Søk i persondatabasenSøk på dette nettstedet


Gelskov herregård

Gelskov gods sett fra luften. Kaas-slekten eide herregården fra ca 1535 til 1619. Godset ligger vakkert til ved elven Sallinge å i det sydfynske landskapet. (Gjengitt med tillatelse fra Historisk Atlas.)

Slektens setegods på 1500-tallet

 

Gelskov var den siste herregården i Kaas-slektens eie før slekten ble spredt i flere forgreninger med hvert sitt setegods. Godset Gelskov lå gjestmildt til i et skogrikt landskap sentralt i Syd-Fyn og hadde tilhørt slekten Emmiksen. Etter et komplisert arveoppgjør ca 1536 sto Anne Emmikesdatter igjen som besitter av godset, trolig med bistand av kapital fra ektemannen Erik Kaas. De fleste av deres barn - om ikke alle -ble født her.

 

Ved Erik og Annes noe tidlige død, gikk herregården i arv til to av sønnene, Emmicke og Jørgen. Sistnevnte var bare to år da faren døde og syv da moren døde. Han ble tatt hånd om av eldstebroren Mogens, antakelig på godset Brænore i Syd-Jylland. Det var derfor Emmicke som bodde med sin familie på Gelskov, med hustruen Inger Tidemand til hun døde i 1577 og senere med hustruen Hilleborg Lindenov, til hans selv døde i Ystad (Skåne) i 1584. Da Hilleborg døde i 1594 ble Gelskov overtatt av sønnen Jørgen. Om datteren Anne vokste opp og bodde der, er foreløpig uklart.

 

Emmickes bror Hartvig kjøpte godset Højrupgaard rett syd for Gelskov omkring 1580. Dette ble i ca 1650 lagt inn under Gelskov - etter at Kaas hadde solgt godsene.

 

 

Opplysninger fra Historisk atlas.dk:

Gelskov blev i middelalderen anlagt som hovedgård i Hillerslevs sydvestlige del, som var særdeles skovrig. Navnet ’Gel’ i Gelskov betyder enten ’gæld’ eller ’offer’, og det er muligt området i oldtiden har været anvendt til ofringer i kultisk øjemed.

 

 

Gelskov nævnes første gang i 1477 i formen Gelskoffware. Efterledet ware, der ikke senere optræder i forbindelse med navnet, betyder udyrket areal. I 1480 optræder hovedgården i formen Gelskoff. Forledets oprindelse er uklar, men menes at komme fra gl. dansk giald, der betyder gæld, betaling. Giald kan også betyde offer. Efterledet er skov.

 Skovens størrelse belyses af, at Gelskov takseredes til 1000 svins olden i 1632. Med en sådan skov har hovedgården måske været den skovrigeste af alle på Fyn. 28 år senere – i 1664 – blev skoven ansat til 300 svins olden, og der må i perioden være sket en omfattende rydning. På dette tidspunkt var der to avlsgårde og en mølle under Gelskov. Muligvis har avlsgårdene taget sig af dyrkningen på de nyligt ryddede skovjorder.

 

 

Gelskov Mølle lå ved Sallinge Å lige der hvor den løber ud i Odense Å. I 1814 blev møllen under navnet Erikshåb ombygget til papir- og nålefabrikation. Dette virke fortsatte til 1859, hvor papirfabrikationen flyttede til Arreskov. Erikshåb blev siden brugt som forvalterbolig under godset.

 

I begyndelsen af det 20. århundrede, blev den samlingssted for de unge fynbomalere Peder Hansen, Frits Syberg og Johannes Larsen. Johannes Larsen blev gift med en datter af huset, Alhed Warberg.

 

Gelskovs hovedbygning og avlsbygninger er stærkt præget af ’Bedre Byggeskik’, bygget i hhv. 1913 og 15.

 

 

 

 

Gelskovs eiere


1440      Johan Rantzau

ca.1480  Anders Flemming

1517       Emmike Emiksen, Otte Rosenkrantz

              Magdalene og Anne Flemming 1 part

ca.1535  Erik Mogensen (Kaas)

1561       Emmicke Kaas 1 part
              og
Jørgen (Eriksen) Kaas 1 part)

1584       Hilleborg Lindenov - enke etter 
              Emmicke Kaas

1594       Jørgen (Emmicksen) Kaas 
              og Jørgen (Eriksen) Kaas

1608       Jørgen (Eriksen) Kaas
              trolig solgt ved hans død i 1619

1619       Ellen Marsvin

ca.1630  Anna og Lisbeth Mogensdatter Krabbe

1647       Henrik Bille

1650       Christen Skeel

1651       Kirsten Munk, Kaj Lykke

1662       Kaj Lykkes kreditorer, Peder Hansen

1665       Peder Børting

1667       Adolph Hans v. Holsten

1773       Albrecht Schaffalitzky de Muckadell

1986       E. og I. Schaffalitzky de Muckadell

 

Fælles ejer med nabogårdene 1729 Arreskov 1771 Ølstedgård 1773 Brobygård

Under grevskabet Muckadell 1784-1925


Gelskov gods i dag. Her tilbys overnatting i en herskapelig atmosfære. Bygningen er av nyere dato. (Hentet fra godseds nettside.).