Søk i persondatabasenSøk på dette nettstedet


Grevensvænge på Sjælland

Grevensvænge gods (Foto i Hassø; Danske herregårde)

Grevensvænge er en liten landsbyhovedgård i Næstved kommune, syd på Sjælland. Hovedbygningen er opført i 1640 og tilbygget i 1888-1889. Grevensvænge Gods er på 483,4 hektar med Stenlæggergaard, Nyvang, Flinttoftegaard og Korshøjgaard.

Birgitte Sophie Christiane Kaas,  ugift datter av Friedrich Chr. og Edele Kaas (sparre), kjøpte godset i 1826 da hun var 40 år. (Hun er oppført som Christiane i folketellinger.) Samme år fikk hun tillatelse til å nedlegge seks av godsets bondegårder i Fladsaa, like ved Grevensvænge. Av disse opprettet hun et "schæferi" (en avlsgård for sau). Dette er blitt til nåværende Fladsaagaard.

I følge Danmarks Adels Aarbog 1917 var det Christianes halvsøster Ulrica Mathilda (1767-1850) som var  eier av Fladsaagaard. (Kilde er ikke angitt.) Dette kan neppe stemme, ettersom Ulrica står oppført som konventualinne på Vemmetofte kloster i 1834.

i følge Hassø; "Danske Slotte og Herregårde" solgte Christiane Grevensvænge igjen i 1847 . I Trap; "Danmark" årgang 1906 oppgis også dette året, men muligens 1840 i en senere utgave). Christiane står ikke oppført som bosatt der i folketellingen 1834.

Christiane tituleres i alle år som stiftsdame. Hun døde i 1856 på Gisselfeld, - mest trolig på herregården - der storesøsteren Johanna Henriette Valentina hadde bodd som enke etter Christan grev Danneskiold-Samsøe. (Henriette døde allerede i 1843.) Christiane ble bisatt i Bråby kirke, og er gravlagt i Sophieshave på Gisselfeld gods - i likhet med sin storesøster.

 

Eiere av Grevensvænge 

1547-1559 Christian 3.

1559-1574 Frederik 2.

1574-1597 Casper Paslick

1597-1628 Claus Caspersen Paslick

1628-1634 Claus Clausen Paslick

1634-1637 Knud Clausen Paslick

1637-1644 Pros Mund

1644-1670 Edel Urne gift Mund

1670-1704 Thale Mund gift Steensen

1704-1707 Sophie Amalie J. Steensen

1707-1712 J. C. Steensen

1712-1725 Forskellige Ejere

1725-1740 J. Th. de Neergaard

1740-1742 Slægten de Neergaard

1742-1752 V. C. Gjøring

1752-1767 J. Wederkinck

1767-1768 Johan Gottfried Becker

1768            Gregorius Thomsen

1768-1785 Rudolph Buchhave

1785-1793 Knud Lind

1793-1826 Christian Grønbech

1826-1840 Sophie Christine Kaas

1840-1865 F. P. Engberg

1865-1866 Benjamin Larsen Wolff

1866-1875 Enkefru Sneedorff gift Wolff

1875-1931 Gerner B. Wolff-Sneedorff

1931-1953 Knud G. Wolff-Sneedorff

1953-1985 Erik K. Wolff-Sneedorff

1985-2006 Erik og/ Henrik Wolff-Sneedorff

 2007-         Henrik Eriksen Wolff-Sneedorff