Notater


Tre:  

Treff 5,501 til 5,693 av 5,693

      «Forrige «1 ... 8 9 10 11 12

 #   Notater   Linket til 
5501 Var fadder for Birgitta Sophia Kaas (mur) ved dåpen i Humble kirke 15 apr 1711.
 
Kaas (sparre), Anne Sophie (I2683)
 
5502 Var fadder i dåpen til Edel Sophie Kaas (sparre) i Næstved 16. mai 1746. Wessel (von Wessel), Casper (I1193)
 
5503 Minst en nlevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. Familie (F453)
 
5504 Var gift første gang med Elsebe Höcken. von Deden, Bendt Petersen (I4562)
 
5505 Var gift i 1717,da hennes mor, Birgitte Sehested, fikk avslag på at Guldager og hustru (Margrethe) kunne gi avkall på fedrene- og mødrenearv.  Familie (F1199)
 
5506 Var hos hertug Valdemar i Flensborg 1284. Grubbe, Johannes (I2112)
 
5507 Var i 1891 bosatt i Rørbæk, som dengang lå rett øst for Sakskøbing på Lolland, men som nå er en bydel i Sakskøbing. Familie (F2189)
 
5508 Var i 1900 bosatt på Egedal ved Hørsholm (mellom København og Helsingør). Kaas (mur), Cecilie Pauline (I2039)
 
5509 Var i følge nekrologen 37 år da hun døde. NN, Olieda (I3855)
 
5510 Var ikke arving i skiftet etter farmoren. de Tonsberg (Tønsberg), Karen (I4130)
 
5511 Var ikke registrert i DAA1917. Kaas (mur), Elna Martha Andrea (I3011)
 
5512 Var nylig død 13. oct 1665. de Recou, Bartram (I3038)
 
5513 Var oppført hos Roskildehistorie som barn av Christoffer Kaas (Gjords uekte sønn), men dette bekreftes ingen steder. Kaas (sparre), Claus (I2439)
 
5514 Var oppført som 70 år ved sin begravelse. Holsten, Edele Sophie Elisabeth (I3903)
 
5515 Var ridder 1327. Palnesen, Johannes (I1957)
 
5516 Var ridder i 1355. Rosenkrantz, Jens Nielsen (I2197)
 
5517 Var sammen i kongelig bryllup i 1634. Familie (F1908)
 
5518 Var sammen med sin bror Knud Rudolph fadder for tvillinger i Vaage kirke 24. juni 1746. Kaas (mur), Mogens Christian (I789)
 
5519 Var sentral i beskyldningene mot svigerfaren Mogens Thomesen om falskneri, som førte til Mogens hastige reise og død i Aarhus og kong Christian 2.s vanæring av liket i etterkant.

Kilde: Historisk Tidsskrift, Bind 12. række, 6 (1973) 3-4; Mogens Thomsen Kaas-affæren 1521-23 en kritisk studie. Af Erling Ladewig Petersen.
 
Clementsen, Rasmus (I318)
 
5520 Var siste mann av slekten. Hausmand, Friderich Ferdinand (I4144)
 
5521 Var trolig den Margrete som bar niesen Birgitta Sophia Kaas til dåpen i Humble kirke 15 apr 1711. Kaas (mur), Margrete (I1213)
 
5522 Var ved skiftet etter broren i 1732 bosatt i Tønsberg, gift med Mads Hansen. Truelsdatter (Mow), Catrine (I4811)
 
5523 Var ved skiftet etter morens død myndig:
"MBS er ved kgl. bevilling myndig og har amtmand Schumacher som kurator, senere bliver proprietær Hansen fra Faarevejle kurator." 
Steensen, Mette Brockdorff (I5959)
 
5524 Var vel den "Jomfru Margrete Kaas" som bar et barn til dåp i Velling kirke, Ringkøbing amt januar 1695. Utydelig hvem som ble døpt. Antakelig barn av venner. Kaas (mur), Margrete (I1213)
 
5525 Vaterlands kirkegaard. Larsen, Herman (I9286)
 
5526 Ve dåpen til sin sønn Ole i nov. 1826 er han oppført med navnet Jon Olsen Steene. Det betyr at han allerede da bodde på gården Steene, dvs. nåværende Steinan. Olsen (Stene), Jon (I13275)
 
5527 Ved 1. hustru Kirsten Erichsdatters begravelse (1800) står han oppført som "Snedker".
I sønnen Peters dåp (1806) står han som "snedker"
I datteren Karens dåp (1809) står han som "Arbeidsmand". 
Pedersen (Næss), Vilhelm (Willum) (I5001)
 
5528 Ved Annes dåp står det lenger ned på siden i protokollen "intr. [introdusert] Golla, Jon Grødts q de [qvinde]". Familie (F11364)
 
5529 Ved begravelsen står han oppført som "Jernstøber Hans Mau Blichfeldt fra Asdøl Dalen i Lier". Da hustruen ble begravet i 1870, står hun oppført som "Enke efter Jernverksejer H. Blichfeldt". Mouw (Blichfeldt), Hans Blichfeldt (I183)
 
5530 Ved begravelsen står han oppført som høker. Mouw (Blichfeldt), Friderik Christian Otto (I1126)
 
5531 Ved datteren Gudruns dåp og begravelse i 1914 står han oppført som "maler". Lindahl, Oskar Karl Vilhelm (I3573)
 
5532 Ved dåpen av første (?) barn i 1738 oppgis farens navn til Johan Cornelius Forman og morens navn til Mette Jensdotter.
Ved dåpen av Grethe i 1739 oppgis farens navn til Jan Forman og morens navn til Mette Jensd. 
Forman, Johan Cornelius (I1345)
 
5533 Ved dåpen står det Ohlu (eller Oslu). Skyldes trolig at kirkebokens oppføring er en avskrift av det opprinnelig noterte. I folketelling og vigselsprotokoll står hun som Otlu, i sønnen Tønnes Chr.'s dåp antagelig som Odlu. Olsdatter, Otlu (I4173)
 
5534 Ved dåpen står faren kun som Jens Jørgensen - altså uten etternavnet Bruun. Jørgen står med etternavnet Bruun ved vigselen og alle barnas dåp. Jensen (Bruun), Jørgen (I9480)
 
5535 Ved dåpen til Agnes står han oppført som "Manufakturhandler Prokurist" Nørregaard, Otto Christen (I3112)
 
5536 Ved dåpen til Anne Lovise i 1822 står han som "Huusmand under Tøien". Ved dåpen til Martinus og Sørine står han som "Arbeidsmand" ved hhv. "Store Tøyen Eie" og "Tøyen Eiet".  Monsen, Søren (I13353)
 
5537 Ved dåpen til Hans i okt. 1891, bodde familien i Eilert Sundts gate 17 på Uranienborg i Kristiania.

Ved dåpen til Jens Dieseth i mai 1893 og Oskar i sept. 1896 bodde familien i Holmboes gt. 6 på Uranienborg i Kristiania. 
Familie (F355)
 
5538 Ved dåpen til Ole 15 jan 1780 står det om faren kun "i Fløen".
Ved dåpen til Marthe 21 sep 1781 står han som "Forpagteren i Fløen".Ved dåpen til Iver 27 jun 1784 står han som "Forpagteren paa Møllendahl". 
Iversen (Møllendahl), Jens (I5024)
 
5539 Ved folketelling 1865 var hun "Tjpige" [tjenestepike] hos sin halvsøster Ane Thoresdatter og dennes mann i Hillervik. Eliasdatter, Johanna Olea (I5994)
 
5540 Ved folketelling 1880 og 1890 - bosted Nedergaard. Familie (F582)
 
5541 Ved folketellingen 1801 for Røgen, Buskerud, står han under Kiægstad som "Huusmand med jord, Landværgesoldat". Hansen, Johannes (I13365)
 
5542 Ved folketellingen 1865 bodde hun hos datteren og svigersønnen med fire av deres barn på Bakkestranden i Throndhjem. Zachariasdatter, Maritte (Marit) (I13267)
 
5543 Ved folketellingen 1875 står hun oppført som "Tyende", ugift, tjenestepike hos Petter Johan Amundsen og Anne Elisabeth Erlandsdatter på Nordre Hokvik, gnr 156b i Ofoten. Eliasdatter, Johanna Olea (I5994)
 
5544 Ved folketellingen i 1787 bor han hjemme hos sin mor og søsken i København - i Store Kongensgade 226 (nå Ny Kongensgade) i Sankt Annæ Øster Kvarter. Kaas (mur), Bernhard (I427)
 
5545 Ved folketellingen i 1801 bodde Iver Syversen med familie i i Fjerdingen, Christiania (på vestsiden av Akerselven nordvest for Stortorvet). Familie (F7774)
 
5546 Ved folketellingen i 1865 bodde de på "Hækkelstrand" (matr 222) på Ballangen (i Ofoten). Han var selveiende gårdbruker. Hans sønn fra tidligere ekteskap, Olaus Benjaminsen, 28 år, bodde også der med hustru (Karoline Arntsdatter) og to døtre (Peternilde, 3 år, og Anna, 1 år), dessuten tre som var "tjenestekarl - fisker", tre tjenestepiker og en fosterdatter (Randine Pedersdatter, 5 år). De hadde 1 hest, 15 kveg, 33 får og 1 svin - bygg 5, poteter 12. Familie (F2455)
 
5547 Ved folketellingen i 1865 bodde hun hos sin datter Marit og svigersønnen John Johnsen Aune på Bakkestranden i Throndhjem. Utenfor "yrke" står det for henne: "pige Fattiglem". Man skal vel ikke legge mer vekt på dette enn at hun ikke var selforsørgende og dermed, 83 år gammel, fikk offentlig økonomisk understøttelse. Zachariasdatter, Maritte (Marit) (I13267)
 
5548 Ved folketellingen i 1916 bodde hun hos foreldrene i Ingemanns vej 7 i Sorø og står oppført som "bogholderske, Sorø Folketidende". Kaas (mur), Anna Margrethe (I4090)
 
5549 Ved FT 1900 bodde familien på "Taarstad (Brænna)" i Evenes. Sivert Pettersen var imidlertid registrert som "kjører for egen regning" i Ankenes. Sammen med andre kjørere står han registrert på en "kjørerbolig" på gården Frydenlund.
Ved FT 1910 bodde Sivert sammen med familien på Osbakken (Gnr 3, bnr 15) i Evenes herred. Han står da som "grubearbeider". De tre sønnene er også registrert på Osbakken, med tilføyelse om at deres sannsynlige oppholdssted er Syd-Varanger. På Carl står yrket "grubearbeider", på de to andre "malmvaskeri". 
Familie (F2130)
 
5550 Ved FT1801 registrert som bosatt i Sniden Stræde no. 158/178 med ett barn, Otto Carl. Begges 1. ekteskap. Familie (F1832)
 
5551 Ved giftermålet med Karen Friedrichsdatter står han oppført med Frogner bak navnet - som trolig refererer til Frogner gård i Aker. Fritz, Hans (I6166)
 
5552 Minst en nlevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. Andersen, Ole (I2818)
 
5553 Minst en nlevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. Andersen, Ole (I12818)
 
5554 Ved hans dåp er en av fadderne kapt.lieut. Ulrich, som var gift med Gjertrud Kaas, farens kusine. Blechingberg, Otto Carl (I4374)
 
5555 Ved Hans Peters dåp 27 oct 1799 står han som "afsked: Tømd." [afskediget Tømmermand]. Kaas (ukjent opprinnelse), Hans Peter (I5919)
 
5556 Ved Jens' dåp var de bosatt i Bergen,12. Rode, nr 20. Familie (F1095)
 
5557 Minst en nlevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. Familie (F11383)
 
5558 Ved Karen Christines dåp står han - som oppgitt barnefader - oppført som "Under-Jæger Anders Olsen Ingelsrud af 3dje Kompagnie". Olsen (Ingelsrud), Anders (I4716)
 
5559 Ved Karen Christines dåp står moren oppført som "Elen Maria Olsd, i Leiret". ("Leiret" er sannsynligvis militærleiren i Kongsvinger.) Den eneste ved dette navn i FT 1801 for Vinger som kan passe, er "Elen Maria Olsdtr." registrert under "Kongswinger-leir", "logerende" hos Peder Olsen som "handler med Føde-varer"", 22 Aar, ugift, nærer sig med Haandarbeide". Olsdatter, Elen Maria (I4718)
 
5560 Ved Kristianstad. Giedde, Ove (I2485)
 
5561 Ved Peters konfirmasjon 19 apr 1846 står foreldrene oppgitt som Niels Simonsen, Marketantar [usikker tyding] og hustru Karen Christine Andersdatter.  Familie (F1097)
 
5562 Ved skiftet etter Edvard de Placa 25 sep 1688 står hun oppgitt som enke, bosatt i Christiansand. Familie (F2026)
 
5563 Ved skiftet etter faren (avsluttet 1844) står hun oppført som gift. Hennes vigsel er ikke funnet i Ofoten 1826-1844. Aronsdatter, Abelone Sophie Harder (I5217)
 
5564 Ved skiftet etter hennes tante Johanne Hansdatter og ektemannen Ole Mow 24 jul 1732 oppgis det at hun er bosatt i Moss, gift med gullsmad Nils Jensen Brandt og hadde vært arving etter sogneprest til Modum Lars Gram. Hvidt, Inger Sophia (I4834)
 
5565 Ved skiftet etter hennes tante Johanne Hansdatter og ektemannen Ole Mow 24 jul 1732 oppgis det at hun er ca 40 år, umyndig, bosatt på Hadeland og at hun hadde vært arving etter sogneprest til Modum Lars Gram. Hvidt, Maren (I4833)
 
5566 Ved skiftet etter hustruen i 1745 oppgis hans stilling til "etatsråd og stiftsbefalingsmann. Andersen (Tonsberg), Matthias (I4121)
 
5567 Ved skiftet etter moren i juni 1732 står han oppført som "Cadet ved Hr General Major Øtkens Regiment". Tønsberg (de Tonsberg), Frederik (I4118)
 
5568 Ved skiftet etter moren i juni 1732 står han oppført som "Lieutenant ved Brigadiers Dreyers [?] Regiment Dragoner".

Ved skiftet etter sin farmor 20 jun 1747 er hans tittel major. 
Tønsberg (de Tonsberg), Hans (I4117)
 
5569 Ved skiftet etter moren i juni 1732 står han oppført som "lieutenant ved generallieut. Rømelings Regiment Infanterie".

Ved skiftet etter farmoren 20 jun 1747 er hans tittel major. 
Tønsberg (de Tonsberg), Mathias (I4116)
 
5570 Ved skiftet etter moren i juni 1732 står hun oppført som "Frøken". Tønsberg (de Tonsberg), Amalie Cathrine (I4119)
 
5571 Ved skiftet etter moren Margrethe Kaas, død 23. nov. 1757 ble det oppgitt en sønn i England som man ikke hadde hørt fra på 24 år. Om det var hennes, hans eller felles sønn er ikke avklart. Guldager - sønn av Christen Guldager, NN (I2907)
 
5572 Ved skiftet etter morens død i 1755 var hun bosatt i Ribe, 18 år gammel. Kaas (mur), Lovise (I376)
 
5573 Ved skiftet etter Ole Mow 24 jul 1732 er hun oppført som ca 40 år. Hvidt, Maren (I4833)
 
5574 Ved skiftet etter søsteren Berithe (Birgitte) Cathrine i 1715 var det usikkerhet om Sophie Kirstines oppholdssted. Muligens var man også usikker på om hun levde. Slektninger ble forespurt, men hadde ingen opplysninger.  Kaas (mur), Sophie Kirstine (I1323)
 
5575 Ved sønnen Andreas' vielse i 1831 er han oppført som "Justitsraad og Assessor i Lands..retten" Blechingberg, Daniel (I4371)
 
5576 Ved sønnen Emils vielse i 1901 står Otto oppført som proprietær på Kratgaarden på Slangerup. Familie (F558)
 
5577 Ved sønnen Lars' dåp står Claus Friderichsen oppført som bosatt på Vaterland. Familie (F2500)
 
5578 Ved tidligere drøftinger vedr. deres navn av forskere, gjengitt bl.a. i "Slekten Munthe-Kaas 1848-1998", har man manglet dåpsregistreringene for ekteparets egne barn. Disse er nå funnet i Akershus slotskirkes protokoller, og avklarer dermed mye av spekulasjonene vedr ektefellenes navn.  Familie (F84)
 
5579 Ved vielsen bodde han i Vejlands allè 2. Jørgensen (Kierkegaard), Holger (I9524)
 
5580 Ved vielsen bodde hun i Cort Adelers gade 7 i København. Nørregaard, Agnes Christine Kaas (I9521)
 
5581 Ved vielsen forpakter på Bjørnsholmsminde, Åstrup sogn, Gørding herred, Ribe amt. Adamsen, Jens Peter (I4082)
 
5582 Ved vielsen i 1801: Landmand. Oppholdssted Paastrupgaard på Slangerup. Kaas (mur), Emil Peter Johan (I1448)
 
5583 Ved vielsen oppgis han å være fra Storheriangen, og hun fra Slætjord i Heriangen. Familie (F2142)
 
5584 Ved vielsen står det "Fredrich Blichfeldt af Landdahl" Mouw (Blichfeldt), Friderik Christian Otto (I1126)
 
5585 Ved vielsen står han som "Ungkarl Jens Jensen Bruun".
Ved dåpen til Berthe Cathrine står han kun som "Jens Bruun".
Ved dåpen til Berthe Cathrine står han som "Skomager Jens Bruun". I ekstraskatten for Eidsvold 1762 står han som "Huusmand" på Eidsvold prestegaard.. 
Jensen (Bruun), Jens (I9482)
 
5586 Ved vielsen står hun bosatt på Kleven (Ofoten). Persdatter, Gabrika Maria (I6019)
 
5587 Ved vielsen står hun oppført som "Jf [jomfru] Eli Gulbransd [Gulbrandsdatter] Østenstad [bosted] 22 Aar".  Gulbrandsdatter, Eli (I4179)
 
5588 Ved vigselen 02 mai 1852 står han med navnet Ahasverus Kaas. Også hans far er oppgitt med dette etternavnet. Ved førstefødtes (Agnes') dåp 03 okt 1853 står han med navnet Munthe-Kaas. Kaas (Munthe-Kaas), Ahasverus (I175)
 
5589 Ved vigselen bodde han på "Skaarnes" og hun på "Skar". Familie (F2144)
 
5590 Ved vigselen i 1795 og ved FT 1801 var han bosatt på Skaarnes i Ofoten. Jørgenssøn, Jacob (I5229)
 
5591 Ved vigselen i 1911 står hun med tittelen "Tjenestepike", bosatt i Balders gt 8. Blixt, Ida Marie (I4970)
 
5592 Ved vigselen står det "Evenæs" bak hans navn. Knudssøn, Gabriel (I5168)
 
5593 Ved vigselen står han oppført som "Tjenestegut, Ulveland". Ved Ragnhilds dåp står han oppført som "cell.arb." (cellulosearbeider). Lyngaas, Lars (I5902)
 
5594 Ved vigselen står han som "Reform. Und. Officeer". Kaas (mur), Lars (I800)
 
5595 Ved vigselen står hun oppført som bosatt i Store Kongensgade 45. Familie (F1088)
 
5596 Ved vigslene står hun som Mette Margaretha. Grubbe, Mette Margrete (I9409)
 
5597 Vedr barn, se http://skeel.info/getperson.php?personID=I20756&tree=ks Familie (F531)
 
5598 Vedr. Libertas* kjøp av Elingaard på Onsøy:
"Arbeidet med gjesterommene og innredningen av oppholdsrommene ble overlatt interiørarkitekt Marjory Munthe-Kaas. Hun var nyutdannet og datter av Wilhelm Munthe-Kaas. At resultatet ble vellykket skyldes henne og i stor grad forretningsforbindelsene til Munthe-Kaas. Det var lite å få kjøpt i årene rett etter kIigen, og mye av interiøret var gaver fra kjente norske bedrifter. Marjory Munthe-Kaas var opptatt av å beholde det oprinnelige og å gi stedet en historisk referanse. Hun valgte ut farger og tekstiler i norsk "storgårdsstil" og satte det sammen med tidløse møbler i klassisk design (Alf Sture, Else Jakhelln mfl.) 
Frich (Munthe-Kaas), Marjorie (I5701)
 
5599 Vejstrupsgaard ble solgt av Sophia i 1709. Familie (F478)
 
5600 Velstående kjøpmann og borgerkaptein i Christiania. Lauritzen, Lauritz (I6235)
 
5601 Venstre rubrikk i begravelsesprotokollen gjelder dødsdatoen. Begravelsesdatoen "26" står rett foran navnet hans. Forkortelsen "T. K." foran begravelsesdatoen står for Tanum kirke. Friderichsen (Clauson), Conrad (I1189)
 
5602 Verge for sin søster til skiftet etter henne 12. juni 1695, Clausen, Tron (I4495)
 
5603 Verken hans eller hennes dåp er funnet i dåpsprotokollen for Sandefjord kirke på det fødselsår de er oppført med i datterens dåpsprotokoll. Familie (F404)
 
5604 Verkseier i Moss. Hjersing, Otto (I3131)
 
5605 VI-158b 7.7.1778
Generalmajor Otto Ditlew von Kaas på Nedergaard død 6.7.1778 om eftermiddagen
Arvinger
Kammerherre og kommandør Fri Ch. Kaas i København
Kammerherre Keyserling (Keiserlingk) i Næstved. 
Kaas (sparre), Otto Ditlev (I755)
 
5606 Videre forbindelse til anene i Frankrike er usikker. de Créqui dit la Roche, Jean (Johan) (I1598)
 
5607 Vielse 1719 var oppgitt hos Hugo M-K. Familie (F478)
 
5608 Vielse eller begravelse for henne er ikke funnet i Sorøs kirkebøker fram til 1928. Kaas (mur), Agathe (I3771)
 
5609 Vielse ikke funnet i Aker 1815-1822. Familie (F11376)
 
5610 Vielse ikke funnet i kirkeprotokoll. Familie (F351)
 
5611 Vielse ikke funnet i Vor Frelser 1711-1728 eller Aker 1714-1717. Familie (F7856)
 
5612 Vielsen er ikke funnet i Strømsøe kirke 1677-1680, heller ikke i Bragernes 1680. Familie (F1877)
 
5613 Vielsen er ikke funnet i Trinitatis, Holmen eller Nørre Herlev i 1726. Familie (F205)
 
5614 Vielsen ikke funnet dette året i kirkene i Næstved. Herlufmagle kirkebok går ikke så langt tilbake. Familie (F1679)
 
5615 Vielsen skal i følge enkelte kilder ha skjedd på Holckenhavn. Vielsen er ikke funnet i Nyborg sogns kirkebok 1711-1713, der Holckenhavn lå. Familie (F128)
 
5616 Vielsen skjedde i "Obrist: Lieutenant von Kaas Huus". Forloverne var "General Major von Eickstedt og hr Obrist Lieutenant v: Kaas. Familie (F597)
 
5617 Viet "i Huuset". Familie (F441)
 
5618 Viet "i Huuset". Familie (F952)
 
5619 Viet av luthersk prest. Familie (F168)
 
5620 Viet av Pastor Rasch. Familie (F1179)
 
5621 Viet etter kongelig bevilling. Familie (F1265)
 
5622 Vigsel for Elisa, Agathe eller Poul Theodor er ikke funnet i Sorøs vigselsprotokoll fra 1907 t.o.m. 1927. Familie (F1261)
 
5623 Vigsel i følge nettsted 27 mar 1775 i Porsgrunn. Denne er ikke funnet i Eidanger, Gjerpen, Solum, Østre eller vestre Porsgrunn sogn. Familie (F2572)
 
5624 Vigselen er ikke funnet i Vor Frelser, Aker eller Akershus slotskirke. Familie (F2516)
 
5625 Minst en nlevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. Familie (F11163)
 
5626 Vigselen i DAA 1917, "12. Mai 1797 i Garnisons Kirke", er feil. Den gjelder for en annen i slekten Holsten. Familie (F577)
 
5627 Vigselen skjedde på Høeghholm i følge kirkeboken. Familie (F1045)
 
5628 Vigselsprotokollen inneholder vitale data om brudeparet. Familie (F1726)
 
5629 Vigselsprotokollen opplyser at han gikk til konfirmasjon og gikk siste gang til alters i 1872 (sted utydelig). Hun ble konfirmert og gikk siste gang til alters i 1883. Familie (F33)
 
5630 Vigselsprotokollen opplyser at han gikk til konfirmasjon og gikk siste gang til alters i 1872 (sted utydelig). Hun ble konfirmert og gikk siste gang til alters i 1883. Familie (F6495)
 
5631 Vigselsprotokollen opplyser at hun er født i "Wingers Præstegjeld". Hun er oppgitt å være 27 år, som - om det er korrekt - skulle tilsi at hun er født mellom 15 feb 1804 og 15 feb 1805.

I begravelsesprotokollen er hennes alder ved død oppgitt til 34 år, som skulle bety at hun var født i 1805-06. Aldersangivelser i kirkeprotokoller, spesielt for begravelser, er ofte unøyaktige. 
Andersdatter, Karen Christine (I2659)
 
5632 Vigselsåret eller sønnens fødselsår må være feil Familie (F1474)
 
5633 Vigslet etter kongebrev (bevilling). Familie (F1205)
 
5634 Viseadmiral, overlos. Lous, Andreas (I9538)
 
5635 Visekonsul for Storbritannia i Port of Pisco, Ica i Peru. Dartnell, Juan Loder (I4532)
 
5636 Vistnok enke efter sognepræst til Sogndal i Sogn, Peder Pedersen Schytte.
Margarethe Samuelsdatter [Schrøder, en borgermesterdatter af Kallundborg?] 
Samuelsdatter, Margretha (I194)
 
5637 Vognmann. Nielsen, Peter (I2770)
 
5638 Volusia County Marriages, Book "D" part 3: 1909 To 1912:
"Karl Von KAAS Nora Lee CARLISLE OCT. 7, 1911 D 546" 
Familie (F1593)
 
5639 Von Clausewitz' adelstilhørighet var omstridt. Etter hans meritter ble adelskapet i 1827 bekreftet for ham (og brødrene).
 
von Clausewitz, Carl Philipp Gottlieb (I4751)
 
5640 Von Clausewitz' adelstilhørighet var omstridt. I 1827, etter hans meritter, ble adelsskapet bekreftet for ham (og brødrene).
Carl von Clausewitz og Marie von Brühl traff hverandre i 1803 og ble gift 17 des. 1810.
(Kilde Wikipedia.de.) 
Familie (F2010)
 
5641 von Kaltenwasser Axleben, Friedrich (I629)
 
5642 von Majlath de Székhely i følge DAA 1974-75. Meyláth i følge Family Cemetery of Farmos. von Majlath (Meyláth) de Székhely, Béla (I4018)
 
5643 Vrads herreds tingbogsuddrag

1. februar 1671
410 - fol.62B - restance
Søren Thomsen i Ejstrup på frue Karen Grubbe, enke efter Jørgen Kaas og Jørgen Grubbe Kaas til Hastrups vegne stævner for landgilderestancer i Ejstrup sogn hos:
Brejl: Peder Sørensen
Hvillum: Anders Christensen, Jens Mortensen. 
Grubbe, Karen (I499)
 
5644 Vrads herreds tingbogsuddrag

1. februar 1671
410 - fol.62B - restance
Søren Thomsen i Ejstrup på frue Karen Grubbe, enke efter Jørgen Kaas og Jørgen Grubbe Kaas til Hastrups vegne stævner for landgilderestancer i Ejstrup sogn hos:
Brejl: Peder Sørensen
Hvillum: Anders Christensen, Jens Mortensen. 
Kaas (mur), Jørgen Grubbe (I452)
 
5645 Vårfrukyrkan (St Maria-kirken) i Visby:
I högkoret ser man ett väl arbetadt och bildrikt monument af gotlands-sandsten, egnadt åt minnet af Ingeborg Kaase, död 1582, länsherren Emmike Kaases hustru. 
Tidemand, Inger (I1429)
 
5646 Væbner "Langhi Jens" var medudsteder af et vidne af Sønder Herred Dyrs Thing i 1386". Det var var trolig denne Ove Ovesens hustru var datter av. NN, Jens (I1869)
 
5647 Væpner i 1438.
Ridder i 1458.
fikk Kerteminde i pant i 1472. 
Urne, Jørgen (I651)
 
5648 Væpner, var 1411 en av kong Eriks forlovere ved forliket i Kolding.  Bugge, Jon (I2371)
 
5649 Væpner.
"I det 15 århundrede nævner D. Alt. væbnerne Jens Kaas [sparre, red anm.] og Thomas Jensen som ejere af Kaas".
 
Jensen (mur), Thomes (Thomas) (I22)
 
5650 Væpner. NN, Jens (I1869)
 
5651 Væpner. Ble Kalt Mus.
Til Brusgaard og Sostrup 
Nielsen (Munk), Anders (I2449)
 
5652 Wachtmester i 1. sønnenfjellske Dragonregiment Kaas (mur), Jørgen Otto (I801)
 
5653 Wentzel var kommet til Norge som sersjant ved Boynebourgs gevorbne infanteriregiment og var senere ved telemarkske kompani av Vesterlenske regiment, og ved ryfylkeske kompani av samme regiment, der han ble løytnant 7 desember 1700. Han avgikk fra denne stilling 1701 og ble 26 mars samme år utnevnt til kaptein ved Århus nasjonale regiment til fots, avskjediget derfra 1705 og fikk 1706 majors karakter for å søke ansettelse utenlands. I 1708 ansatt som kapteinløytnant ved Prins Christians regiment, og var 10 mars 1710 med i slaget ved Helsingborg og ble der tatt til fange av svenskene. Han ble igjen ansatt som kapteinløytnant ved Prins Christians regiment 1718, og har trolig fra da av bodd i Korsør. Han tok avskjed med kapteins karakter i 1721. Gertrud og Wentzel Kaas ble stamforeldre til den norske gren av slekten Kaas, som fra 1848 bærer navnet Munthe-Kaas. Den danske gren av deres etterkommere er nå utdødd. Kaas (mur), Wentzel Rothkirch (I125)
 
5654 West Indies Chancery, 1771-1773
Vol. 641, FHL #0426768, item 2:
"5 Jul 1776 [Capt.] Wencel Kaas & wife Maria (Testemacher) Kaas, St. Thomas25 Nov 1772." 
Kaas (mur), Wentzel Rothkirch (I366)
 
5655 West Indies Chancery, 1773-1786,
Vol. 788, FHL #0426943, item 2:
"19 Nov 1784 Balthazar Johannes Kaas & wife Giertrud (Duurlos) Kaas, St. Thomas 17 Nov 1783."
Dette er et signal om at hendelsen han ble tiltalt for skjedde før november 1783.
 
Kaas (mur), Balthazar Johan (I147)
 
5656 West Indies Chancery, 1787-1799,
Vol. 789, FHL #0426944:
"18B. 29 Jul 1791 Capt. Wencel Kaas Facultas testandi"

 
Kaas (mur), Wentzel Rothkirch (I366)
 
5657 West Indies Chancery, 1787-1799,
Vol. 789, FHL #0426944:
"28 Sep 1792 Executors of Capt. Wentzel Kaas to use jurisdiction." 
Kaas (mur), Wentzel Rothkirch (I366)
 
5658 West Indies; Chancery - Confirmed Wills 1800-1848:
Mrs. Frederick Ulrich, w/o Dr. H.A. Ulrich, St. Thomas 29 Dec 1817.
(progenealogists.com/westindies/1800viwl.htm 
Kaas (mur), Friderica (I430)
 
5659 Wibergs prestehistorie har notert at han "heldede til Pietismen", som kan være noe en mulig forklaring på forbindelsen til Gottlob Clausewitz og hans fosteforeldre Bernstorff. Reiersen, Andreas (I4727)
 
5660 Wilhelms andre hustru hadde en datter fra 1 ekteskap, Marjory, som ble adoptert av Wilhelm Munthe-Kaas (og dermed fikk hans etternavn). Familie (F360)
 
5661 Winnem oppgir f. 1747.
 
Ørbech, Anna Nagel (I276)
 
5662 Winnem/SIEC skiver "sogneprest i Lysbjerg", et sogn som ikke er funnet. Blichingberg (Blechingberg), Otto Diderich (I377)
 
5663 Wisconsin state census 01 Jun 1905. NN - hustru Paul Kaas, Carrie (I3835)
 
5664 Wollert Kaas var en av forloverne. Den andre tydes som xx Lindstrøm (Ikke Lindahl). Familie (F1094)
 
5665 Yngre bror av P. Tordeskiold. Wessel (von Wessel), Casper (I1193)
 
5666 Yrke "Kopiist" ved Bolettes dåp i 1851,konfirmasjon i 1866 og vielse i 1884.
Han står i folketellingen 1865 med adresse Munkedamsveien 57 - ugift, Cand. Juris, copist, 56 år fra Sande sogn.
I folketellingen 1875 er han ikke funnet. 
Frederiksen, Ole (I13255)
 
5667 Yrke "Treskjærer" ved vigselen til Olaus. Olsen, Christian (I783)
 
5668 Yrke "Treskjærer" ved vigselen til Olaus. Olsen, Christian (I10783)
 
5669 Yrke: Malermester, 1829, Drammen, Buskerud.
• Bopel, 1823-1861, Drammen, Buskerud.
• Eiendom, 1840-1847, Knive Øvre, Skoger, Vestfold.
• Yrke: Gårdbruker/Brukseier, Malermester.
• Eiendom: Asdøl støperi i Sylling i Lier.
Kilde: http://www.lofsdal.net/ - eier Liv Ofsdal

 
Mouw (Blichfeldt), Hans Blichfeldt (I183)
 
5670 Yrke: Rittmester, Overførster, Kammerjunker
 
von Clausewitz, Gottlob Peter (I181)
 
5671 Ytterligare en del kringinformation om Hans Könning (John Cunningham). I en uppgift från 1633 kan jag se att han hustru var fru Elline Hundermark. Hon dör 1633 och ett arvsskífte sker samma år och då omnämns även hennes syster Anne Hundermark som är gift med Frans Kaas. Det tycks som om stridigheter uppstår kring arvsskiftet.
Det verkar alltså som om Hans Köning (John C) har gjort karriär i Danmark (från skibshovemand, skepskapteij, lensmand och nu befallningsmand over Nordlandena och Vardöhus). Det kan väl heller inte vara någon tvekan om att han fördanskas när han har gift sig med Elline Hundermark.
Fra: http://genealogi.aland.net/discus/messages/576/63149.html?1061402138 
Hundermark, Anne (I570)
 
5672 Yttersø ved Larvik. Lem, Peder Nilsen (I1600)
 
5673 Åpenbart oppkalt etter sin morfar Laurids Skinkel. Han blir i kilder (bl.a. i norske DIS-forum) omtalt som Lorentz Kaas. I slektsoversikten i Pers.hist. Tidsskrift står han som Laurits (Lars, Lorents) Kaas. Navnene i parentes er senere kallenavn. I dåpsprotokollen står han som Lauridtz - en litt spesiell skrivemåte fra presten. Normal skrivemåte var Laurids.  Kaas (mur), Laurids (I388)
 
5674 Åpenbart oppkalt etter sin nylig avdøde far. Raben, Heinia (Heinina) Christiana (I2917)
 
5675 Årstallet bekreftes av FT1803 og vigselsprotokoll. Ulrich, Georgine Cornelia (I3109)
 
5676 Årstallet er oppgitt feil i DAA 1988-90. Friderichsen, Lars (I6178)
 
5677 Åsta Johanne Lemvik i flg.
http://tango.flipp.net/~eriaun/database/d0004/g0000088.html#I775 
Lemvig, Aaste Johanne (I604)
 
5678 «Begravet 16-5-1777: Andreas Nissen, forrige Cantor Scholæ, 56 Aar gammel, fra Springgaden»
(Frue kirkes "Ligprotokol" 
Nissen, Andreas (I2331)
 
5679 «Blev ødelagt i Dronning Margrethes Vrede», men kom atter til rikdommer gjennom å gifte seg «i privat stand». Bugge, Jep (I2373)
 
5680 «Cop. hos Brudens Morbroder Anders Børres Guldsmed paa Amagertorv efter kgl. Tilladeise af Mag. E. Kaasbøll.» Familie (F945)
 
5681 «Copuleret [viet] hos Traktør Friseberg paa Østergade» Familie (F944)
 
5682 «gl. 57 Aar, død af tærende Syge, betient af Doct. Wandler» Winther, Just Christensen (I2321)
 
5683 «Juvelerer og Stadscapitaine».
H. C. Winther synes først å ha drevet forretningen for sin mor og fikk så selv «Borgerskab for Guldsmed i Lauget » 22 mai 1786. 26. mai 1809 ble han valgt som oldermann for lauget.  
Winther, Hans Christian (I2319)
 
5684 Øllegaard Sehesteds kusine, Birgitte Sophie Sehested, var gift med Jørgen Grubbe Kaas, sønn av Jørgen Kaas, halvbror til Niels Kaas. Familie (F202)
 
5685 Ølluf Hovedgård gik en omskiftelig historie igennem med mange ejere. 1583 – 1593: Niels Pedersen Glambek, gift med Mette. 1593 – 1607: Fasti Staverskov (foregåendes brorsøn). 1607 – 1637: Kristence Krag (enke efter foregående). 1637 – 1664: Sofie Staverskov (datter af foregående). Hun var 1625 – 1628 gift med Otto Kruse til Balle. Dernæst var hun 1635 – 1646 gift med Laurids Ebbesen Udsen, lensmand til Skanderborg slot. Selvom Sofie Staverskov var ejer af flere godser, endte hun sit liv i armod. Efter svenskekrigene stod hun i stor gæld. 1658 – 59 var hårde år, hvor mange fæstegårde blev plyndrede, og mange bønder døde af pest – og det gik naturligvis hårdt ud over mange godsejeres indtægter. Som følge af gæld måtte S. Staverskov sælge sine godser og mange fæstegårde. Ølufgård måtte afstås 1664. 1664 – 1697: Margrethe Redtz (enke efter Malthe Sehested til Rydhave). Hun boede ikke på Ølufgård, men bortforpagtede den (bl. a. til Niels Nielsen, Enderupholm). 1697 – 1719: Birgitte Sofie Sehested (datter af foregående). Gift med Jørgen Grubbe Kaas. De boede heller ikke på Ølufgård, men bortforpagtede den. Familie (F176)
 
5686 Ølufgaards historie:
"Som følge af gæld måtte S. Staverskov sælge sine godser og mange fæstegårde. Ølufgård måtte afstås 1664. 1664 – 1697: Margrethe Redtz (enke efter Malthe Sehested til Rydhave). Hun boede ikke på Ølufgård, men bortforpagtede den (bl. a. til Niels Nielsen, Enderupholm). 1697 – 1719: Birgitte Sofie Sehested (datter af foregående). Gift med Jørgen Grubbe Kaas. De boede heller ikke på Ølufgård, men bortforpagtede den." 
Familie (F179)
 
5687 Øsel er det tidligere navnet på Saaremaa, en øy utenfor Estland. Arensburg heter nå Kuressaare. Maltesen (Sehested), Claus (I2858)
 
5688 Øster Skierninge Kircke:
Kalch og dish var for min tid ichon af tin, som og findis optegnet i herredtz bogen anno 1576 men blef ved min ankomst ao 1678 gifvet her til kirchen af sølf forgylt, med aarstal og de Kaasers og Banners vaaben paastuchen, og der ved, R:K:J:B er Rudbech Kaas og frue Jytte Banner, der da boede paa Lindshov og forærede det til guds huusis ære.
(Om kirkerne og deres antiqviteter 1706-07, Topografisk Samling, LAO) 
Familie (F292)
 
5689 Østergaard ble først solgt i 1644. Kaas (mur), Jørgen Grubbe (I452)
 
5690 Østerrisk rittmester ved Kyrassererne. Avskjed 1850. von Kaas (mur), Eduard Clemens Franz Freiherr (I3806)
 
5691 Østre-Rønnvik
Salten len
1625
1639 Claus Kås, Anne Hundermark
Vigerust.net: Adelige setegårder

Rødviken
Salten len
1625
1639 Claus Kås, Anne Hundermark

 
Kaas (mur), Frands (I352)
 
5692 Øverste sekretær hos kong Frederik II. Vind, Jacob (I3420)
 
5693 Øyelege. Matheson, Kåre (I3507)
 

      «Forrige «1 ... 8 9 10 11 12