Notater


Tre:  

Treff 2,001 til 2,500 av 5,693

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 12» Neste»

 #   Notater   Linket til 
2001 Døde i slaget om Aalborg under Grevens Fejde. Kaas (sparre), Christen (I3293)
 
2002 Døde i Slesvig kloster. Kaas (sparre), Mette (I3201)
 
2003 Døde muligens av komplikasjoner etter fødselen tre måneder tidligere. Kaas (mur), Erica Christine (I1382)
 
2004 Døde okt 1633 i flg andre kilder. Hundermark, Ellen/Eline (I573)
 
2005 Døde på "Idøen" hos sin datter. Reichwein, Ingeborg Christine (I5615)
 
2006 Døde på en reise til København. Holsten, Adamine Benedicte (I3103)
 
2007 Døde på Københavns Amts Sygehus i Gentofte. Bosted ved død: Sollerødsgade 69 på Sollerød i København. Løvenskiold, Herman (I2630)
 
2008 Døde samme dag som sin hustru - begge av alderdomssvakhet, i følge begravelsesprotokollen. Kaas (mur), Friderich Julius (I1181)
 
2009 Døde ugift. Kaas (sparre), Helvig (I3405)
 
2010 Døde ugift. Kaas (sparre), Anne (I3441)
 
2011 Døde ugift. Munthe, Marie Catharine (I3644)
 
2012 Døde ugift. Munthe, Mette Andrea (I3646)
 
2013 Døde ugift. Munthe, Nicolina Birgitta Christina (I3645)
 
2014 Døde under beleiringen av Stade.
"Eier af Amdrup (Ødum S., Galten H.) - 1686 (28. maj) bestalling som og 1687 (1. jan.) fænrik i Trondhjemske nat. Infanterireg.s Ørkedalske Livkomp., 1689 (1. marts) afgået, 1689 premierløjtnant i Schacks gev. Infanterireg., 1700 (9. nov.) kaptajn og kompagnichef, 1701 (26. marts) major i Aarhus Stifts nat. Infanterireg., købte landsbyen Amdrup med fem gårde, der blev samlet til en gård, 1710 (6. juni) oberstløjtnant." 
Vind, Jørgen (I5836)
 
2015 Døde under et besøk Kaas (mur), Hans (I506)
 
2016 Dødsdato 15 september er i flg. Roskildehistorie. Sehested, Mogens (I2503)
 
2017 Dødsdato 18. des. står oppgitt i begr.protokollen. Güldenkrone, Baronesse Regitse Sophie (I1538)
 
2018 Dødsdato 26. sept. 1770 står oppgitt i "A list of The names of Inhabitants...":
"Werner Chr. captain died Christiansted 26.9.1770 (Royal)."
Kan eventuelt være tidspunktet da dødsfallet ble notert på St. Thomas, eller skiftedatoen.

I samme kilde står oppført med dødsdato 1. sept. 1770:
"Kaas, Rodkirk died (40) 1.9.1770 (Watersot) marr. Maria von John 21.6.1765". Dødsdato er er for "Werner Christian", men øvrige opplysninger gjelder Friedrich Kaas' sønn, Wentzel Rothkirch Kaas, som også ble født i 1733. 
Kaas (mur), Werner Christian (I382)
 
2019 Dødsdato anslått utifra begravelsesdato. Kaas (mur), Stalder (I387)
 
2020 Dødsdato i mai fremgår av klokkerboken. Kaas (mur), Hartvig (I237)
 
2021 Dødsdato stipulert utifra begravelsesdatoen. I begravelsesprotokollen står det at han ble 13 dager, 6 3/4 timer gammel. Om han døde ca 28 desember, ble han født ca 15 desember. Kaas (mur), Jørgen Grubbe (I2870)
 
2022 Dødsdato står i begr.prot. Kaas (mur), Wollert Foorman (I224)
 
2023 Dødsdato står i begr.protokollen. von der Kuhla, Anna Vind (I1534)
 
2024 Dødsdato står oppgitt i begravelsesprotokoll. Kaas (mur), Johan Wolfgang (I178)
 
2025 Dødsdato utledet av begravelsesdato. Kaas (mur), Regitze (I386)
 
2026 Dødsdato utledet av begravelsesdato. Kaas (mur), Wentzel Rothkirch (I610)
 
2027 Dødsdato utledet av begravelsesdato. Harring, Jens Andersen (I2994)
 
2028 Dødsdato utledet av begravelsesdatoen. Kaas (mur), Charlotta Cathrine (I1328)
 
2029 Dødsdatoen 19 jun 1745 oppgitt i Norsk biografisk leksikon kan ikke stemme ettersom det i skiftet står at hun var død noen netter før skiftet ble åpnet, 10. juni 1745. Mechlenbourg, Anna Catharina (I4122)
 
2030 Dødsdatoen står angitt. Måneden er utydelig, det ser mest ut som det står mai. Wessel (von Wessel), Casper (I1193)
 
2031 Dødstidspunkt og -sted er utledet av begravelsen. Kaas (mur), Dorthe Margrethe (I1205)
 
2032 Dødstidspunkt og -sted utledet av begravelsen. Hagen, Bernhard (I1355)
 
2033 Dødsår 1160 på tysk Wikipedia. Berenguer de Barcelona, dronning av Portugal, Dolça (I2297)
 
2034 Dødsår i flg NST bd. XXX. 20 Mai 1640 i flg Bondesen, dessuten Eskeland.net. Kan ikke stemme fordi han deltok i en rettssak 10 feb. 1649. Bugge, Lauritz (Lars) Michelsen (I2360)
 
2035 Dødsår og sted antatt utifra begravelsen. Holdentze, Thomas Mikkelsen (I2884)
 
2036 Dødsåret kan gjelde hennes søster Kirsten (oppkalt etter sin farmor), som var gift med Erich Steensen.  Rothkirck, Kirsten (I2575)
 
2037 Dødsårsak "Sarcoma colli". Betyr antagelig en form for kreft. Olsen, John Olaus (I777)
 
2038 Dødsårsak er i begravelsesprotokollen oppgitt til "anamia permiciosa" - en mangelsykdom. Vogt, David (I1357)
 
2039 Dødsårsak oppgitt i begravelsesprotokoll er "Tranchopnevmonia" (Første del av ordet kan være mistydet.) Kaas (Munthe-Kaas), Emma C M S (I691)
 
2040 Dødsårsak oppgitt i ministerialboken var "Alderdomssvaghæd". Hansen, Johannes (I13365)
 
2041 Dødsårsak: "Alderdomssvaghed". Nilson, Peter Vogt (I6227)
 
2042 Dødsårsak: "Apoplexia cerebri" (hjerneslag). Simonsen, Sverre Bredo Nils (I4719)
 
2043 Dødsårsak: Phthisis Pulmonium - som etter alle solemerker skal forstås som tuberkulose. Lindahl, Albert Nikolaus Berg (I4969)
 
2044 Dødsårsaken skal kanskje tydes som "Vitia org. seretri". Olsdatter (Hafsrød), Maren Helene (I4782)
 
2045 Dødsårsaken som står i begravelsesprotokollen er ikke tydet. Larsdatter, Anna Marie (I5169)
 
2046 Dødsårsaken står oppgitt i begravelsesprotokollen, men den er ikke tydet. Munthe-Kaas, Marius Carl Wilhelm (I867)
 
2047 Dødsårsaken var "Frost" - om begravelsesprotokollen er tydet korrekt. Rosenkrantz, Jørgine Georgette Elisabeth (I4507)
 
2048 Dødsårsaken var i følge legen Morbus Cordis, Myocarditis - som oversatt skal bety betennelse i hjertmuskulaturen. Kaas (mur), Hans Henrik Peter Sophus Christian (I1501)
 
2049 Minst en nlevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. Lundli (Bergman), Vanja Nikoline (I4987)
 
2050 Minst en nlevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. Johnsen (Myhre), Christel Rose (I5077)
 
2051 Minst en nlevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. Lindahl, Ingeborg Annie (Kristine) (I5019)
 
2052 Døpt "XIX post Trin." dvs. 19 post Trin. som det året var 17. oktober. Tolstrup, Christiane (I4559)
 
2053 Døpt Atle Olav Lindahl. Tok senere navnet Ronald Olav Lindahl. Lindahl, Atle (Ronald) Olav (I4981)
 
2054 Døpt i Skrøbelev kirke fordi kirken i Rudkøbing var under reparasjon, i følge dåpsprotokollen i Rudkøbing sogn, der dåpen er registrert. Vilhjelm, Henrik Peter Valentin (I3007)
 
2055 Døpt i Skålvær kapell i følge nær familie. Blom (Blomsøy), Aasmund N. Lindahl (I3578)
 
2056 E. A. [1618]kom velb. Frants Kaas og hans velb. Frue, Anna Hundermark, til Nordland i Augusti Maaned.4* E. A. blev hans velb. Søn Claus født og blev christnet den 6 Septembris i Bodø Kirke, og var disse Fadder: Laugmanden Jørgen Henriksøn, H. Mauritz i Rødø, Anders Kane [ell. Kare?], Foged i Lofoden, H. Arne, Pastor til Stelen, Jens Durup i Selver.
(Norske Samlinger II, s 498.) 
Kaas (mur), Claus (I1310)
 
2057 Eget skifte:
56 Christen Christensen Allerup, præst i Sønder Lem. 18.5.1747, fol.158.
[Enkemand efter Birgitte Cathrine Hermansdatter Kaas, skifte 25.7.1715 lbnr.24].
[Første ægteskab med Kirsten Christensdatter, skifte 10.9.1697 lbnr.12]. 1B:
Birgitte Sofie Allerup, død. 1B: Johan Frederik Vedel 22, student. FM: Niels Kjær, borgmester i Ringkøbing.  
Allerup, Christen Christensen (I2902)
 
2058 Eide Valbygaard, Skt. Mikkels sogn, Slagelse 1805-1846.
Amtmann over Sorø amt 21 des. 1798. Bestyrer av Sorø Akademi. Kammerherre fra 1801. Etterfulgte Friedrich Julius Kaas som gehejmstatsminister.

Ridder av Danneborgsordenens Storkors i 1808. Ridder av Elefanten i 1828.

Nær venn av kong Frederik 6. 
Stemann, Poul Christian (I3742)
 
2059 Eier av Bærum Jernverk. Krefting, Herman (I5722)
 
2060 Eier av Dikemark Jernverk 1745-1778. Krefting, Anna Catharina (I5723)
 
2061 Eier av Fraugdegaard, Fyn fra 1783 til 1797.
 
Kaas (mur), Friderich Christian (I444)
 
2062 Eksakt fødsels- og dåpsdato fremgår ikke av begravelsesprotokollen. Dåpsoppføringen er ikke funnet. Datoene eksakt oppgitt må stamme fra en kilde som ikke er oppgitt i slektsoversikten. Kaas (mur), Cecilie Hermana (I166)
 
2063 Ekspedisjonssekretær. Vogt, Peter (I5726)
 
2064 Ektefellens neste vielse. Munthe, Hans Kaas (I220)
 
2065 Ektemannen døde i 1464. Som følge av eiendomsoverdragelser utført av sønnene, har noen kilder tolket 1464 som hennes dødsår, men hun døde i hvert fall ikke i forbindelse med dette. Udsen, Gertrud Svendsdatter (I21)
 
2066 Ektemannen Otto Stemanns stemor var hoffdame hos enkedronningen. Det var muligens gjennom henne Augusta traff Otto. Kaas (mur), Augusta Matilda Andrea (I1569)
 
2067 Ekteparet fikk i hvert fall syv barn. Familie (F1635)
 
2068 Ekteparet fikk åtte sønner og en datter. Familie (F1992)
 
2069 Ekteparet hadde 14 barn - 9 sønner og 5 døtre. Familie (F1549)
 
2070 Ekteparet hadde fire barn: Karen Sofie - døpt 1787, Peter Christoffer - døpt 1789, Andreas - døpt 1792, og Maren
Olava - døpt 1795. 
Familie (F7779)
 
2071 Ekteparet hadde i hvert fall tre barn. Familie (F2380)
 
2072 Ekteparet hadde minst fem barn. Familie (F2486)
 
2073 Ekteparet hadde minst tre barn. Familie (F2485)
 
2074 Ekteparet hadde syv barn. Familie (F2193)
 
2075 Ekteparet har hatt tilhold i Næstved helt fra første fødsel til 1760. Dette vises gjennom dåp av egne barn og faddere for andre. Kirkeboken for Næstved Skt. Peder er gjennomgått i hele perioden. Det er ikke funnet andre barn av dem døpt eller begravet i perioden. Dåpen til Edele Sophie er funnet 16. mai 1746. Folketelling 1887 og begravelsessprotokoll angir at hun var født 1750, som i så fall skulle bety at Edele Sophie født i 1746 var død, og en ny av samme navn var døpt i 1750-51. Det er imidlertid ikke funnet noen begravelse for "den første". Dessuten er to søsken døpt med 20 måneders mellomrom - i mars 1750 og november 1751 uten noen barn av Kaas døpt i mellom.

Dette indikerer at Edele Sophies fødselsår må være feil angitt eller antatt i hennes eldre år. Både folketellinger og begravelsesprotokoller har ofte feil aldersangivelser. Andre kilder som oppgir hennes fødselsår til 1750 er sannsynligvis basert på disse.  
Familie (F305)
 
2076 Ekteparet levde fremdeles da deres yngste sønn ble gift med prinsesse Helena av England, datter av dronning Victoria. Familie (F1633)
 
2077 Ekteparet må ha hatt to barn ved navn Kirsten/Kirstine, utifra disses ekteskap. Den eldste er sannsynligvis den førstefødte datteren, oppkalt etter sin farmor, og må da være født før mai 1635, ettersom datteren Cathrine ble født 30. jan. 1636. Den yngste Kirsten er sannsynligvis oppkalt etter sin mor, som døde 30. august 1646, sannsynligvis kort etter barsel og før datteren var døpt. Denne fikk derfor morens navn. Familie (F51)
 
2078 Ekteparet omkom med barna ved forliset av dampskipet Austria i Atlanteren på vei til New York. Familie (F1613)
 
2079 Ekteskapet med Magnus Jegt, som er funnet registrert, må være hennes første, siden hun da var kun 19 år og hun i følge skiftet etter søsteren Charlotte Louise fikk flere barn med Sehested. I Danmarks Adels Aarbog 1917 er kun ekteskapet med Sehested oppgitt. Kaas (mur), Johanna Sophia (I3070)
 
2080 Ekteskapet var barnløst. Familie (F613)
 
2081 Ekteskapsbevilling ble gitt 10 sep 1790. Familie (F607)
 
2082 Ekteskapsbevilling:
"15/8 1719: Hans Kaas, Kommandør til Søs, og Agathe Rodsteen Banner, - hun og afgangne Birgitte Kaases er søskendebørn.
Viet 18/10 på Raschenborg (DAA)." 
Familie (F295)
 
2083 Ekteskapsbevilling:
"17/10 Os elskelige Henrik Jørgen Hvitfeld, Oberst Lieutenant af Infanteriet, og Jomfru Birgitte Christine Kaas. - de er næstsøskendebørn. - Viet 3/11 pa Wedellsborg (Husby Sogn) (DAA)." 
Familie (F476)
 
2084 Ekteskapsbevilling:
10/9 1714: Os elskelige Hans Kaas. Vores Commandeur Capitain, og
Jomfrue Birgitte Kaas, - de er beslægtet i 3. led. - Viet
Humble 28/11." 
Familie (F293)
 
2085 Eldre søster av Maria. Arvet en halvpart av faren Hans . J. Mangors eiendommer - gården Foss med Elveheim, pluss noen av de øvrige faste eiendommene på Barsnes med en flomsag og bygselstomter på strandsitterstedet Sogndalsfjæren. Mangor, Christina (I1348)
 
2086 Eldstefødte av tvillingene i følge dåpsprotokoll. Kaas (mur), Sigvardt Urne (I2868)
 
2087 Elektriker i 1922 ved hustruens død i følge begravelsesprotokollen. Iversen (Blomsøy), Edvin Blom (I3576)
 
2088 Elektriker i Oslo. Lindahl, Harald Wicklund (I3574)
 
2089 Minst en nlevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. Munthe-Kaas, Tore (I1105)
 
2090 Minst en nlevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. Alvær, Arvid (I4432)
 
2091 Elektroingeniør.
Formann i Norges Røde Kors Hjelpekorps. 
Munthe-Kaas, Hjalmar (I915)
 
2092 Elenore Christiane i følge DAA 1917, Leonore i følge gjengitt testamente og arv etter Frederik Rantzau. Hennes, dåpsprotokoll, egne testamenter og begravelsesprotokoll oppgir Christiane Eleonora. Kaas (mur), Christiane Eleonora (I2900)
 
2093 Ellen Andersen was born on December 16, 1906 in Fredericia, Denmark. Her parents were Frederik Johan Hoch and Henriette von Kaas, and there were four other children in the family: Svend, Wolfgang, Anna Margrethe, and Otto. Ellen's father was in the military for thirty-five years, and the family lived in various towns near the military bases. Ellen attended four years of grade school and five years of high school in Denmark, during which she took five years of English. This helped her a great deal when she immigrated to the United States at age eighteen. She settled in Seattle, WA and planned to stay for only two years so that she could practice her English and then obtain a good job back in Denmark. Ellen became employed as a housekeeper and participated in Danish Club and church. Her plans to return to Denmark were forgotten when she met her husband, A.V. (Aage) Andersen, at a Danish Club function. Aage was originally from Hornbaek, Denmark. They settled down in the Seattle area and had two children, Elsie and Carl. Through the years, Ellen has continued to be active in Danish organizations, and she and Aage have visited Denmark seven times. Ellen remains in contact with her relatives there and has maintained traditional Danish customs within her household; particularly those involved with the Christmas holiday.

Lineage

Full Name: Ellen Hoch Andersen. Maiden Name: Ellen Hoch. Father: Frederik Johan Hoch. Mother: Henriette von Kaas. Paternal Grandfather: Johan Gottlieb Hoch. Paternal Grandmother: Johanne. Maternal Grandfather: Hans Wolfgang von Kaas. Maternal Grandmother: Minna. Brothers and Sisters: Svend Hoch, Wolfgang Hoch, Anna Margrethe Hoch, Hillers Otto Hoch. Spouse: Aage Valdemar Andersen. Children: Elsie Margrethe, Andersen Burdick, Carl Henry Andersen.

From the finding aid for Ellen Hoch Anderson Oral History Interview 1982 (Robert A.L. Mortvedt Library Scandinavian Immigrant Experience Collection Archives and Special Collections Department)  
Hoch, Ellen (I3780)
 
2094 Eller Uffesdatter. Datter av Uffe Nielsen, drost, nevnt 1268, død ca. 1293. Offesdatter, NN (I1519)
 
2095 Else var datter av Peder og Margrete Hansdtr
Kilde:
http://tango.flipp.net/~eriaun/database/d0004/g0000088.html#I775 
Pedersdotter, Else (I702)
 
2096 Emigrerte til USA før 1911. Kaas (von Kaas) (mur), Carl Wolfgang Bernhard (I3770)
 
2097 Emmike var tremenning av Ingers mor, Mette Emmiksen. (Anne Emmikesdatter og Anders Emmiksen var kusine-fetter.) Familie (F553)
 
2098 En sønn død kort etter moren, som døde i barselseng. Familie (F1569)
 
2099 En "Jomfrue Kaas" er nevnt i dåpsprotokollen ved nesten annenhver dåp i Egebjerg sogn fra 12. nov. 1767 til og med 27. mars 1774. Ved hvert tilfelle bar hun barnet til dåpen. Første gang er hun kalt "Jomfr: Caroline Kaas", en senere gang "Jomfrue Kaas i Præstegaarden". Dette må være Lovises yngste søster Giertrud Carolina.

De første årene var også søsteren Lovise, sogneprestens hustru - "Mad. Blechingberg" svært aktiv med å bære barn til dåpen.

Blechingberg ble i følge kildene sogneprest i Vordingborg 2. desember 1773. Det er mulig flyttingen har skjedd noe senere for familien. Giertrud Carolina har trolig flyttet med søsteren og hennes familie, ettersom hun døde i Vordingborg i 1795. Hun har altså etter alt å dømme bodd hos sin søster Lovise hele tiden fra Lovise giftet seg til hun døde. 
Kaas (mur), Giertrud Carolina (I431)
 
2100 En "Lieutenant Kaas" hadde et barn, Charlotte Lovise, til dåpen 14 des 1711 i Kvong kirke, Vester Horne herred, Ribe amt (mellom Esbjerg og Ringkøbing). En av fadderne var Lange (?) Hansen Bagger. De øvrige er vanskelige å tyde.

På en av Nygårds sedler som hadde registrert dåpen, står det Klavs Sehested Kaas med spørsmålstegn bak vedr denne dåpen.

Claus Sehested Kaas hadde en datter Charlotte Louise som det ble holdt skifte etter i 1795. I Danmarks Adels Aarbok er datteren kalt Charlotte Louise Amalie og oppgitt født i 1720. (Ingen kilde oppgitt. I folketellingen 1787 for Gevninge står det en Charlotte Kaas. 66 år, boende sammen med sin søster Christence på 74 år.

For øvrig er han registrert som løytnant ved 3. sjællandske Rytterregiment - i hvert fall i en periode.

En "Løytnant Kaases" står skrevet i dåpsprotokollen også tidligere samme år(som Charlotte Lovise ble døpt). Teksten er svært utydelig. Men det ser ut som det står fadder foran - hans hustru eller en annen relatert til ham. 
Familie (F523)
 
2101 En "Malene Kaas" nedkom med en uekte datter ved navn Margrethe Maria som ble døpt i Askøy kirke utenfor Bergen 25 nov. 1804. Barnefaren ble oppgitt å være "søefarende Ungkarl Herman Fæis [eller Fæir] af Bergen". (Er det korrekte navnet Feiser? Personer av slekten Steen og Munthe bodde hos blikkenslager Feiser i Bergen.) I protokollen står det videre: "Moderen pigen Malene ogsaa af Bergen i barselseng hos Anders Johansessen Olsvig" I margen står det: "Skriftlig angivet for Hr Byefoged Bentzon og Hr Foged Bøeg den 1ste Decbr. 1804." Fadderne er identifisert som beboere på gården Olsviig og Strudshavn gjestgiveri. Sistnevnte var på den tiden eid av en Heiberg eller en Meyer.
Det er mulig (sannsynlig) at "Malene" er Hermand Kaas' datter Margrethe Malene, født 1. mars 1771. Hennes yngre søster Alida ble gravid under et Bergensopphold to år senere.
Det var vanlig å reise vekk hvis man ventet et uekte barn. Askøy kirke var en kirke brukt til "diskret" dåp av uekte barn. Margrethe Marias videre skjebne kjennes foreløpig ikke. 
Kaas (mur), Margrethe Mallene (I269)
 
2102 En "tømrersvend" ved navn Valentin Kaas er registrert i utvandrerarkivet den 13. april 1881 med bestemmelsessted Sct. Paul, Minnesota. Siste oppholdsamt var København. Reisen gikk indirekte - skip ikke registrert. Det er muligens ham. Kaas (mur), Valentin Hendrik Gunder (I1439)
 
2103 En agnatisk etterkommer av ham, Jens Bergholt Kaas f 24 sept. 1911 var restauratør i Varde i 1953. Kaas (sparre), Jens (I5961)
 
2104 En Ane Mathisdatter, Evenæstangen, er blant fadderne. Antagelig hennes mormor. Thoresdatter, Willia Serina (I5999)
 
2105 En antakelse at det må være henne i følge kilden. Kaas (mur), Giertrud Carolina (I431)
 
2106 En av forloverne var Tosten Skreder, far til Lars Hansøns senere hustru Maren Tostensdatter. Familie (F2143)
 
2107 En av Nygårds sedler refererer en "ansøgning" til RK. (Rigskommisariatet?) fra 8. nov 1706 fra Wentsel Rothkirch Kaas:
"En fattig, brødløs mand, som sidder med kone og mange små børn. 1706 8/11 ansøgte han om den krigs- og landkommissærtjeneste i Jylland, som han har erfart skulde beskikkes foruden dem, som der allerede var. (RK. Embedsansøgninger) 
Kaas (mur), Wentzel Rothkirch (I125)
 
2108 En Birte Kaas på Skovsgaard står fadder til Rudbek G. Kaas 27 feb. 1712. Det må antakelig være denne, søster av banets far, Jørgen Kaas. Kaas (mur), Birgitte (I1214)
 
2109 En dåpsprotokoll for Aalborg finnes, men hennes dåp har jeg ikke funnet. Holck, Maren (I2400)
 
2110 En Friedrich Christian Schiött og Lene Hansdatter har et barn til dåp i Holmen kirke 1. mai 1796, der en "frøken Kaas" står som fadder. Denne Schiött må antas å være Riborg Elines bror. Familie (F1225)
 
2111 En kaptein Kaas var fadder i dåpen. Det må være farfaren, Wentzel Rothkirch. Det kan ikke være farbroren Friderich, som var løytnant i 1733. Ingen andre anktuelle av nære slektninger. Kaas (mur), Wolfgang (I138)
 
2112 En Kirstine var i slektsoversikten oppført som født i 1719. Jeg antar året er feil, og at det må være hun som er døpt i 1722. Det er ikke funnet en slik dåp i Helsingør. Kaas (mur), Kierstine (I537)
 
2113 En Maren Nielsdatter Banner, f. 1660 i Ølstykke, var gift med Søren Matthisen. Disse var foreldre til Ulrich Kaas' hustru Mette Matthisen. Maren Nielsdatter Banner var tidligere registrert i databasen som datter av Niels Ottesen Banner. Registreringen var basert på en seriøs kilde, men kilden er ikke notert eller gjenfunnet, og hun er derfor fjernet som hans datter. I Dansk biografisk Lexicon oppgis en annen Niels Banner, en sogneprest, som hennes far. Familie (F540)
 
2114 En Maren Torstensdatter står opplistet blant kommunikantene 2. påskedag 1732 ved Evenæs kirke. Torstensdatter, Maren (I5207)
 
2115 En ny sønn ved navn Andreas Peter ble født 16 jun 1823. Kaas (ukjent opprinnelse), Andreas Peter (I5931)
 
2116 En Petter Vogt ble gift med Elsebeth Magdalene Hein i Vor Frelser kirke 01 jun 1718. Usikkert om det er ham. Vogt, Peter (I5717)
 
2117 En rekke kilder knytter Anna Kathrine Kaas (mur) til Palle Kaas (sparre) - enten som hans hustru eller hans datter. Dette hevdes blant annet i slektsoversikten for Kaas i Personalhistorisk tidsskrift 1-5 1884 og i eierlisten for Lyngholm. Ingen av delene er korrekt. Hvordan sparre-slektens Lyngholm havnet i hendene på mur-slektens Anna Cathrine Kaas, datter av Hartvig Kaas til Ulstrup, fremgår tydelig av testamentene og skiftene knyttet til godset: Palle Kaas (sparre) døde i 1699 med hustruen Magdalene Kaas (mur)som eneste livsarving. Magdalene Kaas hadde tidligere vært gift med Knud Holck, og fått en datter Maren ("Malene") Holck. Da Magdalene døde i 1707, var Maren død, men etterlot seg mannen, Johan Georg Schmidt, to sønner og en datter. Johan Georg Schmidt giftet seg påny i 1712, med Anna Cathrine Kaas (mur). Det yngste av Johan Georgs barn. Birgitte ("Berthe") Marie, var da tolv år. Johan Georg døde i 1728, og Lyngholm gikk i arv til Birgitte Marie, som året før var blitt gift med Hans Elias von der Weyde. Han besluttet (på sin hustrus vegne) at Anne Cathrine Kaas skulle få sitte i uskiftet bo på Lyngholm til sin død. Hun døde i 1744, og sto dermed registrert som godsets eier i 16 år. Familie (F1189)
 
2118 En sønn ble hjemmedøpt 14. nov 1723. Det ser ut som navnet er Christian Carl. En sønn ble innsatt i Vester Nebel kirke 30. jan 1724 - en uke etter at Karen Rubring ble innsatt der. Sannsynligvis barseldød på moren og etterfølgende død på den nyfødte. Familie (F206)
 
2119 Endret etternavn til Munthe-Kaas ved kongelig resolusjon av 21 jun 1848.
 
Kaas (Munthe-Kaas), Margaretha Magdalena (I170)
 
2120 Endret sammen med sine søstre etternavn til Aune ved Justisdep. bevilling av 30. juni 1942. Olsen (Aune), Kaare Aune (I10075)
 
2121 Endret sammen med søsknene etternavn til Aune ved Justisdepartementets bevilling av 30. juni 1942. Olsen (Aune), Gerd Synøve (I10067)
 
2122 Endret senere etternavn til Aune etter sin mor.
 
Olsen (Aune), Kåre (I75)
 
2123 Endret senere etternavn til Aune etter sin mor. Olsen (Aune), Gerd Synnøve (I67)
 
2124 Endret sitt etternavn til "de Althaus" i Peru. von Althaus (mur), Clemens Anton friherre (I3796)
 
2125 Minst en nlevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. Olsen (Aune), Else Margrethe (I11)
 
2126 Enevold Harboe frasa seg arv og gjeld etter Johanne Kaas 18. juni 1641 i følge domsboken for Viborg Landsting. Kaas (sparre), Johanne (I843)
 
2127 Enke etter Anders Spend. Olufsdatter, Bodil (I3306)
 
2128 Enkelte kilder oppgir - usikkert - hans fødsel til 9. juli 1601. Kaas (sparre), Christoffer (I1582)
 
2129 Enkelte nettsteder oppgir 18. mai 1833. Øelund, Sophie Caroline Chr. (I1419)
 
2130 Enkelte nettsteder oppgir at hun var født 2 Mai 1711 i Arnstadt, Thüringen, Tyskland. Det var storesøsteren Anna Margaretha som var født da. Locke, Anne Marthe Friedrichsdatter (I9488)
 
2131 Enkelte nettsteder oppgir hennes død til 10 apr. 1610. Det eksisterer imidlertid en likpreken over henne, datert 1614, samme dødsår som er oppgitt i Pers.hist. Tidsskrift 1-5. Banner, Mette Andersdatter (I2667)
 
2132 Enkelte nettsteder oppgir hennes etternavn til "von Todt" -uten kildehenvisninger. Tods, Henriette Margarethe Dorothea (I182)
 
2133 Enkemannen Ole Rudolf Krabbe fikk bevilling på nytt ekteskap 22. mars 1720. Kaas (mur), Lene Katrine (I1211)
 
2134 Er hos andre registrert som gift 31 oct 1734 i Vor Frue kirke i København, som altså er feil. Familie (F2564)
 
2135 Er i FT 1801 registrert i Undløse Bye, Undløse sogn, Merløse herred, Holbæk amt (Midt-Sjælland) som "Pensjonist" hos Hans Jacobsen, 56, "Jordløs Husmand og Daglejer", og Dorthe Pedersdatter, 50. Munthe, Ludvig (I3631)
 
2136 Er i kile oppgitt død 1792. Begravelse er ikke funnet i Vor Frelser kirke. Christensen, Andreas Thorn (I9309)
 
2137 Er ikke nevnt blant søsknene som ga avkall i 1736 på arven som hadde blitt i boet etter etter faren (- skifte 1706). Om skiftet er tydet rett, ble hennes part betalt ut ved skiftet, mens de øvrige barnas arvedel ble stående i boet. Jørgensdatter, Mette (I9473)
 
2138 Er mulig en i Jylland født, 44 Aar gl. Claus Kaas, der 1693 paa fjerde Aar stod i Artilleriet." Kaas (sparre), Klaus (I3347)
 
2139 Er også registrert med etternavn Anderløve og Anderløf. Anderløv, Anna Christine (I5987)
 
2140 Er omtalt med "ch" i Dansk biografisk Lexicon Rothkirck, Wenzel (I123)
 
2141 Er registrert som sønn, 8 år, i Cathrine Margrethes ekteskap nr. 2 med Jørgen Rubart i FT1801 Klædebo kvarter, København. Munthe, Christopher (I3632)
 
2142 Er war im Weltkrieg Leutnant der Reserve und gehörte im Frühjahr 1918 der FA A 272 an. Mit ist nicht mit dem Pour-le-Mérite-Flieger Ernst Freiherr von Althaus verwandt. -- Er starb als Major der Luftwaffe - eventuell starb er bei einem Unfall. (www.frontflieger.de)
 
von Althaus (mur), Egbert (I4501)
 
2143 Er åpenbart oppkalt etter morens bror som døde i 1710. von Offenberg, Erich Kaas (I2919)
 
2144 Erholdt 30 April 1912 af Kongen av Ungarn det ungarske Baronat. Kaas (mur), Niels Albert baron (I3813)
 
2145 Erica skriver seg til Vestergaard ved vielsen i 1700. Familie (F543)
 
2146 Erik Klippings marsk 1275-83. Andersen (Hvide), Stig (I1513)
 
2147 Ervervet etternavnet Munthe-Kaas ved Kongelig Resolusjon av 21. juni 1848.
 
Kaas (Munthe-Kaas), Carl Fredrik Emil (I690)
 
2148 Ervervet seg etter rangforordningene av 1693 og 1699 arvelig adelsskap for seg og etterkommerne. Andersen (Tonsberg), Matthias (I4121)
 
2149 Eskeland.net oppgir at Michel Bugges far het Hans. Bugge, Lauritz (I2362)
 
2150 Et "lavdagsbrev" av 24 august 1459 fra Bertel Kaas (sparre) viser at Thomas Jensen etter et arveoppgjør da sto som eier av godset Kaas. Dette ble stadfestet av kongen i 1460.
 
Jensen (mur), Thomes (Thomas) (I22)
 
2151 Et barn Nicolas Pettersen ble gravlagt fra Evenes kirke 20. mai 1843. Begravelsesprotokollen opplyser at gutten ble født på Lien 9. mai og døde 3 dager gammel. Flere opplysninger er ikke oppgitt, og barnet står ikke i dåpsprotokollen. Stedet og etternavnet sannsynliggjør at Petter og Ane Marie er foreldrene. Datteren Anne ble født 15 måneder før. Aronia ble født 9 1/2 måned etter. (Hun kan dessuten være født før termin.)  Familie (F1520)
 
2152 Et barn ved samme navn er registrert døpt denne datoen. Kaas (mur), Johanna Sophia (I3067)
 
2153 Et ekteskap er ikke registrert mellom 1920 og 1922 i Bøstrup eller Snøde sogn på Langeland. Familie (F1089)
 
2154 Et nettsted hevder han døde i 1673, forgjeldet. Rothkirck, Hans (I2578)
 
2155 Et nettsted hevder hun døde 17 Jan 1940 i Genesee, Alberta, Canada. Einarsdatter, Anne Kristine (I5184)
 
2156 Et nettsted oppgir at han var født i Stjørdal. Sivertsen, Thor (Thore) (I5990)
 
2157 Et nettsted oppgir født 02 jan 1845, død 1923. Patten, Melville Cox (I3987)
 
2158 Et nettsted oppgir hennes dødsår til 1768. Begravelsen 28. oktober 1768 i Bøstrup kirke er imidlertid ikke hennes, men svigermoren Sophia Charlotte Brockdorff, som i 2. ekteskap var gift med Christian Banner Kaas (mur). von Eickstädt, Dorothea Sophie (I756)
 
2159 Et par høitstaaende personer, der ikke tilhørte Gjerpen, kom ved eiendommelige omstændigheter til ogsaa her at faa sit sidste hvilested, idet deres jordiske levninger indsattes i det Løvenskioldske gravkapel, nemlig grevinde Trampe og kammerherre Kaas, om hvem vi her i den anledning skal meddele følgende nærmere oplysninger.
Kammerherre Georg Konrad Kaas, der var medlem av den for Norge utnævnte «regjeringskommission», omkom, som bekjendt, ved at det fartøi, hvormed han skulde reise op fra Danmark, forliste utenfor kysten ved Bamle. Hans lik blev senere gjenfundet og gjenkjendt og førtes ogsaa hit til indsættelse i det Løvenskioldske gravkapel, hvor det blev indsat 23/3 1809.

(Hentet fra "Skien genealogiske side - Gjerpen kirke" - slekt.org/books/quisling/hist1/002.html) 
Kaas (mur), Georg Conrad (I1546)
 
2160 Et par store lysestaker med inskripsjonen "Hartwich Bille - Anna Kaas 1620" og deres våpenskjold inngravert finnes i Ovtrup kirke. Disse er trolig skjenket for en liktale i forbindelse med hennes begravelse. Friis, Karen Nielsdatter (I328)
 
2161 Et skifte etter henne er datert 21 okt. 1768. Brockdorff, Sophia Charlotta (I754)
 
2162 Etatsråd, amtmann. Hausmann, Daniel (I9518)
 
2163 Etatsråd, Guvernementssekretær på Sct. Thomas, Brandmajor. Holm, August Jagemann (I3559)
 
2164 Etatsråd. Blechingberg, Edvard Christian Peter (I4398)
 
2165 Ett av barna, Carl, er født i 1728. Familie (F1269)
 
2166 Ett barn. Familie (F7821)
 
2167 Etter 1338 i flg. Finn Holbek.
Før 1344 i flg. Reventlow.dk 
Grubbe, Peder (I2096)
 
2168 Etter 1820 i flg. Winnem/SIEC Ørbech, Anna Nagel (I276)
 
2169 Etter deres død ble de to yngste sønnene tatt hånd om av Truels Olsøns bror, Anders Olsen Mow. Den eldste, Johan (Jon) og datteren Catrine ble tatt hånd om av Johan Florentz. (Om Florentz er riktig tyding er noe usikkert.) Familie (F437)
 
2170 Etter kongebrev.
 
Familie (F485)
 
2171 Etter kongebrev.
 
Familie (F487)
 
2172 Etter kongebrev. Familie (F483)
 
2173 Etter kongebrev. Familie (F484)
 
2174 Etter kongebrev. Familie (F486)
 
2175 Etter kongelig bevilling. Familie (F470)
 
2176 Etter oppkallingsreglene skulle Mogens være første sønn, Emmike andre sønn. Gertrud første datter og Thale andre datter. Barnas rekkefølge og antatte fødselsår er endret for å tilfredsstille dette. Familie (F46)
 
2177 Etter tradisjonen burde første datter i det andre ekteskapet blitt oppkalt etter avdøde 1. hustru og fått navnet Susanna. Først tredje datter har fått dette navnet. De to første er åpenbart oppkalt etter begges mødre tilsammen. Det er noe for knapp tid mellom ekteskapet og første registrerte Sophia til at det kan ha vært en uregistrert Susanna født i dette tidsrommet.  Familie (F468)
 
2178 Etter å ha solgt Højriis kjøpte han etter all sannsynlighet straks Toftumgaard, som han så trolig eide uavbrutt til 1689, selv om noen av barna i perioden er født andre steder (sikkert som følge av hans militære oppholdssted).

Både Toftumgaard og Højriis var gods som etter tur hadde tilhørt Iffver Krabbe, men som han hadde solgt - sikkert p.g.a. pengemangel. Mogens kjøp av Højriis er trolig med kapital fra arveoppgjøret etter faren Iffver Kaas. 
Kaas (mur), Mogens (I383)
 
2179 Etternavn "Fabritius de Tengnagel" oppgis hos Reventlow og Skeel. Fabritius, Susanna Jacobi (I1175)
 
2180 Etternavn "Lime" oppgitt hos Simon Ellefsen. Leeme, Anne Matsdatter (I1590)
 
2181 Etternavnet "Haller" fremkommer ikke i hennes dåp.

Etternavnet "Haller" i flg. dåpsprotokoll for døtrene Cecilia, Karen og Anna Catharina, dessuten hennes egen begravelse, hvor det står "f. Haller".

Etternavn "Larsd." [Larsdatter] ved dåpen til datteren Maren.

Registreringen "Jonsdtr." i FT1801 Agger (Aker) - må være en feilregistrering.

Etternavnet "Holler" i flg dansk Personalhistorisk tidsskrift 1-5, 1884, og nettstedet Holler.no (trolig tatt fra PhT). PhT's "Holler" baserer seg antakelig på Conradine B. Dunker; "I gamle Dage", 1909 s 36 der det står om de som bodde i samme gård som hennes foreldre, i Nedre Slotsgade: "Gamborg, som var Svigersøn av Md Holler". Her er det imidlertid mange ledd som kan ha feiltydet en "a" for å være en "o".

Hennes begravelse og barnas dåpsprotokoller var ikke funnet da opplysningene ble presentert i PhT, heller ikke i senere slektsforskning av adv. Hugo Munthe-Kaas og presentasjonen i "Slekten Munthe-Kaas 1848-1998".  
Larsdatter (Haller), Birte Kierstina (I204)
 
2182 Etternavnet er i tidligere kilder skrevet Dieseth, men både i dåps- og vigselsprotokollen står det Diseth. Diseth, Kirsti (I949)
 
2183 Etternavnet er noe usikkert mht. tyding.  Jegt, Magnus (I4699)
 
2184 Etternavnet er noe utydelig i sønnesønnens dåp. Gregersdatter, Anne (I5953)
 
2185 Etternavnet er skrevet "Schinchel" på to forskjellige kirkeminner for datteren Hedvig (Anne Helvig) og søsteren hans. Skrivemåten "Skinkel", som er registrert av andre kilder, benyttes likevel for Laurids inntil noen konkrete forekomster av hans navn foreligger. Skinkel, Laurids (I391)
 
2186 Etternavnet er skrevet i henhold til St. John. historiske forening. Etternavnet i parentes er i henhold til PhT2-4. van John (von Johnn), Johan Georg (I3565)
 
2187 Etternavnet stavet "Holk" i Hugo M-K's slektstavle. Senere av slekten fremstår med etternavnet skrevet "Holck". Holck, Knud (I1297)
 
2188 Etternavnet usikkert. Reiming, Boel (I5849)
 
2189 Ettersom Anne Galts mor het Mette, er det meget sannsynlig at paret også hadde en datter som het Mette. Trolig har hun da ha dødd som ung. På Christens pantebrev av 1669, som er skrevet under av de andre barna eller ved ektemannen, er ikke Mette representert. Skulle det likevel vise seg at Christen hadde en datter Mette som vokste opp, er det sannsynligvis hun som var ektefelle til Johan Valentin Schubart.

I begravelsesprotokollen for Harte sogn, der Schubart bodde, finner man 6. feb 1700 oppført "Mette Kaas".

I slektsoversikten for Kaas i da. Pers.hist. Tidsskr. 1-5 er Christen Kaas' datter Margrethe oppført som gift med "kapt. V. Schubart" - uten kildehenvisning. I Danmarks Adels Aarbog 1917 står Schubart som gift både med Christens datter Margrethe og en Margrethe datter av Herman Kaas (Frands sønn). Her er det heller ingen kildehenvisning.

Fornavnet Mette kunne teoretisk være et kallenavn for Margrethe - eller en feil i oppføringen.

Men i testamentet etter Christens datter Magdalene (enke etter Palle Kaas) fra 1707 står Margrethe oppført som gjenlevende og enke etter Theodor de Luneville [Loungeville]. At de var gift i 1684 fremgår av eieroversikten for Skibstedgaard (Ydby sogn). Det kan dermed ikke være Christens datter Margrethe som var gift med Schubart. (Og Schubarts hustru kan heller ikke være en datter av Herman.)

Genealogen H W Harboe skriver i dansk Pers.hist. Tidsskr. 2-4, 1889: "Endnu skal Oppmerksomheden henledes paa, at Stamtavlen også paa andre Punkter, f. Ex. med hensyn til Efterkommerne af Christen og Frands (Hermansen) Kaas ... meget trenger til at suppleres og korrigeres. - En jomfru av denne linje var gift med stamfaderen til Familien von Schubart". Harboe bringer heller ingen dokumentasjon eller kilder for sin påstand. Med "linje" mener han da trolig etterkommerne etter Christens og Frands far Herman. Dette åpner for at Schubarts hustru kunne være datter av en av deres brødre.

Ser man bort fra DAA's og PhT's udokumenterte påstander, kan Schubarts hustru til og med være av Kaas-slekten med sparre. 
Familie (F187)
 
2190 Ettersom kun datteren "Berte" (Birgitte) - den sannsynligvis eldste av ekteparets døtre - reiste fra Nordland til Danmark med sin mor (Anne Hundermark) i 1627, er det sannsynlig at ingen andre døtre levde da. Dorothea, oppkalt etter mormoren, bør være datter nr. 2, og var da sannsynligvis ennå ikke født. Dette gjør det mindre sannsynlig at datteren Sophie er den som ble født og døde i 1619. (Dorothea ble gift.) Sophie er dermed sannsynligvis også født etter 1627.

1627 er også det året sønnen Herman kom i Sorø skole. Muligens var dette noe av årsaken til reisen sørover for moren. Herman og hans bror Claus befant seg trolig allerede i Danmark, etter sedvanlig praksis mht. utdannelse.  
Familie (F220)
 
2191 Faddere (fra klokkerboken): Christian Knudsen, Syver Olsen, Ole Haagensen, Gunnild Haagensdatter, Anne Erichsdatter." De samme står etter alt å dømme i ministerialboken (men enkelte er vonde å tyde der). Sørensdatter, Anne Lovise (I13256)
 
2192 Faddere : «Pastor (J . C.) Schelven. Christian Smith , Jomfru Cecilia Knudsen, Barnets Fader og Moder.» Schelven, Helene Marie (I188)
 
2193 Faddere i ministerialboken: "Kone Siri Larsdatter paa Bredes Løkke, pige Gunhild Hansen paa Lille Frøen, Arbeidsmand Erick Mathiesen paa Bredes Løkke, Do [ditto, dvs arbeidsmand] Peder Pedersen Tøien og Tjenestedreng Kjørstel Monsen paa Ullevold."

Faddere i klokkerboken: "Moderen, Gunhild Hansdtr, Peder Pedersen og Kjøstel Monsen." 
Sørensdatter, Sørine (I13356)
 
2194 Faddere var (utydelig); Mester Peder Lüptkien [?], Peter Christian Warberg [?], Jona Ørn, Mdme Birgitte Helene Grundt. Bruun, Boel Kirstine (I9487)
 
2195 Faddere ved Cornelisches dåp: Anne He?rich?, Charlie (?) Doth, Gierche Forman, Hindrich Jansen Forman, Geert ??schingtun.

Faddere ved Grethes dåp: Karen Forman, Grethe Mallene Forman, Lise von Erpecom, Jeremias ???l, Jørgen Forman. 
Familie (F521)
 
2196 Faddere ved dåpen: Fendrich Bierch, Jan Petter Fürstenberg, madame Dorthe de Knagenhielm, Marie Sophie Breche, Kari Nielsd. Loftesnes. Kaas (mur), Gertrud Marie (I267)
 
2197 Faddere: "Ane Johanne Larsd., Jens Larsen, Berthe Helena Andersdt., Kirstine Larsdt. og Christen Jacobsen." Olsdatter, Anne Dorothea (I3304)
 
2198 Faddere: "Ane Johanne Larsd., Jens Larsen, Berthe Helena Andersdt., Kirstine Larsdt. og Christen Jacobsen." Olsdatter, Anne Dorothea (I13304)
 
2199 Faddere: "Marthe Hansdtr., Karen Gulbrandsdtr., Karen Pedersdtr., Jens Jacobsen, Jacob Olsen, Jens Larsen." Olsdatter, Haagine (I13305)
 
2200 Faddere: "Siri [Sigrid] Larsdatter fra Bredes-Løkke, Maren Christophersdatter hos Treschou paa Mellomtøyen , Eric Mathiesen fra Bredes-Løkke og Claus [Hans?] Vrangel [Wrangel] paa Tøyen-Eje". (Teksten i klammer er det som avviker i ministerialbokens registrering.) Sørensen, Martinus (I13355)
 
2201 Faddere: Anna Ullershoug, Helge Frydenlund, Vagtm. Wøjen
Hans S. Ullershoug, Hans Knudsen og N.Ullershoug. 
Kaas (mur), Elena (Eline) Sørine (I1233)
 
2202 Faddere: Else Luue [?] Axelsens, Maria Nic.
Hansens, And. xxxxx og Sigb. Lorentz [Sigbrandt Lorentzen]. 
Bruun, Jens Jørgensen (I9491)
 
2203 Faddere: Eric og Nils Ullershoug, Embret Frydenlund, Tore og Maren Ullershoug. Kaas (mur), Antonette (I5280)
 
2204 Faddere: Hr. Gerdt Anderson Heiberg, ¤ Anders Breche, Frøchen Mette Sophie Kaas, Jomf. Kirstine Margrete Breche, Birthe Hansd. Nytappen. Kaas (mur), Maria (I263)
 
2205 Faddere: Kirsti Jørgensdatter (søster av Jens Jørgensen Brun), Cathrine Stubs, Peter Bruun, Mogens Pedersen. Jensen (Bruun), Jens (I9482)
 
2206 Faddere: Mad Cetterneliy, mad Smith, Else Nielsdtr, Niels
Nielson, Bertel Møller. 
Bruun, Jacob (I9489)
 
2207 Faddere: Mad Ellefsen, Jfr. Berg, Kapt. Nitsche, J. Berg, J. Barfod. Olsen, Andreas Frederik (I13259)
 
2208 Faddere: Mad Holter, mad Schavenius, jfr Else
Nielsen, Ole Simensen, Bert. [Bertel] Mxxx Møller og Gust. Strømboe. 
Bruun, Johan Friderich (I9490)
 
2209 Faddere: Mons.r Christopher Munthe, Rejert Schielderup, Hans (?) Bærentsen Barsnæs. Jomfr. Christina Munthe, Maria Munthe. Kaas (mur), Jan Cornelius (I271)
 
2210 Faddere: «Fru Preus, Frøken W . Fangen. Brigadelæge Rønne. Adjunct Andersen, Fuldmæktig G. Andorsen.» Schelven, Theckla Jensine C (I159)
 
2211 Faddere: «Fru Reinhardt og Datter Mathilde, Stiftsamtmand Schouboe, Stiftsprovst v. d. Lippe, Consul Reinhardt og Consul Andorsen.» Schelven, Gustav Adolf (I2310)
 
2212 Fadderne: Michael Siversen og hustrue, Guri Halvorsdr, Iver Sivers". Den førstnevnte er Michael Syversen Gamborg og den sistnevnte sannsynligvis hans bror, Iver Syversen. Henningsen, Peter Wilhelm (I6404)
 
2213 Falt i en trefning nær Steensgaard. Steensen, Vincents (I751)
 
2214 Falt i trefning i Skåne.
 
Kaas (mur), Claus (I1310)
 
2215 Falt ned trappen på Nørre Vosborg. Lange, Ide Hansdatter (I3272)
 
2216 Falt ved Eggebæk/Sollerup Munk, Mogens (I2598)
 
2217 Familien må ha blitt boende på Skodborghus en stund etter Friderichs død. Døtrene Ide Sophie og Lovise stod til konfirmasjon i Vejen kirke 1749. De etterfølgende år t.o.m. 1758 er det ingen med etternavn Kaas registrert i kirkeboken som konfirmert. Familie (F63)
 
2218 Familien står oppført med København som bosted i 1975. Familie (F559)
 
2219 Familien Trappaud, oprindelig reformert, skal i Følge Traditionen høre hjemme i Lothringen, hvorfra den paa Grund af Religionsforfølgelser emigrerede til Holsten. Herfra kom den senere til Danmark. »Den førte som Vaaben et Skjold med to foroven gjorte Keglesnit, i hvert af hvilke en seksoddet Stjerne, i Skjoldets nederste Del en til højre oprejst Løve; paa Hjelmen en seksoddet Stjerne mellem to Palmegrene«. Første Mand her i Landet var Poul Trappaud, der 1683 blev Cavalleri-Officer. Han ejede Hammergaard fra 1697-1705 og døde d. 17de Juni 1706.

Første Mand her i Landet var Poul Trappaud, der 1683 blev
Cavalleri-Officer. Han ejede Hammergaard fra 1697-1705 og døde d. 17de Juni 1706. 
Trappeaud, Poul (I5887)
 
2220 Fant ikke dåp i Velling kirke eller i Ryslinge kirke. Kaas (mur), Tim Banner (I1529)
 
2221 Fant ikke dåp i Velling kirke eller i Ryslinge kirke. Kaas (mur), Jørgen Grubbe (I1530)
 
2222 Faren ble skutt av futen Gjøde Pederssøn.  Teiste, Jon Jonsson (I705)
 
2223 Faren Caspar Markdanner hevdes å være en uekte sønn av kong Christian 3. og en skomakerdatter fra landsbyen Andst ved Kolding. Markdanner, Frederik (I2550)
 
2224 Faren er i vigselsprotokollen oppført som "Tønsberg", i begravelsesprotokollen og skifteprotokollen som "de Tonsberg", i Lene S. Kaas' skifte som "Tonsberg" (flere ganger - også barna). Øvrige kilder oppgir "de Tønsberg". Tønsberg (de Tonsberg), Mathias (I4116)
 
2225 Faren er kjent som Paul/Poul Nilson, men står oppført som Nielson i kirkeprotokollen både for hennes og broren Haagens dåp. I vigselsprotokollen står hun som "Kirsten Clauson". I begravelsesprotokollen står det "Kirsten Kaas fød Nielsen". På gravstenen hennes står det Nilson. I en notisbok som gikk i arv gjennom generasjonene, oppfører Kirstens far sin bror som "Jan Nilsen". Nilson, Kirsten (I1182)
 
2226 Faren er muligens Jens Kaas (sparre) som var Ritmester i distriktet. Kaas (mur), Charlotte Lovise (I2908)
 
2227 Faren hans het Ole Olsen og var fra "Nord-Ranen". Olsen, Benjamin (I6008)
 
2228 Faren Hans Larsen Kaas var Peders forlover. Familie (F2424)
 
2229 Faren Hans Ørbech var på den tiden "Foged i Finmarken." Ørbech, Jens Hanssen (I592)
 
2230 Faren har i sine familieopptegnelser skrevet at han ble født 21. oktober og døde 26. oktober. Dette bekreftes av kirkeprotokollen, som skriver at han døde 5 dager gammel. 26. oktober var også dagen han ble døpt, i følge kirkeprotokollen. Her står hans begravelse med datoen 20. november. Kaas (mur), Johan Cornelius (I264)
 
2231 Faren hennes står som "Peder Pedersen Møller" i hennes dåp. Hun står også med etternnavnet "Møller" i dåpsprotokollen til datteren Karen. Norsk biografisk Leksikon oppgir etternavnet "Müller" for henne vedr. omtalen av svigersønnen Iver Elieson. Møller (Müller), Karen (I6225)
 
2232 Faren het Haversholm eller Hoversholm til etternavn. I FT1900 står det Hoversholm på hele familien. I FT1910 står det etternavnet Haversholm på foreldrene og Haavardsholm på barna. Haavardsholm (Haversholm), Styrkar (I1034)
 
2233 Faren Laurids Schinkel skrev seg til Gjerskov. Schinchel (Skinkel), Helvig (I487)
 
2234 Faren og broren skrev begge sitt etternavn som "Gide" i skjøtet for Hastrup. Giedde, Ide Sophie (I2488)
 
2235 Faren står i dåpsprotokollen oppført som "Lieutenant Kaas". Kaas (mur), Werner Christian (I382)
 
2236 Faren står oppført som "Leutenant Kaas" i dåpsprotokollen. Kaas (mur), Sophie Marie (I1217)
 
2237 Faren står oppført som "von Kaas" ved hennes dåp i 1747. Og både hun og faren står som "von Kaas" ved hennes vielse i 1769. Men i FT 1787 står det kun "Kaas". Kaas (sparre), Anna Margrete Birgitte Beate (I1541)
 
2238 Faren står som "Ingvorsen" (som fadder) i dåpsprotokollen for Præstø i 1777 og som "Envoldsen" i sønnen "Envold" og Mettes dåp samme sted. I folketellingen 1787 for Næstved købstad står faren med etternavnet "Ingvorsen", i FT1801 samme sted som "Ingvoldsen". Mette døper sine barn under etternavnet "Nielsdatter" (1. barn) og "Ingvoldsen" (de tre andre), men er oppført i folketellinger og i begravelsesprotokollen for Bøstrup, Langeland, som "Enevoldsen". Envoldsen (Enevoldsen), Mette (I1433)
 
2239 Faren var "lieutenant" da Margrete ble døpt. Winterfeld, Jørgen (I2557)
 
2240 Farens etternavn blir skrevet Schielven i Thecklas dåpsprotokoll. Schelven, Søren Bugge (I185)
 
2241 Farens etternavn er vondt å tyde. Ser ut som det står oe annet enn Jacobsen. Jacobsen, Abraham (I1080)
 
2242 Farens fornavn ved dåpen er Hans Jøren. Etternavnet ser tydelig ut til å være "Sootte". Hansen, Hans (I4755)
 
2243 Farmer. Han emigrerte alene i 1906. Se emigrantliste i Digitalarkivet.
 
Munthe-Kaas, Hartvig Christoffer Eugen (I886)
 
2244 Fast etternavn var Leopoldus inntil han sammen med faren og broren ble adlet i 1739. Leop. (Løvenskiold), Herman (I6397)
 
2245 Feil dåpsdato (4. juni 1819) oppgitt i "Slekten Munthe-Kaas 1848-1998". Kaas (Munthe-Kaas), Margaretha Magdalena (I170)
 
2246 Feil fødselsår oppgitt på Mette Sophia i vigselsprotokoll. Familie (F97)
 
2247 Feil måned (juni) oppgitt i DAA 1917. Kaas (mur), Johanna Henriette V (I766)
 
2248 Feil årstall (1754) er oppgitt i Personalhistorisk Tidsskrift 1- 5. Kaas (sparre), Kristiane Charlotte Banner (I1542)
 
2249 Feldbereder (garver av skinn/lær). Jensen, Jørgen (I9471)
 
2250 Felles testamente av 1. mars 1783, bekreftet 10. dec. 1784. Familie (F1280)
 
2251 Fenrik. Giedde, Knud (I5780)
 
2252 Ferenc Vidovich og barna bor i Budapest i 2012. Familie (F1700)
 
2253 Fetter og kusine. Familie (F492)
 
2254 Fetter og kusine. Familie (F1665)
 
2255 Fikk 12 barn, hvorav 4 døde som små. Familie (F51)
 
2256 Fikk 15 barn, hvorav 11 overlevde Mogens. Familie (F1027)
 
2257 Fikk 1610 Esge Krafse og 1612 Hans Urne til værge. var takseret 1625 til
56 tønner hartkorn.
Kilde: Landmark. 
Hundermark, Ellen/Eline (I573)
 
2258 Fikk bevilling som myndig under kurator 02 sep 1745. Kaas (mur), Christiane Eleonora (I2900)
 
2259 Fikk en obligasjon fra Niels Rosenkrands i 1520. (Myndighetsalderen i Jyske Lov for eiendomsoverdragelser var 18 år.) Mogensen (mur), Niels (I290)
 
2260 Fikk en sønn 25. sept. 1785. Familie (F2181)
 
2261 Fikk grevetittel 2 april 1783. Schaffalitzky de Muckadell, Albrecht Christopher (I2759)
 
2262 Fikk i 1628 "bestalling" som Kaptain ved Landfolket. Kaas (sparre), Christoffer (I1582)
 
2263 Fikk i 1789 bevilling på å være sin egen verge. Kaas (mur), Georgine Grubbe (I550)
 
2264 Fikk Kaas i gave i 1486. Familie (F117)
 
2265 Fikk kunstnerlønn i 1957.
Sangerinne. Debuterte i 1905. Er tildelt Kongens fortjenestemedelaje i gull. 
Munthe-Kaas, Elisabeth Rønneberg (I909)
 
2266 Fikk patent på etternavnet i 1785. Het tidliere von Ahlefeldt. Ahlefeldt-Laurvigen, Christian (I2953)
 
2267 Fikk tilavnet "den onde". (I ettertid?) Skutt av sin egen kokk mellom Bobjerg og Kværndrup på Syd-Fyn 13 aug 1595. Norby, Erik (I511)
 
2268 Fikk tillatelse til hjemmevielse 21 apr. 1683. Familie (F2275)
 
2269 Fikk titelen grevinne. Kaas (mur), Cecilie Pauline (I2039)
 
2270 Fikk ved Kgl. bevilling av 05 jul 1904 tillatelse til å anta sine adoptivforeldres navn "Munthe-Kaas". Hennes fødenavn Pedersen fremkommer i kunngjøringen av bevillingen i Norsk Kundgjørelsestidende 11 aug 1904. Pedersen (Munthe-Kaas), Asbjørg (I943)
 
2271 Finn Holbek oppgir 24 mai 1694 i Gislev kirke. Familie (F1054)
 
2272 Finn Holbek oppgir boken "Hvide; Thi de var af stor slægt" som kilde. Familie (F902)
 
2273 Finner henne ikke i årene 1708-1710 i denne ødelagte kirkeboken. Kaas (mur), Birgitte (I1300)
 
2274 Fire barn. Har etterslekt. Familie (F2498)
 
2275 Flere kilder har oppgitt Anne Sommer, istedenfor Anna Flemming, som hustru til Niels og mor til barna. Noen fullstendig avklaring er visstnok ikke kommet. Familie (F159)
 
2276 Flere kilder hevder at Anne Cathrine Kaas var hustru (eller datter) av Palle Kaas av sparre-slekten. Det er ikke korrekt.

Fra "Tilstanden i Thy og paa Mors ved Aar 1735":
"3) Anne Cathrine Kaas, D. a. [datter av] Gaardens tidligere Ejer, Kornet Palle K. (+ 1699) og Hstr. Magdalene Sofie Kaas (+ 1707). Hun var g. m. Kaptajn Johan Georg Schmidt, der døde 1728. Efter hendes Død 1744 gik Lyngholm over til Oberstl. v. der Weyde, der havde vaeret g. m. Kapt. Schmidts Datter af 1. ekteskap Birgitte Marie (f 1739)."

I testamentet til Magdalene Sophie Kaas på Lyngholm står Palle Kaas oppført som hennes avdøde ektefelle.

Hos Hugo M-K er Anne Cathrine Kaas oppført f. 1677 og død 1744 i Lyngholm, gift først med Palle Kaas (f. 1659 – d. 1699) deretter i 1712 med Johan Jørgen Schmidt. Giftermålet med Palle Kaas står også i danske Personalhistorisk tidsskrift rekke 3, bind 1, men er muligens basert på Hugo M-K.

Både Magdalene Sophie Kaas og Anne Cathrine Kaas kan ikke ha overlevd Palle Kaas som hustru. Trolig har eierlisten for Lyngholm gjort det nærliggende å anta at Anne Cathrine var gift eller datter av Palle Kaas.

Uten annen dokumentasjon strykes ekteskapet mellom Palle Kaas (sparre) og Anne Cathrine Kaas
Kaas (mur), Anna Cathrine (I315)
 
2277 Flykaptein i SAS. Olsen (Aune), Kåre (I75)
 
2278 Flykaptein i SAS. Olsen (Aune), Kaare Aune (I10075)
 
2279 Minst en nlevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. Andreassen, Bjarne (I4442)
 
2280 Flypionér, Foretok den første flygingen over Alpene i september 1910. Fylet styrtet ved ankomst Domodossola, og han døde fire dager senere, som følge av blodtap pga. skadene. Chávez, Jorge Antonio Dartnell (I4536)
 
2281 Flyttet til Døsen ca. 1782, men i 1799 flyttet han tilbake til Rønnei (Kilde: Landmark) Nitter, Henrik Anderson (I715)
 
2282 Flyttet til Salt Springs (Florida) tidlig på 80-tallet etter sin manns død. von Kaas (mur), Gretchen Lurlene (I3786)
 
2283 Flyttet til Spania i følge søsteren i hennes livsfortelling i Wahington state, USA. Hoch, Otto (I3781)
 
2284 Minst en nlevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. Smedås, Snøfrid (I3493)
 
2285 Flåtekaptein.
Slektens siste mann. 
Banner, Niels (I2564)
 
2286 Fogd i Hadeland 1628-29, Gudbrandsdalen 1629-36 og Buskerud og Hallingdalen fogderi 1636-42. Borgermester i Christiania fra 1643 til sin død i 1664. Trelasthandler og sageier. Stockfledt, Hans (I9547)
 
2287 Fogd i Indre Sogn.

 
Lauritssøn, Søfren (I200)
 
2288 Fogd i Land og Valdres. Borgermester i Christiania. Stockfledt, Jacob (I9586)
 
2289 Fogd i Telemark, senere rådmann og trelasthandler i Skien. Andersen, Ove (I9457)
 
2290 Fogd og kjøpmann. Michelsen, Anders (I9362)
 
2291 Fogd på Vesløs 1464-80. Nielsen (Krabbe), Morten (I1967)
 
2292 Fogd. Gamborg, Mikkel (I6416)
 
2293 Folketelling 1801 skriver fornavnet "Fridrich Julius". Kaas (mur), Friderich Julius (I1181)
 
2294 Folketelling 1803 oppgir "Sophie Charlotte Emilie". Ulrich, Charlotte Sophie Emilia (I3106)
 
2295 Folketellingen 1801: Oppført under Sogndalfjæren (sentrumbebyggelsen)som "Huusmoder, 49 (år), enke etter 1. ekteskap, fændriks enke, nyder pension." (Stesønnen Wollert Kaas, som overtok Kjørnes ved farens død i 1793, giftet seg 1796.) Ørbech, Anna Nagel (I276)
 
2296 Folketellingen for 1801, Næstved købstad, oppgir hennes alder til 60 år, som skulle tilsi fødsel ca 1741. Pedersdatter, Anne (I4884)
 
2297 For kongelige aner, se http://www.gautier.dk/kongehus.html Stenbrikke, Anders Aagesen (I2012)
 
2298 Forbokstavene HK foran registreringen står for Haslum kirke. Familie (F530)
 
2299 Fordeling og rekkefølge på barna er her endret i forhold til kilder og tidligere slektsoversikter. Oppstillingene i kildene plasserer Erik som eneste barn av Gertrud Nielsdatter Kaas og de øvrige som barn av Elline - uten dokumentasjon eller henvisninger. Eneste holdepunkt for fordelingen, ser ut til å være Thisets oppryddende artikkel om slekten Kaas i Historisk Tidsskrift 1-5, der han antar en slik fordeling fordi Erik Mogenssøn var den eneste av barna som antok navnet Kaas. Thisets antakelse svekkes ettersom Margrethe etter nyere kildegranskning må antas å være datter av Gertrud. Da må også Niels, som hennes verge i 1532, være Gertruds sønn. Det er dessuten mer sannsynlig at Niels er oppkalt etter sin morfar Niels Kaas (sparre) enn Elline Friis sin bror Niels.

Mest nærliggende forklaring er vel at Erik, som den eneste i søskenflokken, følte et press til å anta fast etternavn etter kongens forordning om dette p.g.a. sin deltakelse i adelens Landemode.

Fordeling og rekkefølge på barna endres derfor. Oppkallingstradisjonen legges til grunn når det ikke foreliger sterkere argumenter.

Kilder hevder det eiendommelige i at begge guttene er oppkalt etter deres respektive mødres bispebror. Dette var i utgangspunktet kun en antakelse (som er motsagt over vedr. Niels).

Det savnes uansett en første sønn, Thomes/Thomas, oppkalt etter Mogens far, ettersom Mogens har sønner med andre navn. Hvis Niels, mot formodning, likevel var Ellines sønn, må det også etterlyses en Peder, oppkalt etter hennes far.

Det mest sannsynlige er vel at det i Mogens første ekteskap først ble født en Thomes, som ikke levde opp eller er kjent. og at neste sønn var Niels, oppkalt etter Gertruds far, (nå feilplassert i 2. ekteskap). Deretter Erik (gjerne oppkalt etter Gertruds bror). (Dette kan være noe av forklaringen på at det var Niels og ikke Erik som overtok gården.) Siden Erik og Niels hører til 1. ekteskap, kan situasjonen være at Elline bare har fått døtre, slik at en Peder oppkalt etter Ellines far ikke ble aktuelt.

Margrethes ektemanns anklager mot sin svigerfar, sannsynliggjør at Elline Friis ikke var Margrethes mor - ettersom følgene av hans anklager da også ville gjort Margrethe fullstendig arveløs. Margrethe er dessuten et mer naturlig navn i slekten Kaas (sparre) enn i Friis-slekten. Man kunne være fristet til å spekulere i om Gertruds navn er feil, og at hun i stedet het Margrethe. Man kan også anta at Mogens datter Margrethe er oppkalt etter sin farmor. ved at årsaken til arvefølgen for Kaas-godset er feiltolket, og at Mogens likevel var sønn i Thomes 1. ekteskap med den man ikke vet fornavnet på. Men etterkommernes gravstener med forfedrenes slektsvåpen forkaster den siste teorien. Hvor navnet Margrethe kommer fra, finnes det altså ingen åpenbar forklaring på.

Om det var flere døtre av Gertrud, ville nr. 2 etter tradisjonen hete Ellen, etter Gertruds mor. Det sannsynligjør at øvrige døtre er Ellines.

Det var tradisjon at første barn av riktig kjønn skulle oppkalles etter en eventuell avdød ektefelle. Derfor savnes en Gertrud.

Kirstens gravsten i Tapdrup kirke inneholder slektsvåpenet til Friis, noe som definitivt fastslår at hun er datter av Elline, og altså oppkalt etter dennes mor, Kirsten Nielsdatter (Banner). Da må man spekulere i hvorfor det ikke finnes en tidligere datter Kirsten, oppkalt etter Mogens' mor.

Johanne må etter all sannsynlighet være oppkalt etter Ellines mormor, Johanne Sappi og må derfor plasseres i andre ekteskap. Hun burde, etter navnetradisjonen være yngre enn Kirsten.

Det er for mye ulogisk i barnas navn til at alt i generasjonene over kan stemme. 
Familie (F19)
 
2300 Foreldrene ble dømt for blodskam og henrettet - moren i 1603. Faren flyktet i eksil, men ble fakket i 1616 og henrettet da. Kaas (sparre), Anne (I1581)
 
2301 Foreldrene ble gift omkring 6. april 1633. Hennes mor oppgis som død før 9 Sept. 1638. Pors, Birgitte Kirstine (I399)
 
2302 Foreldrene døde med en måneds mellomrom da hun var åtte år gammel. Kaas (sparre), Margrete (I3442)
 
2303 Foreldrene giftet seg juli 1708 og hun selv ble gift mai 1727. Kemp, Elisabeth (I3541)
 
2304 Foreldrene står som "Matr. Hans Larsen Kaas og Karen Madsdatter i Fred.værn". Kaas (ukjent opprinnelse), Hans (I785)
 
2305 Foreldrene var ugift ved fødselen. Dåpsprotokollen oppgir at de [senere] foreviste vielsesattest på at ble gift 06.april 1914 i Edmonton, Canada. Jørgensen (Kierkegaard), Holger (I9524)
 
2306 Foreldrenes bopel er i dåpsprotokollen oppgitt til Gol i Hallingdal. Videre står det "(f.t. Holteskjær)" - om tyding er korrekt. Det er en viss mulighet for at han er født på Gol og brakt til dåp i Tjøme. Munthe-Kaas, Toralf Abraham (I951)
 
2307 Forfatter av slektsboken "Efterretninger om Familien Munthe i ældre og i nyere Tid" 1883-1888. Munthe, Hartvig Andreas (I3651)
 
2308 Forfatter og kunstmaler. Wilmot-Wilkinson, Robert Hugh David (I2646)
 
2309 Forfatter, jurist. de Falsen, Envold (I4509)
 
2310 Forfatter.
Prost i Nordfjord, Sogneprest i Eid, Nordfjord fra 1627. 
Bugge, Samuel Hanssøn (I1690)
 
2311 Forfatter. Schade, Virtus (I2647)
 
2312 Forfatteren Ludvig Holbergs onkel på morssiden. Lem, Peder (I1599)
 
2313 Forflyttet til Herlufsholm 17. mai samme år. Kaas (mur), Friderich Julius (I1181)
 
2314 Forlenet med Rynkeby, Gudme herred 1591-1597 - fritt. Kaas (mur), Niels (I327)
 
2315 Forlot Ungarn under kommunistregimet med sin hustru og datter. Bodde i Subiaco i Perth, Nedlands, Vest-Australia. Kaas (mur), Niels Albert baron (I3813)
 
2316 Forlovelse bekjentgjort i Hafslo kirke 26. november. Familie (F96)
 
2317 Forlovelsen ble lyst ut 24 sep, 01 oct og 08 oct 1826. Oles fødsel skjedde 29 oct 1826. Han står oppført i sin dåpsprotokoll som "ægte". Familie (F11351)
 
2318 Forlover i vielse til Henrik Valentin Eichsted Kaas. Wilhjelm, Peter (I2964)
 
2319 Forlover i vielsen mellom svigerinnen Christine Mangor (Fürstenberg) og Andreas Larsøn Brecke 1737. Kaas (mur), Hartvig (I131)
 
2320 Forlovere var "Michael Siversen og Lars Hermands.". Familie (F7783)
 
2321 Forlovet "offentlig" 5. februar 1727 i følge hans selvbiografi. Finner verken forlovelse eller vielse i kirkeboken for Hvidbjerg sogn. (Kirkeboken er uoversiktlig, tilsynelatende mangelfull og dessuten temmelig uleselig.) Familie (F1190)
 
2322 Forlovet 02 apr. 1784. Familie (F84)
 
2323 Forlovet 05. dec. 1701:.
"Cathrine late Samuel Beauvisags engaged to leutenant: Claus Hansen 5.12.1701 (Gouv. Journal)"

"Claus a leutenant marr. the widow Cathrine de Wint
5.2.1701, she died 18.11.1704 St. Th. Their
stephdaugther see Kemp"

"Claus the governor (St. Jan Landlist 1702/3) died 9.2.1706 St. Th mentioned 10.6.1703 St. Th his son:Jørgen bapt 4.10.1704 St. Th and Hans 13.3.1706." 
Familie (F1510)
 
2324 Forlovet 13. juni 1698. Denne står over vigselen i protokollen. Familie (F1231)
 
2325 Forlovet 14 sep 1785. Familie (F7784)
 
2326 Forlovet 15 nov. i følge vigselsprotokollen. Familie (F1197)
 
2327 Forlovet 17. mai 1775 i Malvik. Familie (F11356)
 
2328 Forlovet 17. september 1754. Familie (F2511)
 
2329 Forlovet 23. juni 1792. Familie (F7768)
 
2330 Forlovet 25 mars 1704. Familie (F2436)
 
2331 Forlovet 30 sep 1703 i Evenes kirke. Kirkebokoppføringer mangler i perioden etter fram til 1706. Familie (F2143)
 
2332 Forlovet hos Jørgen Grubbe Kaas på Rybjerg 20 apr 1693, registrert i Velling sogn. Familie (F1198)
 
2333 Forlovet i St. Jørgen Hospital kirke 11. april 1779. Familie (F2104)
 
2334 Forlovet med prinsesse Dagmar av Danmark, som senere ble gift med hans yngre bror Alexander 3. av Russland. von Russland, Nikolai (I5500)
 
2335 Fornavn "Albrecht" i flg Inge B. Arnesen. Familie (F706)
 
2336 Fornavn "Kristine Guldencrone" i flg slektsoversikten i Pers.hist. tidsskr. 1-5. I dåpsprotokollen står det kun "Kirsten" og i vigselsprotokollen kun "Kirstine". Kaas (mur), Kirsten (Kirstine) (I1365)
 
2337 Fornavn: Inger Georgine. Jørgensen (Wesseltoft), Inger G (I9428)
 
2338 Fornavnene kan være psevdonym etter hennes ektefelle. Pätges (Heiberg), Johanne Louise (I2458)
 
2339 Fornavnet er utydelig. Truelsen, Eilert (I4822)
 
2340 Fornavnet er vanskelig å tyde. Vilhjelm, Augusta Vilhjelmine (I3008)
 
2341 Fornavnet hennes er ikke oppgitt verken i vigselsprotokoll eller i begravelsesprotokoll. Kaas (mur), Lene Sophie (Helene Sophie) (I1197)
 
2342 Fornavnet i følge sønnens dåpsprotokoll. Etternavnet står som "Detlefs" på Familysearch, men er etter alt og dømme tatt fra en forkortelse. Detlefsen opptrer flere ganger som navn på fadderne til hennes barn. Hun het da trolig Detlefsdatter. Detlefsdatter, Ane Sophia (I4376)
 
2343 Fornavnet Kirsten skulle tilsi at hun var første datter, oppkalt etter farmoren Kirsten Mogensdatter Glob. Men på hennes gravsten er mødrevåpenet Skaktavl-Friis, som definitivt fastslår at hennes mor er Elline Friis. Hun er derfor oppkalt etter sin mormor Kirsten Nielsdatter Banner. Mogensdatter (mur), Kirsten (I172)
 
2344 Fornavnet Syver er antatt utifra sønnens, Michael Syversen Gamborgs, navn. NN, Syver - far til Michael Gamborg (I9268)
 
2345 Fornavnet tilsier at han var den førstefødte. Tønsberg (de Tonsberg), Mathias (I4116)
 
2346 Fornævnte Jens Ovesen var sikkert Broder til Hr. Ove Ovesen af Silkeborg, som oftere nævnes i Ældste Arkiv-Kegistraturer, hvor han paa Grund af sit Vaaben, den tretindede Muur, henregnes til Familien Daa. Hr. Ove Ovesen tillægges Navnet lange Hr. Ove ligesom Jens Ovesen almindelig kaldes lange Jens. Han var gift første Gang med Else Jensdatter Udsøn, anden Gang med Fru Thore Muus, Enke efter Hr. Laurids Hvas. Af Iste Ægteskab var en Datter, som døde ung. Ovesen (mur?), Ove (I2612)
 
2347 Forpakter av Kaupanger-godset.
 
Søfrenssøn (Heiberg), Anders (I596)
 
2348 Forpakter på Nedergaard Hansen, Gunder (I2956)
 
2349 Minst en nlevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. Eriksson, Stig (I1096)
 
2350 Forpaktet bort Tøjstrup til Sivert sivertsen for 300 Rdl. årlig i to termine, jul og påske. Kaas (mur), Erik (I501)
 
2351 Minst en nlevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. Sandnes, Anne (I1139)
 
2352 Forvalter på Bistrupgaard, Roskilde. Dette var Kjøbenhavns Magistrats Gods. Kleist, Lorentz (Petersen) (I5986)
 
2353 Forvalter på Feiring Jernverk, senere forvalter på Hadelands Glasverk. Klouman, Hans Henrik Gerhard (I9340)
 
2354 Fra "Danmarks kirker", Riksarkivet om Hundborg kirke:

Grave i kirken
Af sognets tre hovedgårde: Råstrup, Ulstrup og Faddersbølgård, har kirken især været under indflydelse af de to første, idet disse i skiftende tider har ejet kirken. Det var især familien Kaas i Ulstrup, der kom til at præge kirken. I korbuen var der indtil 1887 et korgitter af fyrretræ, hvorpå der hængte en oval trætavle med laurbærramme. Denne tavle fungerer som et epitafium - på bagsiden over Iffver Kaas og hans kone Sophia Krag, og på forsiden over sønnen Hartvig Kaas og hans to koner Hedvig Schinkel og Sophie Rothkirk. Familien er begravet i korgulvet med sidste begravelse i 1688. 
Kaas (mur), Hartvig (I121)
 
2355 Fra "Danmarks kirker", Riksarkivet:
"Grave i kirken
Af sognets tre hovedgårde: Råstrup, Ulstrup og Faddersbølgård, har kirken især været under indflydelse af de to første, idet disse i skiftende tider har ejet kirken. Det var især familien Kaas i Ulstrup, der kom til at præge kirken. I korbuen var der indtil 1887 et korgitter af fyrretræ, hvorpå der hægte en oval trætavle med laurbærramme. Denne tavle fungerer som et epitafium - på bagsiden over Iffver Kaas og hans kone Sophia Krag, og på forsiden over sønnen Hartvig Kaas og hans to koner Hedvig Schinkel og Sophie Rothkirk. Familien er begravet i korgulvet med sidste begravelse i 1688."

 
Kaas (mur), Iffver (Iver) (I117)
 
2356 Fra "Jannerup Kirke" - Historisk samling af Verner Paulsen.
http://www.jannerup.sogn.dk/Historie.htm

"Fra 1626 til 1662 var det Iver Kaas, som havde retten over Jannerup kirke, han ejede hovedgårdene Ulstrup og Faddersbølgård. Efter hans død overtog sønnen, Jørgen Kaas, Faddersbølgård og retten til Jannerup kirke.  
Kaas (mur), Iffver (Iver) (I117)
 
2357 Fra "Stamtavle for slægten Kaas - 1917":
"Ulstrup og Faddersbøl, Hundborg sogn, Hundborg herred, Thisted amt, var i tidligere tid komplette hovedgaarde, men nu kun almindelige avlsgaarde."
Trap. Danm. V. p.147)

"Blandt ejerne til Faddersbøl nævnes: Sofia og Inger Kaas 1610. Deres brodersøn Stalder Kaas, skibskaptajn 1628. Hans brodersøn Jørgen Kaas Iversen, som giftede sig i Holland; hans broder Hartvig Kaas (+1704) og frue Sofie Rotkirk. Deres døtre Sofia, Inger og Magdalene Kaas."
D. Atl. V. p. 480). 
Kaas (mur), Stalder (I357)
 
2358 Fra "Strejf af Historien, set fra Østjylland": Silkeborg Slot
Man ved ikke hvornår det ældste slot blev bygget.
Ejler Haugsted refererer i et foredrag i 1918 i Historisk Samfund til et brevregister fra 1558 1).
"Stedet som Silkeborg stander på tilhørte engang i 14.arh Alling Kloster ... og som var et temmelig stort kloster...
... Med det gode eller med det onde har en herremand på egnen, Maaske Hr. Erik Mus, maaske en af hans forfædre bemægtiget sig næsset ved Aaens udløb i Langsøen og har bygget sig en af disse fæster, hvorfra der, som Dronning Margrete siger i januarforordningen af 1396 " skete overmåde lidt ret" .
Det mere end antydes at det nærmest har været en røverborg. Haugsted fortæller videre...
Blev i 1418 overdraget til Århus bispestol af en datter til Erik Mus, Fru Thore Eriksdatter Mus, der o. 1414 blev gift med Ridder Laurits Hvas til Ormstrup" - også kaldet Las Hvas - vistok egnens mægtigste mand ... der ved køb og list og magt havde samlet et betydeligt jordegods.
Der var dog mange forviklinger for overdragelsen, først et mageskifte i 1418 med Alling Kloster, og et mageskifte i 1433 hvor der byttes med noget ejendom i nærheden af Ormstrup ved Sahl.
I 1436 efter Laurits Hvas' død bekræftede fru Thore mageskiftet på Gjern Heerreds Ting og hendes nye mand Ove Ovesen Daae ("lange Ove") gav sit samtykke som krævet af loven; han var forøvrigt Bisp Ulriks første lensmand paa Silkeborg så de er nok blevet boende.
Der kom dog flere forviklinger - Alling Kloster gjorde ophævelser, og fru Tores arvinger hævdede at hun ikke havde ret til at afstå borgen, men i 1463 var striden mellem bispen og Hvasserne bragt til afslutning, men først i 1532 afsluttedes striden mellem bispen og Alling Kloster; 118 år var der gået, og 4 år efter kom reformationen. 
Ovesen (mur?), Ove (I2612)
 
2359 Fra "Tilstanden i Thy og paa Mors ved Aar 1735":
"3) Anne Cathrine Kaas, D. a. Gaardens tidligere Ejer Kornet Palle K. (+ 1699) og Hstr. Magdalene Sofie Kaas (+ 1707). Hun var g. m. Kaptajn Johan Georg Schmidt, der d©de 1728. Efter hendes Dod 1744 gik Lyngholm over til Oberstl. v. der Weyde, der havde vaeret g. m. Kapt. Schmidts Datter af i' Birgitte Marie (+ 1739)."

Hugo M-K’s opplysning om at Palle Kaas var gift med Anne Cathrine kan være basert på eierlisten for Lyngholm, der hun etterfølger ham. Det samme kan være tilfelle for artikkelen ”Tilstanden i Thy…” som hevder hun var Palle Kaas’ datter. 
Familie (F1189)
 
2360 Fra "Vor Frue Kirke kortelig beskreven
København, Popp, 1833":

En rund Støtte med Indskrift:
"E. W. Stibolt. fordum dansk Fabrikmester og Kommandør=Capitain. Født d. 14 Febr. 1742, død d. 29 Febr. 1796, agtet, elsket, savnet af sine Venner. Et uopretteligt Tab for hans sørgende Enke, Kirstine Kaas."

Paa en firkantet Marmorplade sees paa den ene Side et Basrelief, paa den anden Side Emblemer paa hvad den Afdøde var, Skibbygger for Sø=Etaten; nemlig, Tegneredskaber, en Passer, Triangel m. M. Udstaaende fra Støttens Sider ere Enderne af et Skib. 
Stibolt, Ernst Vilhelm (I1366)
 
2361 Fra 1823 til 1843 var han bergråd og den første forvalter av saltutvinningen i Bad Dürrheim i Baden-Württemberg. Han blir i byens historie beskrevet som en pådriver i etableringen. Utvinngen dannet senere på 1800-tallet grunnlaget for kurbad-virksomheten. I 1843 ble han utnevnt til æresborger av Bad Dürrheim. von Althaus (mur), August Heinrich Jacob friherre (I3797)
 
2362 Fra Buch-Netværket (http://skivdal.dk/buch-net/brev9.htm):
".........Jeg kender via årelang korrespondance med to medforskere og venner, Dan Heidener og Henrik P. Jensen, adskilligt til Buch- og Mørch-slægterne og Buch'ernes sandsynlige relation til Lange og (den fynske) Reventlow .....
....A propos Reventlow-slægten, som vi åbenbart tilhører: denne gren er fynsk,og intet slægtskabsforhold til de holstenske og mecklenburgske Reventlow'er har nogensinde kunnet påvises. I flg. Danmarks Adels Årbog pointeres det i årgang 1939 - i den seneste, udførlige Reventlow-slægtstavle, at Henrik Jensen Reventlow næppe kan være søn af den Johannes R., som tidligere årgange sandsynliggjorde; på s. 4 i nævnteårgang af DAÅ står der nemlig: "Den fynske linje på Søbo ... hvis ældstkendte stamfader er Henrik Jensen (1358), fører Reventlowernes murtinde i våbenet, men et helt andet hjelmtegn (to med blomster besatte tidselstilke). Efterkommere af Henrik Jensen (der synes at have hørt hjemme på Als) har lejlighedsvis ført Reventlow-navnet, og vides de at have retnet sig som hørende til slægten Reventlow, men om den fynske linjes samhørighed med de holstenske og meklenborgske Reventlower kan intet oplyses ... "
Min ovenfor nævnte medforsker Dan Heidener nævner i sit seneste brev til mig, at det skulle være muligt at føre Henrik Jensen Reventlows aner tilbage til det 4. århundrede I FØLGE en anden forsker. Men mon ikke dette hænger sammen med, at man tidligere antog Johannes Reventlow for at være far til Henrik Jensen - det er nok ikke usandsynligt, at Johannes' forslægt kan spores så langt tilbage til omkr. år 350, mens det næppe er sandsynligt for Henriks vedkommende, idet Henrik så næppe er søn af Johannes. " 
Reventlow (mur), Johannes (I12)
 
2363 Fra da. Personalhistorisk Tidsskrift 1-5:
"Efter en beretning, døde han i en ung alder i kobberslagerlære, efter en anden er han formantlig død i udlandet som sømand og kan da muligvis være identisk med den i Danske Hof- og Statskalender for 1801 p. 246 opførte "Cornelius Kaas", der da var secondløjtnant ved infanteriet på St. Thomas og St. Jan." 
Kaas (mur), Jan Cornelius (I271)
 
2364 Fra DAA 1917:
Ingeborg, begr. 25 April 1676 fra Redsted Kirke; g. m. Mikkel Rauffn i Bregendal. 
Kaas (mur), Ingeborg (I2999)
 
2365 Fra De ældste danske Archivregistraturer:
"En pergamendtz breff, Thamisz Jenszen aff Kaasz giffuer en boll thill Dueholms closter liggendis y Örding bye. Daterit 1508." 
Jensen (mur), Thomes (Thomas) (I22)
 
2366 Fra Diplomatarium Hornumense:
"23. maj 1487

Axel Jepsen (Thott) til Støvringgaard bekræfter, at han har solgt bl.a. en gård i Gjelstrup i Vokslev sogn til ridder Lage Brok. Den i brevet nævnte fru Kirstine er uden tvivl Kirsten Jensdr. Kaas, enke efter Erik Hvas til
Ormstrup, + 1483 [Erik Hvas].

RA. Perg. saml. Gl. Estrup Gods. [2!] Segl: 1. Lxviii 33 (Thott). 1847 til Historisk-genealogisk Arkiv jf. dettes journal s. 25, RA. Omtalt: Adel. Brevkister s. 40, L. Dipl. Aa. Vidisse 12.2.1492. Ab. Optaget i
14.5.1492. Rep. II nr. 6087.

Axel Jeipssen1 i Støffringh. Jeg er vel forligt med hæderlig og velbyrdig Md. Hr. Lawe Brock R. om dette efterskrevne Gods, som han nu i Værge har og jeg ham derpaa mine aabne beseglede Breve givet har, som er Kardeholm og Nyholm, som er hans rette Køb, item Ryddymarck med 3 Gaarde i Wendzsysell og i Gaard i Gelstrop i Hemersysell, som han har gjort mig godt Vederlag for, som mine aabne Breve derpaa indeholder, saa at jeg lader mig vel nøje med, og det Gods, som Fru Kirstine i Wormstrop har til Vederlag i hendes Tid, som jeg har i mit Brevs Lydelse, hvilket Gods jeg kendes mig at have til Vederlæggelse og hans aabne beseglede Brev derpaa har, til saa længe han kan fri mig det Gods igen, som Fru Kirstine har, som mit Brev indeholder. Thi tilstander jeg Hr. Lawe Brock forskrevne Køb og Vederlag for hver Mands Tiltale, som paa kan tale, som hans aabne Breve indeholder paa forskrevne Gods. Tager Hr. Lawe Brock nogen Skade
eller Tæring eller har taget over forskrevne Gods, som han har af mig, bepligter jeg mig at holde ham det uden Skade. Findes nogle Breve eller Skrifter andre, end her stander benævnte, siden vi kom i Køb sammen, skal de alztingesta magtesløse være. Mit Indsegl. Datum Haffnis vig. ascens.
dni. 
Jensdatter (mur), Kirsten (I332)
 
2367 fra dåpsprotokollen:
"... den ene Hilleborre-Sophie, frembaaren af Velbr. [velbyrdige] Rudbech Gagges frue paa Skovsgaard [Sophia Kirstine Kaas], den andre Anna-Maria, frembaaren af Velbr. Jomfru Birgitte Kaas paa Skovsgaard, faddere Velbr. Rudbech Gagge til Skovsgaard, Velbr. Jørgen Kaas Capitain af Land-Militien paa landet, Major Rabis [Rabens] frue i Fyhn Velbr. Kirsten Kaas, og Velbr. Jomfru Ermegaard Sophie Minzow ogsaa af Fyhn."

Jørgen Kaas etterfulgte to år senere Rudbech Gagge som Sophia Kirstine Kaas' ektemann. 
von Offenberg, Hilleborre Sophie (I2895)
 
2368 Fra folketellingen for 1834 (første siden 1801) står familien som bosatt på Nedergaard. Familie (F554)
 
2369 Fra Haderslev. Magister. Sogneprest og provst til Skien. Madsen, Jesse (I9458)
 
2370 Fra Hannover. Deickmann (Dieckmann), Rebecca Maria Catherine (I3868)
 
2371 Fra Hist. Tidsskr. 2. R. VI. 1:
En Søster af Envoyé Griis, Anna Margrete (-|- 1767), var Enke efterProvst og Sognepræst Peder Hansen Alstrup i Bamble (f 1738).^ Man ser, at hun i Aaret 1740 havde klaget til sin Broder i Haag over, at Stiftamtmanden i Christiania, Konferentsraad Neve, og Biskoppen i Christiania Stift chikanerede hende i Anledning a f nogle Kirker, som hendes afdøde Mand havde kjøbt; Griis fandt det naturligvis i sin Stilhng ikke passende at blande sig heri, men bad sin Ven Gram om at anvende sin Indflydelse til Bedste for Søsteren. Endelig havde Griis havt en Niece, gift med en afdød Gyntelsberg, Kaptein i den danske Marine. Et Par Søstersønner omtaler han ogsaa, men vilde ikke have videre med dem at bestille, fordi de havde været slette Børn mod sin Moder.
?En Søn af dette Ægtepar, Mandrup Punck Alstrup, begav sig efter endte Studier til sin Onkel i Holland, hvor han forblev i to Aar, det formodes som Sekretær. Det er formodentlig ved Onkelens Indflydelse, at han i en Alder af 27 Aar blev Postmester i Throndhjem. Senere blev han ogsaa Kaadmand og forvaltede begge Embeder til sin Død. Han skildres som agtværdig, munter og gjestfri. To af hans Sønner indehavde ogsaa Postmesterembedet i Throndhjem, den første Hans Bartman Alstrup, kom i Kassemangel og flyttede til Sverige, den anden, Nils Griis Alstrup, levede som Postmester i Throndhjem endnu 182;j. Hans første Kone var en Datter af Admiral Kaas."
Meddelt af Griis's Frænde, Medicinaldirektør Dr. med. L. Dahl efter Familiepapirer. Om en anden Søstersøn af Envoyeen, Nils Griis Alstrup, se Norsk hist. Tidsskrift, 2. R V, S. 183 
Alstrup, Niels Griis (I281)
 
2372 Fra Hugo Munthe-Kaas:
Hun blev gift med Hartvig Bille, f. CA ___ 1580, (søn af Knud Bilde). Hartvig: Af Maurits Madsøn Raschs optegnelser fra Nordlandene:
"Anno 1604 kom Hertvig Bille til Nordlandene og havde han i Forlening af Kongl. Maist. Helleland, Salten, Senjen, Lofodt og Vesteraar samt Trunssund og Andenes"
"Anno 1614 kom Hertvig Billes Frue F. Anna Kaas til Nordland"
"Anno 1618 drog velb. Hertvig Bille til Danmark i Junmii Maaned med sin Frue og Barn"
(Norske samlinger II p. 496, 498, 508)

Hartvig Bille studerede 1597 ved Genfs Universitet.
Personal hist. Tidsskrift. IV p. 334)
 
Bille, Hartwich (Hartvig) (I564)
 
2373 Fra Jørgen Grubbe gik Vebbestrup i arv til hans datter Karen Grubbe(1616-1695) der i 1640 blev gift med den fynske adelsmand Jørgen Kaas. (Kilde: Vebbestrup.dk) Grubbe, Karen (I499)
 
2374 Fra NRK Fylkesleksikon Sogn og Fjordane:
Ahasverus Kaas (1781-1859) frå Kjørnes. Kjend gullsmed i det vidgjetne gullsmedlauget i Bergen. 17 år gamal kom han i lære hos gullsmed Peder Christensen Beyer i Bergen. Tok meisterprøven i 1807. Vart oldermann i gullsmedlauget i 1820. Av arbeida han utførte var m.a. gullpokalen som Stortinget gav stortingspresidenten Wilhelm Friman Koren Christie i 1814.
(Kilde: Sogn og Fjordane Fylkesarkiv) 
Kaas (Munthe-Kaas), Ahasverus (I155)
 
2375 Fra Nrk's Fylkesleksikon:
Jonas Lund (1801?1886) frå Farsund, busett på Kjørnes i Sogndal. Prokurator (sakførar).
Mora hans var av tysk ætt, og hadde vore hoffdame hjå ei hertuginne. Ho kosta juristutdanninmg på Jonas Lund. I 1830 vart han underrettsprokurator i Nordre Bergenhus amt.

I 1835 kjøpte han garden Kjørnes av Wollert Formann Kaas og starta advokatpraksis. Saman med sorenskrivar Cappelen i Fresvik og sakførar Fredrik Christian Juell rota han seg bort i bedrageri og misbruk av embetet, og vart dømd frå stillinga i 1851. Kjørnes vart selt på tvangsauksjon i 1864.
Lund budde ei tid i ei stove ved Hagagrovi før han seinare flytta til Bergen. Stova vart flytta med, og murane etter stova ved Hagagrovi vert framleis kalla ?Lund-muradn?.
Far til Hartvig Kaas Munthe Lund og Bolette C. Pavels Larsen.
 
Lund, Jonas (I720)
 
2376 Fra Personalhistorisk Tidsskrift 2-3:
"Anders Matsens og Karen Olsdatters 2deii Søn Ole Tønsberg
?døde i sin Ungdom, efter at han var hjemkommen fra sine udenlandske Reiser, uden at efterlade sig nogen Familie."
[Dette må sies å være en sannhet "med modifikasjoner" ettersom han døde i 1669 i Christiania, dvs. 33 år gammel. Det står i begravelsesprotokollen at han var "Vice Laugmand".

 
Andersen (Tonsberg), Oluf (I4127)
 
2377 Fra Stockholm. Andersson, John Albin Konstantin (I5237)
 
2378 Fra toller gjennom 300 år (NSF):
"Fürstenberg, Johan Peter. Opplagsskriver og taksadør i Bergen 17. nov. 1710, bekreftet 24. mars 1731, overtollbetjent sammesteds 1738. Død før 27. juni 1733."  
Fürstenberg, Johan Peter (I1349)
 
2379 Fra Trap: Danmark - Ringe kirke:
"Alterstager av sølv, skænket 1744 av Henrik Bielke Kaas og hustru. 
Kaas (mur), Henrik Bielke (I742)
 
2380 Fra Trap: Danmark - Ringe kirke:
"Alterstager av sølv, skænket 1744 av Henrik Bielke Kaas og hustru. 
von der Kuhla, Anna Vind (I1534)
 
2381 Fra Tønsberg by. Olsdatter, Karen (I4124)
 
2382 Fra Vestfalen i Tyskland. Ophoven, Konrad (I2761)
 
2383 Fra Wikipedia (vedr dronning Juliane Marie):
"I 1780 foranledigede Juliane Marie, at de fire overlevende børn af hendes storebror Anton Ulrik af Braunschweig blev inviteret til Danmark efter frigivelsen fra russisk fangenskab. De var alle født i fangenskab i Rusland, efter at deres bror, Ivan 6. af Rusland, blev afsat fra tronen. De fire - Katharina (26. juli 1741 - 21. april 1807), Elisabeth (16. november 1743 - 20. oktober 1782), Peter (30. marts 1745 - 13. januar 1798) og Alexej (10. marts 1746 - 21. oktober 1787) - levede resten af deres liv i Horsens."

Katharina døde april 1807 - Georgine Kaas giftet seg sept. 1807. 
Kaas (mur), Georgine Grubbe (I550)
 
2384 Fra Wikipedia, den frie encyklopædi
Jørgen Urne (kaldet Store Jørgen) (død 21. maj 1480), dansk ridder.

Han er formentlig søn af Lage Nielsen Urne.

Jørgen Urne ejede mange herregårde på Fyn (Brolykke, Rygård, Søbysøgård og Hindemae). Han var væbner i 1438 og ridder i 1458. I 1472 fik han Kerteminde i pant.

Han fik et stort antal børn, idet han i tre ægteskaber skal være blevet far til omkring en snes.

Der er ikke sikkerhed om hustruerne, men den første er formentlig Sidsel Folmersdatter Knob eller Rigstrup, den anden Margrethe Eriksdatter Bille og den tredie Kirsten Clausdatter Krumstrup (død 1518).

Blandt han sønner var domprovst Hans Jørgensen Urne, landsdommer Jørgen Jørgensen Urne, biskop Lage Jørgensen Urne, Johan Jørgensen Urne og rigsråd Knud Jørgensen Urne. 
Urne, Jørgen (I651)
 
2385 Fram til 1785 står han i kirkebøkene hver gang oppført som "Lars Hermandsen". I begravelsprotokollen står han oppført som "Lars Hermansen Haller". Ved hustruens død er han nevnt som "afg. Skomager Lars Haller". Det kan virke som at kirkebøkene i Christiania på 1700-tallet har en tendens til å ikke oppgi "fast" etternavn for dem som benyttet patronym i tillegg foran dette. Det er derfor mulig at han har hatt etternavnet Haller siden han ble døpt.  Hermandsen (Haller), Lars (I2848)
 
2386 Franciska Marie Cathrine Conradsdatter von Viermondt til Bruckhof ved Cøln. von Viermondt (von Virmund), Franciska Marie Cathrine (I1263)
 
2387 Frands Iversen Dyre til Tapdrup eller Skovgård og
Palstrup nævnes 1536 i Recessen. Han nævnes 1543 i Adelens Taxt og 1552 i den jyske adels vedtægt om et årligt landemode. Under Syvårskrigen (1563-70) tjente han til søs.
Han og Kirsten Kaas fik ingen børn. 
Dyre, Frands Iversen (I1864)
 
2388 Fransk prinsesse. Som medgift til første ekteskap med Richard III av Normandie, ble hun utnevnt av faren til grevinne av Corbie (del av Nord-Frankrike). Capet, hertuginne av Flandern, Adèle (I2255)
 
2389 Frederik Christian var tremenning til Edele Sophies mor, Sofie Dorothea von Eickstädt, som var datter av Edele Cathrine Kaas (mur). Familie (F306)
 
2390 Frederik på FamilySearch Kaas (mur), Reinhardt Friderich (I380)
 
2391 Fregatten »Hvide Ørn«, Kaptajn H. Kaas, der
konvoierede i Middelhavet, blev borte 1799, formentlig mellem Korsika og Sicilien.
Kilde: De vigtigste af danske foretagne Rejser og Forskninger i Afrika (Geografisk Tidsskrift, Bind 22 (1913 - 1914)). 
Kaas (mur), Hans Michael (I1544)
 
2392 Friderices mor Kirstine var niese av Anna Vind Banner og Vilhelm Frederik baron Gyldencrone. Familie (F290)
 
2393 Friderich Christian og Malte Kaas var forlovere for begge par i dobbeltbryllupet 6. okt 1766 i Ormslev kirke, da Friderich Michael Krabbe giftet seg med Christiana Charisius og Christian Uldrich Kaas giftet seg med Frederikke Amalia Charisius. Familie (F310)
 
2394 Friderich Christians søster, Birthe, står som fadder i en dåp til venner/familie av Christine Juul i Holmen kirke, København 1967. Hun står oppført som "hofdame frøken Kaas". En "hofdame frøchen Juul" står også oppført. Familie (F468)
 
2395 Friderich Kaas var forpakter på Skodborghus gods (tidl. slott) i Skodborghus sogn, Frøs herred fra 1733 til sin død i 1748. Eier av godset var general Henrik von Scholten (1677-1750), gift med Louise Brockdorff 1700-1744) fra Ødstedgaard.

Det var derfor trolig også Friderich som var den løytnant Kaas som var forpakter på Scholtens gods Estrup i nobosognet Malt sogn, Malt herred i 1743 (kilde: Ribeshus amts skifteprotokoll 502 i flg. Nygaards sedler.) 
Familie (F63)
 
2396 Friderichs død i India er nevnt spesielt på minnetavlen over Ulrich Kaas. Det er ikke registrert noen minnetjeneste, begravelse eller senere gravlegging i Nørre Herlev kirke for Friderich Kaas. Kaas (mur), Friderich (I1573)
 
2397 Frihavnsassistent.
 
Kaas (mur), Emil Peter Johan (I1448)
 
2398 Friherre Kaas (sparre), Mogens (I459)
 
2399 Friherre (baron). Oberstløytnant av Holstein-Gottorp. von Grothusen, Johann Diedrich (I5744)
 
2400 Friherre Kaas til Herzhaus og Althaus. Kurkølnsk kammerherre. Kaas (mur), Augustus Marie Johannes (I1270)
 
2401 Friherre til Wustrow (-1694), til Baroniet Wintersborg.
Oberst. 
von Winterfeld, Frederik (I2568)
 
2402 Friherre. Deltok i den Tyske Frihetskrig. Døde ugift i preussisk siviltjeneste. Kaas (mur), Friedrich (I1286)
 
2403 Friherre. Kurkølnsk Ritmester ved Reg. Münster. Kaas (mur), Friedrich (I1276)
 
2404 Friherre. Preussisk gardekaptein. von Mirbach, Magnus Carl Vilhelm August (I3093)
 
2405 Friherre. Sjømann. Ugift. Kaas (mur), August (I1288)
 
2406 Friis, Jep, --1547, til Lyngholm (Hassing Herred i Thy), var Søn af Peder F. til Irup (Thy) og Kirsten Nielsdatter Banner og Broder til ndfr. nævnte Biskop Niels F. Ved sit Giftermaal med Helvig Høg, Datter af Rigsraaden Hr. Niels H. (d. 1524), kom han baade i Besiddelse af Lyngholm og af Skive Len, som han beholdt som Pantelen til 1538. Fra 1532-35 havde han baade Grinderslev og Sebber Klostre i Forlening. Han indtog en ret anselig Stilling blandt den jyske Adel. 1531 blev han saaledes indsat til Rettertingsdommer i Viborg Stift tillige med Biskop Jørgen Friis og Jens Hvas, hvilken Stilling atter bekræftedes af Rigsraadet 1533 efter Frederik I’s Død; 1533 blev han ligeledes tillige med sin Svigersøn, Holger Holgersen Rosenkrantz til Boller, der var gift med hans eneste Barn, Kirsten F., og flere Adelsmænd indsat til Befalingsmand i Jylland, og da Christian III 1534 hyldedes i Horsens, var J. F. en af de Adelsmænd, der indsattes til Landsdommere ved Siden af Mogens Munk. Denne Stilling indtog han endnu 1537, men fratraadte den o. 1538. I Grevefejden udplyndredes og brændtes alle hans Forleninger og Ejendomme, Lyngholm saaledes af Thisted Borgere, Skivehus af Nykjøbing Borgere, formodentlig førte af Oluf Duus fra Thy, der senere henrettedes. J. F. var ogsaa blandt de Adelsmænd, der opbøde den saakaldte Halsløsning af de oprørske Bønder, og han synes at være optraadt med stor Strænghed. Han døde 1547.

Danmarks Adels Aarbog 1886, S. 133.
Heise, Diplom. Vibergense, Indl. S. XLIX.
 
Friis, Jep (I1853)
 
2407 Frolovere var Erland Baardsen Lennenæs (bodde på Lengenes) og Thore Sivertsen Evensmark (bodde på Evensmark). Familie (F2454)
 
2408 Frøken de Place - sannsynligvis datteren til Beate Kaas (mur), sto fadder for barnet. I likhet med rittmester Keyserlingk sto hun også fadder for dåpen 13 dager før, da von Eichstedts barn ble døpt. Kaas (sparre), Anna Margrete Birgitte Beate (I1541)
 
2409 FT 1787: "Afskediget Under Officer"
Dåpsprot. 15 mar 1789; "aft. M."
Vigselsprot. 4. mai 1791: Aft Under-Officer"
Dåpsprot. 21 sep 1791 "Fuldmægtig"
Dåpsprot. 01 jan 1793; "Aft. 
Munthe, Hans Kaas (I220)
 
2410 FT 1834: "Norgesgade 194,Forhus 3. Sal [etasje], Skt Annæ Øster Kvarter, København." Familie (F579)
 
2411 FT 1840: "Store Kongens Gade 239, 4. Sal. [etasje], Sankt Annæ Øster Kvarter, København." Familie (F579)
 
2412 FT1900: Bosted Nye Sandvigsvei 7 - vaaningshus, 2. etg Familie (F2096)
 
2413 Fullstendig navn:Catharina Sophie Wilhelmine komtesse Moltke. Moltke, Catharina Sophie W (I6151)
 
2414 Fullt dåpsnavn: Martine Christine Sophie Elieson. Elieson, Martine Chr. Sophie (I6378)
 
2415 Fullt døpenavn: Anna Sophie Hedvig Løvenskiold. Løvenskiold, Anna Sophie H. (I2635)
 
2416 Fullt døpenavn: Emma Christine Marie Sophie Kaas. Sammen med faren og søsknene skiftet hun i 1848 etternavn til Munthe-Kaas.  Kaas (Munthe-Kaas), Emma C M S (I691)
 
2417 Minst en nlevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. Andersson (Ankelstam), Karl K. N. (I5238)
 
2418 Fullt fornavn: Birgitha Sophia Christiana.
Det er mulig at første fornavn i dåpsprotokollen skal tydes som "Birgitha". (De to andre fornavnene ender tydelig på -a.) Men etter hennes død er neste datter døpt med samme navn, og her står det tydelig "Birgitte". 
Kaas (mur), Birgitha S C (I1493)
 
2419 Fullt fornavn: Christiane Henriette.
Christiane Henriette Barner-Lehn i følge Dansk Adelskalender 1878 - sikkert navneendring som følge av baronienes statutter. 
von Barner, Christiane H (I1496)
 
2420 Fullt fornavn: Elisabeth Magdalene Heins Nilson, Elisabeth Magdalene H (I6210)
 
2421 Fullt fornavn: Frederica Elisabeth Conradine. Kaas (mur), Frederica Elisabeth C. (I1187)
 
2422 Fullt fornavn: Frederikke Eleonore Christine. Klouman, Frederikke E C (I6447)
 
2423 Fullt fornavn: Frederikke Juliane Marie. Løvenskiold, Frederikke J M (I4404)
 
2424 Fullt fornavn: Frederikke Juliane Marie. Knuth-Knuthenborg, Frederikke J M (I2639)
 
2425 Fullt fornavn: Hedevig Catharina. Werenskjold, Hedevig Cath. (I4134)
 
2426 Fullt fornavn: Hedevig Sophie. von Haxthausen, Hedevig S (I9323)
 
2427 Fullt fornavn: Henriette Conradine Dorthea. Klouman, Henriette C D (I6448)
 
2428 Fullt fornavn: Johan Christian Fredrik. Andreassen (Andresen), Johan C F (Gamborg) (I9276)
 
2429 Fullt fornavn: Johanna Henriette Valentina. Det var Henriette hun benyttet.  Kaas (mur), Johanna Henriette V (I766)
 
2430 Fullt fornavn: Julie Caroline Helene. Wedel-Jarlsberg, Julie C H (I2945)
 
2431 Fullt fornavn: Julie Magna Elisabeth. Klouman, Julie Magna Elisabeth (I6453)
 
2432 Fullt fornavn: Julie Magna Elisabeth. Hoffmann, Julie Magna E (I6131)
 
2433 Fullt fornavn: Ludovica Fredrikke Augusta Victoria. Juell, Ludovica A F V (I6439)
 
2434 Fullt fornavn: Magdalene Charlotte Hedevig. von Numsen, Magdalene C H (I6394)
 
2435 Minst en nlevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. Pettersen, Reidun Olga (I5175)
 
2436 Fullt fornavn: Sophie Augusta elisabeth. von Bülow, Sophie A E (I9315)
 
2437 Fullt navn Maria Manuela Pascuala Flores del Campo y Tristán en Arequipa. Flores del Campo, Maria Manuella Pascuala y Tristán (I3819)
 
2438 Minst en nlevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. Bergman, Anita Helga Johanne (I4984)
 
2439 Fullt navn: Anna Christina von Haxthausen. von Haxthausen, Anne Christine (I6262)
 
2440 Fullt navn: Anna Henrika Petronelle Mathiesen. Mathiesen, Anna Henrika P (I4510)
 
2441 Fullt navn: Auguste Marie Caroline von Clausewitz von Clausewitz, Auguste M C (I180)
 
2442 Fullt navn: Bernhard Leopold Volkmar von Schomburg. von Schomburg, Bernhard Leopold Volkman (I1353)
 
2443 Fullt navn: Carl Severin Christian Herman. Løvenskiold, Carl Severin C H (I2051)
 
2444 Fullt navn: Caroline Christine Maria Elisabeth Frederike Franziska. Kaas (mur), Caroline (I1277)
 
2445 Fullt navn: Conradine Christiane. Danneskiold-Samsøe, Conradine C (I4139)
 
2446 Fullt navn: Edle Valentine Amalie Nancy Klouman. Klouman, Edle V A N (I6451)
 
2447 Fullt navn: Ferdinanda Jeannette Agnes. (Navnet er basert på begravelsesprotokollen.) Luckner, Ferdinanda J A (I1191)
 
2448 Fullt navn: Johan Fredrik Gyldenstierne Sehested. Sehested, Johan Fredrik G. (I2535)
 
2449 Fullt navn: Johan Ludvig von Schippenbach. von Schippenbach, Johan L (I5840)
 
2450 Fullt navn: Karen Magdalena Ancher Arntzen. Arntzen, Karen M Ancher (I4331)
 
2451 Fullt navn: Ludovica Fredrikke Augusta Victoria Klouman. Klouman, Ludovica F A V (I6458)
 
2452 Fullt navn: Magna Andrea Thulstrup Klouman. Klouman, Magna A Thulstrup (I6449)
 
2453 Fullt navn: Marie Henriette Eleonore Aloysia Johanna Carolina zu Hohenlohe-Bartenstein. zu Hohenlohe-Bartenstein, Marie Henriette (I5613)
 
2454 Minst en nlevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. Enevoldsen (Robertsen), Sigbjørn (I5176)
 
2455 Fullt navn: Sophie Caroline Christine. Øelund, Sophie Caroline Chr. (I1419)
 
2456 Minst en nlevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. Wassvik, Sveinung Edgar Lindahl (I5011)
 
2457 Fullt navn: Theckla Jensine Caroline Schelven Schelven, Theckla Jensine C (I159)
 
2458 Fut i Finnmark 1641-63. Bisto bl.a. Cunningham under hekseprosessene.
Rådmann i Bergen 1663. 
Ørbech, Hans Jenssøn (I590)
 
2459 Futtl navn Petronila Tristán y Moscoso. Tristán, Petronila (I4198)
 
2460 Fødesldato anslått utifra dåpsdato. Trappeaud, Georgine Friderica (I554)
 
2461 Fødested Arensburg på Øsel (nåv. Saaremaa) utenfor Livland er meget mulig en gjetning av Roskildehistorie.dk. Sehested, Malte (I453)
 
2462 Fødested er nåværende Tormodsætre som ligger ved Erslandsvatnet nord for Finnås på Bømlo. Digitalarkivet oppgir "Bolmnæs", sikkert feiltyding for Bremnæs. Andersen (Thormodsæter), Aadne (Arne) (I86)
 
2463 Fødested Hamburg i flg. begravelsesprotokoll. von Clausewitz, Auguste M C (I180)
 
2464 Fødested Hæstrup, som er oppgitt i mange kilder, må være feil. Dette er oppgitt på hans søsken også. Men de fire første (født t.om. 1704) er dokumentert født på Toten i Oppland. I 1707 ble faren "chef" for Gudbrandsdahlske kompani, som førte til at faren i 1726 kjøpte Sandbo gård i Vaage (Vågå). Kaas (mur), Jørgen Otto (I801)
 
2465 Fødested i flg. "Stokke - en bygdebok" Schelven, Søren Bugge (I185)
 
2466 Fødested står i dåpsprotokollen. Fødselstidspunkt er utledet av dåpen. Kaas (mur), Mette Sophia (I235)
 
2467 Fødested står utydelig i dåpsprotokollen. Men det ser ut til å være "Ankenæs". Aronsdatter, Nicoline Christiana (I5208)
 
2468 Fødested Vaage som oppgitt i kilder er altså feil. Kaas (mur), Johan Preben (I811)
 
2469 Fødestedet kan også være Lindskov i Egense sogn ved Svendborg - avhengig av hvilket gods faren Erik Kaas valgte å bo på. Kaas (mur), Niels (I1379)
 
2470 Fødsel 22. mars og hjemmedåp 26. mars registrert i egen oppføring i kirkeboken. Kaas (mur), Giertrud Carolina (I431)
 
2471 Fødselaår ca. 1578 er basert på at foreldrene ble gift i 1577 og at han begynte i Sorø skole i 1591. Kaas (mur), Hans (I494)
 
2472 Fødseldato er satt til datoen for hjemmedåpen, som i følge dåpsprotokollen skjedde 27. februar. Fødselen kan også ha skjedd noen dager tidligere. Kaas (mur), Rudbek Gagge (I2862)
 
2473 Fødsels-/dødsdato er antatt utifra at hun har fått morens navn og at det altså var hun som ble født da Sophia Elisabeth Charisius døde i barselseng. Kaas (mur), Sophia Elisabeth (I3064)
 
2474 Fødselsdato anslått utifra dåpsdato. Kaas (mur), Christiane Eleonora (I2900)
 
2475 Fødselsdato er bekreftet i M-K-kontakten nr 3 - 1966 i forb. . hennes 70-årsdag. Sellæg, Anne Henriette (I916)
 
2476 Fødselsdato er satt til datoen for hjemmedåp, som i følge dåpsprotokollen skjedde 3. april.
I begr.protokollen står det at hun manglet 6 uker og 5 dager på å bli ett år. Dersom hjemmedåpen var dagen hun ble født, vil dødsdato ha vært 16 februar (med skuddårsdag inkludert). Ettersom dødsdato i så fall var 6 dager før begravelsen, er det lite sannsynlig at fødseldatoen er tidligere enn hjemmedåpsdatoen. 
Kaas (mur), Christiana Friderica (I2873)
 
2477 Fødselsdato er utledet av dåpsdato. Kaas (mur), Knud Rudolph (I791)
 
2478 Fødselsdato er utledet av dåpsdatoen. Hagen, Friderica Amalia (I139)
 
2479 Fødselsdato i følge FT 1901. Nielsen, Ane Elisabeth (I3760)
 
2480 Fødselsdato reg. i dåpsprotokoll. Kaas (mur), Michael Hermann (I164)
 
2481 Fødselsdato registrert i slektsoversikten i Pers.hist. Tidsskrift 1-5. I dåpsprotokollen står det "hjemmedøbt fød 15. febr." om tydingen er korrekt. Kaas (mur), Birgitte Sophie Christiane (I1495)
 
2482 Fødselsdato utledet av dåpsdato. Kaas (mur), Johan Preben (I811)
 
2483 fødselsdato utledet av dåpsdato. Kaas (mur), Berete (Birgitte) Sophia (I532)
 
2484 Fødselsdato utledet av dåpsdato. Kaas (mur), Hans (I535)
 
2485 Fødselsdatoen er i følge DAA 1917. Kaas (sparre), Edele Sophie (I765)
 
2486 Fødselsopplysninger utledet av dåp. Kaas (mur), Kierstine (I536)
 
2487 Fødselstiden er antatt utifra dåpen. Kaas (mur), Hans Eilert (I5279)
 
2488 Fødselstidspunkt antatt utifra dåpsdato. Kaas (Barfoed), Sophie Kirstine (I2974)
 
2489 Fødselstidspunkt antatt utifra oppgitt dåp. Friderichsen (Clauson), Conrad (I1189)
 
2490 Fødselstidspunkt er anslått utifra dåpsdato. Kaas (mur), Laurids (I388)
 
2491 Fødselsår 1679-1681 er regnet utifra oppgitt alder i begravelsesprotokollen (- 64 år eller i sitt 64. år). I slektsoversikten i Pers.hist. tidsskrift 1-5 oppgis fødselsår 1677 - uten noen kilde. 1677 står også som hennes fødeselsår på en av Nygårds sedler som refererer ti skiftet. Om alder/fødselsår er oppgitt i skiftet eller om Nygård har hentet det fra f.eks Pht 1-5, fremkommer ikke av seddelen.  Kaas (mur), Anna Cathrine (I315)
 
2492 Fødselsåret 1521 oppgitt hos Hugo M-K er ikke underbygget med kilder eller begrunnet. Oppkalt etter sin farfar er sannsynligheten stor for at Mogens var førstefødte sønn (om det ikke ble født en Mogens før ham som døde liten).

Ettersom yngstebroren Jørgen (i følge likprekenen) er født så sent som i 1554, er det lite sannsynlig at moren er født før 1505, trolig ikke før 1510. Da er sannsynligheten liten for at Mogens er født før 1528.
Mogens signerte Landemodeforpligtelsen i 1550. Om vi antar at han da var minst 18 år, tilsier det at han ikke er født etter 1532. 
Kaas (mur), Mogens (I286)
 
2493 Fødselsåret 1706 framkommer på Familysearch og kan ikke festes lit til uten dokumentasjon. Kaas (mur), Casper Christopher (I813)
 
2494 Fødselsåret er basert på Stifts-Relationer, Tybierg herred fra 1748, gjengitt i Personalhistorisk tidsskrift, hvor det står: Beate Helvig von Kaas, afg. Obriste Claudius de Places Enke-Frue, nu 47 Aar gl. fød i Norge." Ettersom faren Hans Kaas ble gravlagt i mai 1700 under et opphold i København, er det overveiende sannsynlig at hun ikke er født i 1701. I DAA 1917 er 1692 oppgitt som hennes fødselsår - uten henvisning. Moren Sophia Amalie Bielkes fødselsår oppgis av kildene til 1650, som skulle tilsi at en fødsel i 1700 var tvilsomt. Men morens fødselsår er trolig bare et anslag. Kaas (mur), Beate Helvig (I1204)
 
2495 Fødsslstidspunkt er utledet av dåpen. Pedersen (Næss), Vilhelm (Willum) (I5001)
 
2496 Født 05 Sep 1832 i følge uregistrert kilde. von Clausewitz, Auguste M C (I180)
 
2497 Født 12 sep 1663 i flg Vestraat.net Bugge, Samuel Jenssøn (I726)
 
2498 Født 1523 i Starupgaard, Viborg i flg. Reventlow.dk Rotfeld, Christence Nielsdatter (I481)
 
2499 Født 1651 i følge skiftet etter faren. Danmarks Adels Aarbog 1917 oppgir fødselsår 1652 - uten henvisning. Kaas (mur), Else (I1293)
 
2500 Født 17 Sep 1845 i følge DAA1917. Kaas (mur), Stephanie (Stefania) (I3994)
 

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 12» Neste»