Søk i persondatabasenSøk på dette nettstedetFor snart 600 år siden løp det to gutter omkring og lekte i dette landskapet - Ove og Thomes. Faren deres, Jens Ovesen, var en stor mann. Han hadde rustning, flott hest og lanse. Han var væpner eller ridder. Bestefaren deres, Svend Udsen, var i hvert fall ridder. Kors og sverd var det som preget tiden de levde i.

Mens de moret seg ved det lille vannet, i den trolske skogen, rundt de merkelige, hellige kildene, lurte de nok på hva de selv skulle bli når de ble store - hvis de var så heldige å overleve pest og krig. Så heldige var de. Ettertiden vet at storebroren, Ove Jensen ble provincialminister, øverste leder for kirken i hele Skandinavia. Han fikk besøke paven. Lillebroren Thomes Jensen ble væpner - en stor mann han også. Dessuten la han grunnlaget for en adelsslekt som skulle fostre mange store menn etter ham, slekten som 100 år senere tok slektsnavnet Kaas - med en mur i våpenskjoldet og to liljekonvaller som hjelmpryd.


Gravlevgaard - ved Rebild Bakker