Søk i persondatabasenSøk på dette nettstedet


 Kilder


StartsideStartside    SøkSøk    Skriv utSkriv ut    Legg til bokmerkeLegg til bokmerke

Tre:  

Treff 1 to 224 av 224


   Kilde ID   Tittel, Forfatter 
1 S36 1.Skiensfamilen Flood
Ingeborg Flood 
2 S71 A list of inhabitants of The Danish Westindian Islands
Hugo Ryberg 
3 S321 Absalon Pedersøns dagbok 1552–1572
 
4 S144 Adelspatent scannet/sitert
 
5 S244 Adresseregister
 
6 S243 Avisartikkel
 
7 S17 Begravelsesprotokoll digitalisert
 
8 S18 Begravelsesprotokoll scannet
 
9 S10018 Begravelsesprotokoll scannet
 
10 S202 Bergen Stifts Biskoper og Præster av J F Lampe
 
11 S251 Biografisk leksikon
 
12 S189 Biographiske Efterretninger om Eidsvolds-Repræsentanter og Storthingsmænd i Tidsrummet 1814-1845 - av Bernt Moe
 
13 S76 Bobé: «Die Deutschs Gemeinde zu Kopenhagen»
 
14 S112 Borgerruller
 
15 S233 Bryllupsinvitasjon
 
16 S82 Bugge - slektstavler
 
17 S204 Danmark-Norges Len og Lensmænd 1596-1660 ved Kr. Erslev
 
18 S1 Danmarks Adels Aarbog
 
19 S05 Danmarks Adels Aarbog 1917- slekten Kaas (mur)
 
20 S121 Danmarks kirker - Nationalmuseet
 
21 S77 Danmarks Slotte og Herregårde - reitoft.dk
 
22 S07 Dansk Adelskalender 1878
F. Krogh, København 
23 S203 Dansk biografisk Leksikon 1932-44
 
24 S212 Dansk biografisk Leksikon 1979-84
 
25 S2 Dansk biografisk Lexikon 1887-1905
Carl Frederik Bricka  
26 S47 Dansk Kvindebiografisk Leksikon.
 
27 S214 Dansk Ostindiske Personalia og Data, København 1912 - DDD
 
28 S146 Danske Cancelli Indkomne Sager
 
29 S164 Danske Magazin 1745-52 og fra 1843
 
30 S160 De danske Majorater af F. Krogh 1868
 
31 S165 De ældste danske Archivregistraturer - Det Kongelige Danske Selskab for Fædrelandets Historie og Sprog
 
32 S50 Det Kongelige Bibliotek, Danmark
 
33 S49 Diplomatarium Hornumense - Ole Færch 2004
 
34 S89 DIS Norge
 
35 S215 Dueholms diplomatarium - Samling av Breve 1371-1571 af O. Nielsen
 
36 S236 Dåpsattest
 
37 S19 Dåpsprotokoll digitalisert
 
38 S20 Dåpsprotokoll scannet
 
39 S10020 Dåpsprotokoll scannet
 
40 S237 Dødsattest
 
41 S238 Dødsregistrering
 
42 S26 Efterretninger om Familien Munthe i ældre og nyere Tid av Hartvig Munthe
 
43 S175 Elingaard - et gammelt herresete - av Grethe Borges 2007
 
44 S06 EMK (Admin)
 
45 S10006 EMK (Admin)
 
46 S64 Eskeland,net
 
47 S105 Fabritiustengnagel.dk
 
48 S86 Family Cemetery of Farmos
 
49 S99 FamilySearch
 
50 S98 FamilySearch - Lloyd Dee Paulsen
 
51 S15 Finn Holbek Genealogy
 
52 S59 Finn Theodorsen
 
53 S39 Folketelling
 
54 S10039 Folketelling
 
55 S9 Folketelling 1801 - Digitalarkivet
 
56 S10009 Folketelling 1801 - Digitalarkivet
 
57 S10 Folketelling 1865 - Digitalarkivet
 
58 S10010 Folketelling 1865 - Digitalarkivet
 
59 S11 Folketelling 1875 - Digitalarkivet
 
60 S10011 Folketelling 1875 - Digitalarkivet
 
61 S12 Folketelling 1900 - Digitalarkivet
 
62 S10012 Folketelling 1900 - Digitalarkivet
 
63 S13 Folketelling 1910 - Digitalarkivet
 
64 S80 Frandzen.eu
 
65 S74 Fynhistorie.dk
 
66 S235 Fødselsattest
 
67 S239 Fødselsregister
 
68 S123 Gamle Narvik - gamlenarvik.no/wiki
 
69 S103 Genealogy.arga.dk
 
70 S311 Genealogy.eu - Royal and noble family trees
 
71 S308 Geneanet - Eduard Driessen's family tree
 
72 S63 Gjerpen - en bygdebok
Qvisling, J. L. 
73 S190 Gløersen, J.; Dødsfall i Norge, 1763-1850 bind 1-3 1964-87, Norsk Slektshistorisk Tidsskrift
 
74 S23 Gravminne bilde el. fysisk observasjon
 
75 S10023 Gravminne bilde el. fysisk observasjon
 
76 S24 Gravminne - Digital base
 
77 S10024 Gravminne - Digital base
 
78 S240 Gravskrift
 
79 S28 Gravstenogepitafier.dk
 
80 S316 Grenland Ættehistorielag
 
81 S104 Gyllenhaal family tree
 
82 S320 Gårdshistorie for Søndre Land, av C. S. Schilbred, 1962
 
83 S37 H. Munthe-Kaas: "Den norske presteslekt Schelven og den danske gullsmedslekt Winther"
 
84 S185 H.C.Andersen Information - hcandersen-homepage.dk
 
85 S91 Hagerup - The family Hagerup
 
86 S106 Hardersdorf, Michael
 
87 S95 Hassø "Danske slotte og herregårde - ny samling"
 
88 S310 Heimatkundlichen Jahrbuch des Kreises Segeberg
 
89 S122 Historisk Samfund for Roskilde amt - Årbog
 
90 S208 Historisk tidsskrift (dansk)
 
91 S170 Historisk Tidsskrift - norsk
 
92 S304 historiskatlas.dk
 
93 S302 Hoch Andersen, Ellen ; Family History
 
94 S314 Hol bygdebok - Buksnes bygdebøker av Per Berg
 
95 S309 Hole bygdebok, Buskerud
 
96 S31 Holler-slekt
 
97 S149 Hove, S.: Det blev i familien
 
98 S85 Hugo M-K's slektsopptegnelser
 
99 S107 Huitfeldt-Kaas, Henrik J. : Generalmajor Georg Reichweins efterslægt
 
100 S108 Huitfeldt-Kaas, Henrik J.: Om Familien Brochmann i Norge
 
101 S83 Hvide - slektstavle
 
102 S45 Inge Bjørnvall Arnesen
 
103 S70 Inhabitants The Danish Westindian Islands 1650 – 1825
 
104 S96 Jens-ejgild.dk/slaegtbog
 
105 S213 Jydske Tegnelser, Rigsarkivet
 
106 S150 Jyske registranter
 
107 S48 Jyske Samlinger
 
108 S110 Kirkeprotokoll - diverse
 
109 S178 Knutstorp.se
 
110 S232 Konfirmasjonsprotokoll
 
111 S10232 Konfirmasjonsprotokoll
 
112 S73 Kong Kristian den fjerde og hans mænd pa Bremerholm - av H. D. Lind
 
113 S145 Krigskollegiet - Indkomne sager
 
114 S062 Kviteseid bygdesoge 1-3
 
115 S60 Landbohistorisk selskap, Adkomstregistrering
 
116 S300 Landers Genealogy - Jerry Landers, Collingswood
 
117 S90 Landmark Family Genealogy Project
 
118 S161 Lassens Samlinger, Arkivverket
 
119 S312 Lidt om familien Mechlenburg - av E A Thomle, 1890
 
120 S241 Likpreken
 
121 S33 Lofsdal.net
 
122 S231 Lysningsprotokoll
 
123 S318 Madame Bielke, eine Korrespondentin Katharinas II" av Erik Amburger
 
124 S183 Maritim og historisk information - jmarcussen.dk
 
125 S187 Mathies Skaanlunds autobiografi - utdrag av L. Daae i (norsk) Historisk Tiddskrift 3. bind 1875
 
126 S132 Monrad slægten - monrad.dk/john/winfam
 
127 S301 Morten Clausens Slægtsside
 
128 S35 Munthe.net
 
129 S242 Nekrolog
 
130 S44 Nermo.org
Per Nermo 
131 S130 Nilson: Stamtavle over familien Nilson - av Karl Hals, 1896
 
132 S186 Nogle frederiksstadiske Dagbogsoptegnelser fra det 18de Aarhundrede - meddelt af E. A. Thomle i PHT 2-1
 
133 S188 Norges Land og Folk 1885-1921
 
134 S56 Norsk biografisk leksikon
 
135 S086 Norsk Folkemuseum.no
 
136 S100 Norsk Slektshistorisk tidsskrift
 
137 S191 Norsk Tidsskrift for Genealogi
 
138 S87 Norske kirker - av Håkon og Sigrid Christie
 
139 S52 Norske Samlinger bd. I
 
140 S53 Norske Samlinger bd. II
 
141 S163 Nye Danske Magazin (Danske Magazin 2. rekke) utgitt i 6 bind 1784-1836
 
142 S206 Nygårds sedler
 
143 S129 Oluf Holter og hans etterkommeres samtidige nedtegnelser - notisbok 1683. Avskrift hos Klouman
 
144 S201 Opplysninger fra nær familie
 
145 S10201 Opplysnnger fra nær familie
 
146 S200 Opplysnnger fra personen selv
 
147 S10200 Opplysnnger fra personen selv
 
148 S270 Optegnelser om Gisselfeld - O. F. C. Rasmussen, 1868
 
149 S88 Oslo Bymuseum
 
150 S58 Ovenstad, O.: "Militærbiografier: den norske hærs officerer 1628-1814
 
151 S54 Paludan-Müller; "Grevens Feide" - 1853
 
152 S205 Personalhistorisk tidsskrift (dansk)
 
153 S245 Politiets registerblade i København 1892-1923
 
154 S313 Ravn, Arthur; De første klokkere og skolelærere i Ofoten - Ofoten i historien, Årbok
 
155 S16 Rettsdokument
 
156 S207 Ribewiki.dk
 
157 S209 Richter, V.: "100 års Dødsfald i Danmark (1791-1890)"
 
158 S34 Riksantikvaren - Norsk portrettarkiv
 
159 S120 Riksarkivet - Norge
 
160 S305 Romantikkens forfatterinder - av Lise Busk-Jensen
 
161 S40 Rønneberg Family Website
 
162 S46 Salmonsens konversationsleksikon
 
163 S210 Schiønning, Peter: Dagbok 1732-1812
 
164 S179 Seestjohn.com
 
165 S101 Sem og Slagen bygdebok
 
166 S41 SIEC/Winnem
 
167 S151 Sjællandske tegnelser
 
168 S03 Skiftedokument
 
169 S81 Skinnerup - Bjørn's genealogy
 
170 S27 skislekt.no
skislekt.no 
171 S111 Skjøte/tinglysning
 
172 S38 Slekten Munthe-Kaas 1848-1998
Dag Strømsæther 
173 S25 Slektens egne opptegnelser
 
174 S176 Slægten Bugge i Danmark og Norge, av Bondesen
 
175 S182 Slægten Duurloo fra St. Jan, 1675-1840 -Athen, 1943
 
176 S14 Slægten Reventlow - nettsider
 
177 S315 Slægten Rosenstand - manus av J L Østerbye 2010
 
178 S317 SNAC; The Social Networks and Archival Context Project
 
179 S234 Social Security Application
 
180 S181 St. Croix Lutheran Church, Church Book, 1780-1793
 
181 S184 St. John Historical Society
 
182 S72 St. Thomas & St. John, West Indies Index to Probate Records, 1717-1814
 
183 S08 Statens Arkiver, Danmark
 
184 S319 Stiftsdame, Frøken Julie Bielke - mindeskrift av Johanne Skovgaard, 1915
 
185 S61 Stokke - en bygdebok 1928
Lorens Berg 
186 S55 Store Norske Leksikon
 
187 S148 Suppl. Prot. - Rigsarkivet
 
188 S32 The family of Michelle Egeli
 
189 S180 The Genealogist (New York)
 
190 S306 thePeerage.com
 
191 S162 Thiset, A. Optegnelser om de ældre Led af den paa Damsgaard hjemmehørende Adelsslægt Krabbe. PhT 1-3, 1882
 
192 S78 Thiset, A.; Bidrag til Oplysning om Slægtskabsforholdene mellem nogle danske Adelslægter af samme Navn
 
193 S92 Thistedmuseum.dk > Historisk årbog
 
194 S79 Thomle: Nogle Oplysninger om de ældste Slægtled af Familien Garmann i Norge
 
195 S94 Toldere på Skagen - av C. Klitgaard
 
196 S102 Tom Brøndsteds slektsside (von Bülow)
 
197 S30 Trap, J.P.: Danmark
 
198 S42 Tuxen slektssider
 
199 S303 Ugeavisen Svendborg
 
200 S177 Ulrik-slekten Bugge - av Kjeld Bugge
 
201 S250 Universitetsbiblioteket i Trondheim
 
202 S4 Usikker kilde
 
203 S75 Valløby gamle Præstegaards nettside
 
204 S124 Vardesyssel Aarbog
 
205 S171 Vejle amts aarbøger
 
206 S93 Vester Nebel Sognearkiv
 
207 S43 Vestraat.net
Erik Berntsen 
208 S147 Viborg landstings dombog
 
209 S22 Vigselsprotokoll digitalisert
 
210 S21 Vigselsprotokoll scannet
 
211 S10021 Vigselsprotokoll scannet
 
212 S131 Vogt; Byfoged David Vogt og hustru Marie Magdalene (Lene) Vogt født Juhl - av Adler Vogt, 1919
 
213 S307 von Lüttichau, Harald - Geschichte der Familie
 
214 S211 Wiberg; Personalhistoriske, statistiske og genealogiske Bidrag til en almindelig dansk Præstehistorie
 
215 S68 Wikipedia - britisk
 
216 S51 Wikipedia - dansk
 
217 S67 Wikipedia - nederlandsk
 
218 S57 Wikipedia - norsk
 
219 S66 Wikipedia - svensk
 
220 S69 Wikipedia - tysk
 
221 S230 Wikipedia - ungarsk
 
222 S229 Wikisource
 
223 S65 Wildenradt.dk
 
224 S29 Ätten Fleming i Danmark
Harry Donner