Søk i persondatabasenSøk på dette nettstedet


Lindskov (Lehnskov) helt syd på Fyn

Lehnskov i dag. Gården het Lindskov da Kaas-slekten eide gården fra 1603 til 1718. (Bildet er hentet fra Historisk Atlas.)

 

Eiere av Lindskov

(1412-1425)   Jesper Jacobsen Basse

(1425-1450)   Sten Jespersen Basse

(1450-1480)   Jes Stensen Basse

(1480-1552)   Forskellige Ejere

(1552-1565)   Bent Norby

(1565-1572)   Kirsten Ottosdatter Skinkel gift Norby

(1572-1585)   Erik Bentsen Norby

(1585-1603)   Sophie Gregersdatter Juel gift Norby

(1603)             Birgitte Eriksdatter Norby gift Kaas

(1603-1632)   Hans Kaas

(1632-1670)   Erich Kaas

(1670-1689)   Rudbek Eriksen Kaas

(1689-1694)   Jytte Nielsdatter Banner gift Kaas

(1694-1696)   Kirsten , Sophie Christine, Birgitte Kaas

(1696-1718)   Sophie Christine og Birgitte Kaas/Valdemar

Chr. von Gabel

(1718-1723)   Valdemar Chr. von Gabel / Axel Rosenkrantz

(1723-1724)   Valdemar Chr. von Gabel / Hans Schousboe

(1724-1727)   Enke Fru Maren Pedersdatter gift Schousboe

(1727-1760)   Johan Lehn

(1760-1804)   Poul Abraham Lehn

(1804)             Sophie Amalie Poulsdatter Lehn gift Rantzau

(1804-1806)   Hans Rantzau-Lehn

(1806-1834)   Sophie Amalie Poulsdatter Lehn gift Rantzau

(1834)             Pauline Christine Rantzau-Lehn gift Holsten

(1834-1860)   Frederik Christian Holsten-Lehn-Charisius

(1860)             Christiane H. Barner-Kaas-Lehn gift Rosenørn-Lehn

(1860-1892)   Otto Ditlev Rosenørn-Lehn

(1892-1904)   Erik Christian Hartvig Rosenørn-Lehn

(1904)             Anna C A Rosenørn-Lehn gift Ahlefeldt-Laurvig-Lehn

(1904-1909)   Frederik Ludvig Vilhelm greve Ahlefeldt-Laurvig-Lehn

(1909-1910)   Anna C A Rosenørn-Lehn gift Ahlefeldt-Laurvig-Lehn

(1910-1925)   Christian Erik Julius greve Ahlefeldt-Laurvig-Lehn

(1925-1965)   K. Brandt

(1965-1991)   Forskellige Ejere

(1991-)           Hans Mogens Fenne-Frederiksen