Søk i persondatabasenSøk på dette nettstedet


Henrik Jørgen Huitfeldt 

Henrik Jørgen Huitfeldt[1]


StartsideStartside    SøkSøk    Skriv utSkriv ut    Legg til bokmerkeLegg til bokmerke

Personlig informasjon    |    Notater    |    Kilder    |    Alle    |    PDF

 • Fødsel  09 Sep 1674 
  • Alder 75 år står oppgitt i begravelsesprotokollen.
  Kjønn  Mann 
  Død  xx Jun 1751 
  • DAA 1917 oppgir at han døde 16. mai, som synes noe tidlig i forhold til begravelsesdatoen og er muligens er forveksling med denne. [2]
  Begravelse  16 Jun 1751  Onsøy kirke, Østfold Finn alle personer med hendelser på dette stedet  [3
  Person ID  I1199  Kaas | Huitfeldt
  Sist endret  12 Jun 2011 

  Far  Tønne Huitfeldt,   f. 20 Nov 1625, Tronstad gård, Hurum, Buskerud Finn alle personer med hendelser på dette stedet,   d. 12 Sep 1677, Frederikshald, Smaalenene (Østfold) Finn alle personer med hendelser på dette stedet 
  Mor  Sofie Amalie Rosenkrantz,   f. 7 Jan 1649,   d. 18 Mar 1711 
  Gift  1 Mar 1673 
  Famile ID  F1099  Gruppe-skjema

  Familie 1  Sophie von Pultz,   f. 29 Jan 1691,   d. 19 Jan 1711 
  Gift  1 Jun 1707  Rygaard, Fyn Finn alle personer med hendelser på dette stedet  [5
  • Hun var ved bryllupet foreldreløs og bodde hos sin farbror på Fyn. [4]
  Barn 
  >1. Tønne Huitfeldt,   f. 1708,   d. 25 Apr 1755, Kjølberg, Smaalenene (Østfold) Finn alle personer med hendelser på dette stedet
  Sist endret  01 Sep 2012 
  Famile ID  F1222  Gruppe-skjema

  Familie 2  Birgitte Christine Kaas (mur),   f. 02 okt 1682, Elingaard, Smaalenene, Norge Finn alle personer med hendelser på dette stedet,   d. 14 Aug 1761, Elingaard, Smaalenene, Norge Finn alle personer med hendelser på dette stedet  [6
  Gift  03 Nov 1713  Wedellsborg, Husby sogn, Vends herred, Odense amt Finn alle personer med hendelser på dette stedet  [7
  Notater 
  • Generai-Lieutenant Henrich Jørgen Huitfelt til Elling, Sande og Kiølberg Herre-Gaarder, hands Frue Birthe Kirstine Kaass, begge af gammel Dansk Adel, har 4re Sønner, hvoraf een er' Ritmæster og de 3de Capitainer.
   ("Stifts Relationer om Adelige i Danmark og Norge. - Øvre Smaalehnenes Amt") [8]
  • De var tremenninger. Birgitte Christines morfar, Henrik Bielke var bror til Henrik Huitfeldts mormor, Maren Bielke.
  • Ekteskapsbevilling:
   "17/10 Os elskelige Henrik Jørgen Hvitfeld, Oberst Lieutenant af Infanteriet, og Jomfru Birgitte Christine Kaas. - de er næstsøskendebørn. - Viet 3/11 pa Wedellsborg (Husby Sogn) (DAA)." [9]
  • I følge hennes gravskrift fikk de ni barn hvorav 2 sønnner og 1 datter overlevde henne.

   Kildene oppgir at de fikk totalt ni barn. I boken "Elingaard et gammel herresete" opplyses det at den eldste sønnen "døde som ung, og fire døtre da de var små". Den eldste sønnen må være født 1714-18 - før Valentin, født 30 april 1719, som omtales som sønn nr. 2. De fire avdøde døtrene er plassert mellom fødslene til barna som voskte opp - utifra det mest sannsynlige. Den siste av de som vokste opp, Hans Christopher, ble født i 1724. Da var Birgitte Christine Kaas 42 år, og kan for så vidt ha født barn etter dette også. [2]
  Barn 
   1. NN - sønn død ung Huitfeldt,   f. 1714-1718, Elingaard, Smaalenene, Norge Finn alle personer med hendelser på dette stedet
   2. NN - datter 1 død liten Huitfeldt,   f. 1714-1718
   3. NN - datter 2 død liten Huitfeldt,   f. 1714-1718, Elingaard, Smaalenene, Norge Finn alle personer med hendelser på dette stedet
   4. NN - datter 3 død liten Huitfeldt,   f. 1714-1718, Elingaard, Smaalenene, Norge Finn alle personer med hendelser på dette stedet
  >5. Valentin Wilhelm Hartvig Huitfeldt,   f. 30 Apr 1719, Elingaard, Onsøy, Østfold Finn alle personer med hendelser på dette stedet,   d. 20 Nov 1792, Drammen, Buskerud Finn alle personer med hendelser på dette stedet
  >6. Christopher Christian Huitfeldt,   f. 27 Sep 1720, Elingaard, Onsøy, Østfold Finn alle personer med hendelser på dette stedet,   d. 12 Sep 1759, Verne kloster, Rygge, Østfold Finn alle personer med hendelser på dette stedet
   7. NN - datter 4 død liten Huitfeldt,   f. 1721-1723, Elingaard, Smaalenene, Norge Finn alle personer med hendelser på dette stedet
  >8. Sophie Beathe Huitfeldt,   f. 10 Jan 1724, Elingaard, Onsøy, Østfold Finn alle personer med hendelser på dette stedet,   d. 14 Jun 1785
   9. Hans Christopher Kaas Huitfeldt,   f. 10 Des 1724, Elingaard, Smaalenene, Norge Finn alle personer med hendelser på dette stedet,   d. 11 Mai 1778, København, Danmark Finn alle personer med hendelser på dette stedet
  Sist endret  29 Aug 2012 
  Famile ID  F476  Gruppe-skjema

 • Notater 
  • Generalløjtnant.
  • Henrik: Han er stamfar til den ældste slægt af Huitfeldt-Kaas og den nulevende slægt Huitfeldt.
   Han skrev sig til Ellinggaard, Kjølberg og Sande i Smaalenerne. Han blev fenrik i 1691 og var 6 år i fransk tjeneste og deltog med regimenetet Royal Danois i den spanske successionskrig. 1713 oberstløjtnant ved 1'ste smålenske regiment, udmærkede sig ved angrebet på svenskerne ved Moss 1716 d. 26/3. Han blev så i 1719 oberst og 1734 generalmajor. 1746 generalløjtnant. Stk. af
   Dannebrog.
   [6]

 • Kilder 
  1. [S2] Dansk biografisk Lexikon 1887-1905, Carl Frederik Bricka , (http://runeberg.org/dbl).

  2. [S06] EMK (Admin).

  3. [S18] Begravelsesprotokoll scannet .

  4. [S175] Elingaard - et gammelt herresete - av Grethe Borges 2007.

  5. [S4] Usikker kilde.

  6. [S05] Danmarks Adels Aarbog 1917 - slekten Kaas (mur) .

  7. [S240] Gravskrift.
   Gjengitt i dansk Personalhistorisk Tidsskrift 1-5 - note.

  8. [S205] Personalhistorisk tidsskrift (dansk).
   Rekke 1 - bind 2.

  9. [S149] Hove, S.: Det blev i familien; En registrering af kongelige bevillinger til ægteskab i forbudne led i Fyns stift 1569-1814.

Henrik Jørgen Huitfeldt

 

(Redigert fra Dansk biografisk Lexikon, bd VIII )

Huitfeldt, Henrik Jørgen,1674-1751, Officer, var født paa Frederikssten 9. Sept. 1674. 14 Aar gammel kom han i Tjenesten, 1691 blev han Fændrik ved smaalenske Regiment og tjente dernæst 6 Aar ved Royal Danois; ved Stormen paa Barcelona 1697 blev han haardt saaret. Efter Hjemkomsten blev han 1699 Lieutenant, 1703 Kapitajn, 1711 Major og 1713 karakt. Oberstlieutenant, alt ved smaalenske Regiment.

Da Carl XII i Foraaret 1716 faldt ind i Norge, hørte dette til Besætningen af Frederiksstad. Huitfeldt, der her i det hele skal være optraadt meget energisk, fik 23. April s. A. Lejlighed til at udmærke sig ved Tilbageerobringen af Moss. Han kommanderede 500 Mand, som til Søs førtes fra Frederiksstad til Kambo for at angribe Moss nord fra, medens samtidig Oberst Vincents Budde rykkede mod Staden fra Syd og Viceadmiral Gabel indesluttede den fra Søsiden. Svenskerne gjorde haardnakket Modstand i Haab om Undsætning fra Christiania, men Huitfeldt, der havde forudset dette, havde med klog Benyttelse af Terrænet spærret Vejen ved Forhug og bevogtet den. Da Hjælpen kom, gik Huitfeldt den i Møde og tvang den til at gaa tilbage med uforrettet Sag. Moss blev nu taget og Besætningen gjort til Fanger.

Huitfelt, hvis Tapperhed og Omsigt væsentlig havde bidraget til Sejeren, modtog en paa den Tid sjælden Udmærkelse, en Guldmedaille med Kongens Billede at bære paa Brystet; kort efter blev han virkelig Oberstlieutenant ved Regimentet. Ved dettes Deling 1717 gik han over til det 1. eller østre smaalenske Regiment, ved hvilket han stod til sin Død, fra 1727 som dets Chef.

Allerede 1719 havde han faaet Obersts Karakter, og at han ikke tidligere blev Regimentschef, havde til Dels sin Grund i, at han ikke ønskede at forlade denne Del af Landet, til hvilken, han som Godsejer var stærkt knyttet. I begge Egenskaber nævnes han som en virksom og human Mand.

1733 blev han Brigadér, 1734 Generalmajor, 1746 Generallieutenant og 1747 hvid Ridder. Han døde 16. Maj 1751 paa Elingaard. Denne Ejendom havde han tillige med Kjølberg faaet med sin 1. Hustru, Sophie f. Pultz (f. 29. Jan. 1691, gift 1. Juni 1707, d. 19. Jan. 1711), Datter af Oberstlieutenant Henrik Christopher P. Af de Godser, som ved Moderens Død tilfaldt ham i Forening med Broderen Hartvig, Sande i Norge og Sanderup (Sannarp) i Halland, overtog han det første; Sanderup blev derimod inddraget af den svenske Krone, fordi Brødrene havde ført Vaaben mod denne; ved Fredslutningen fik de dog Gaarden tilbage, men solgte den nogle Aar efter. 2. Gang ægtede Huitfelt 3. Nov. 1713 Birgitte Christine Kaas.

Personalhist. Tidsskr. VI.
H. W. Harbou.