Søk i persondatabasenSøk på dette nettstedet


Øllingsøe gods på Lolland

I noen kilder oppgis at Herman Kaas eide Øllingsøe fra 1644 til 1670. Det framkommer imidlertid ikke av tilgjengelige eieroversikter.

 

Ejere af Øllingsøe

Hentet fra Wikipedia

(1390) Laurens Muus

(1390-1401) Otto Jensen Markmand

(1401-1431) Slægten Markmand

(1431-1447) Stig Pors

(1447-1474) Erik Stigsen Pors

(1474-1475) Stig Eriksen Pors / Erik Eriksen Pors

(1475-1494) Stig Eriksen Pors

(1494-1559) Christian Eriksen Pors

(1559-1589) Rudbek Christiansen Pors

(1589-1603) Stig Christiansen Pors

(1603-1607) Claus Stigsen Pors / Rudbek Stigsen Pors

(1607-1617) Claus Stigsen Pors

(1617-1660) Claus Clausen Pors / Rudbek Clausen Pors

(1660-1670) Rudbek Clausen Pors

(1670) Birgitte Rudbeksdatter Pors gift Kaas

(1670-1678) Henning Dahldorff

(1678-1686) Jacob Gewecke

(1686-1689) Christian V

(1689-1698) Margrethe Gjedde gift Vind

(1698-1704) Erik Holgersen Vind

(1704) Edel Urne Mund gift (1) Vind (2) Storgaard (3) Müller

(1704-1715) Erik Larsen Storgaard

(1715) Edel Urne Mund gift (1) Vind (2) Storgaard (3) Müller

(1715-1733) Georg Rudolph Müller

(1733) Niels Eriksen Vind

(1733-1734) Niels Eriksen Vinds dødsbo / Georg Rudolph Müllers dødsbo

(1734-1738) Christiane Ulrikke Henningsdatter von Lützow gift (1) Vind (2) Mühlenfort

(1738-1743) Diderich Mühlenfort

(1743-1766) Frantz Mathiesen Thestrup

(1766-1770) Hans Riegelsen (far til skribenten Niels Ditlev Riegels)

(1770) Andreas Hansen Riegelsen / Jacob Flindt Hansen Riegelsen

(1770-1775) Andreas Hansen Riegelsen

(1775-1790) Hans Didericksen

(1790-1793) Margrethe Marie Neander gift (1) Seehusen (2) Didericksen

(1793-1813) Jørgen Henrich Seehusen (svigersøn)

(1813-1819) Diderikke Lønborg gift Seehusen

(1819-1827) Diderikke Geogrgia Jørgensdatter Seehusen gift Wilhjelm (datter)

(1827-1868) Mathias Hamborg Wilhjelm (svigersøn)

(1868-1878) Mathias Seehusen Wilhjelm (søn)

(1878-1893) Sophie Fasting gift Wilhjelm

(1893-1943) Lauritz Gerhard Fasting Wilhjelm (søn)

(1943-1944) Lauritz Gerhard Fasting Wilhjelms dødsbo

(1944-1953) Margaret Zacharia gift Wilhjelm

(1953-1975) Lykke Wilhjelm gift Danneskiold-Samsøe (datter)
(1975-) Otto Frederik Aage greve Danneskiold-Samsøe (søn)