Søk i persondatabasenSøk på dette nettstedet


Baron Hans Holsten[1]
Mann 1758 - 1849


StartsideStartside    SøkSøk    Skriv utSkriv ut    Legg til bokmerkeLegg til bokmerke

Personlig informasjon    |    Kilder    |    Alle    |    PDF

 • Tittel  Baron 
  Fødsel  17 Nov 1758  Grøndal ved København Finn alle personer med hendelser på dette stedet  [1
  Kjønn  Mann 
  Død  13 Apr 1849  [2
  Person ID  I1364  Kaas | Holsten
  Sist endret  07 Mar 2011 

  Far  Adam Christopher Holsten,   f. 18 Sep 1717, Gelskov, Hillerslev, Svendborg Finn alle personer med hendelser på dette stedet,   d. 06 Sep 1801, Veflinge, Odense Finn alle personer med hendelser på dette stedet 
  Mor  Adelheid Benedicte Rantzau,   f. 12 Feb 1731,   d. 07 Mar 1794, Odense Finn alle personer med hendelser på dette stedet 
  Gift  29 Aug 1749  Schleswig-Holstein Finn alle personer med hendelser på dette stedet 
  Famile ID  F576  Gruppe-skjema

  Familie  Regitze Sophia Kaas (mur),   f. 05 Jan 1769, København Finn alle personer med hendelser på dette stedet,   d. 03 Sep 1841  [1
  Gift  17 Nov 1790  Holmen kirke, København Finn alle personer med hendelser på dette stedet  [3
  Barn 
   1. Adamine Benedicte Holsten,   f. 11 Aug 1791, Geheimraad Holstens gård, Odense Finn alle personer med hendelser på dette stedet,   d. 27 Aug 1791, Odense Finn alle personer med hendelser på dette stedet
   2. Dødfødt barn Holsten,   f. Okt 1792, København Finn alle personer med hendelser på dette stedet,   gravl. 12 Okt 1792, Holmen kirke, København Finn alle personer med hendelser på dette stedet
  >3. Adam Christopher Holsten,   f. 3 Des 1793, København Finn alle personer med hendelser på dette stedet,   d. 19 Okt 1879, Langesø, Vigerslev sogn, Skovby herred Odense amt Finn alle personer med hendelser på dette stedet
   4. Friderich Christian Holsten,   f. 28 Okt 1796, København Finn alle personer med hendelser på dette stedet,   d. 1 Des 1888, København Finn alle personer med hendelser på dette stedet
   5. Christian Emil Holsten,   f. 10 Des 1802, København Finn alle personer med hendelser på dette stedet,   d. 7 Jun 1828, København Finn alle personer med hendelser på dette stedet
  Sist endret  14 Mar 2013 
  Famile ID  F533  Gruppe-skjema

 • Kilder 
  1. [S2] Dansk biografisk Lexikon 1887-1905, Carl Frederik Bricka , (http://runeberg.org/dbl).

  2. [S203] Dansk biografisk Leksikon 1932-44.

  3. [S21] Vigselsprotokoll scannet.

Holsten, Hans (1758-1849) malt av Gertner i 1844.

Holsten, Hans Baron, 1758-1849, Søofficer, Søn af ovennævnte Gehejmeraad Adam Christoffer Baron H. til Holstenshus (d. 1801), er født 17. Nov. 1758 paa Grøndal ved Kjøbenhavn, blev Sekondlieutenant i Marinen 1780, Premierlieutenant 1789, Kapitajnlieutenant 1796, Kapitajn 1801, Kommandørkapitajn 1810, Kommandør 1815, Kontreadmiral 1828 og Viceadmiral 1834.

I sin Ungdom gik H. først i udenlandsk Tjeneste og studerede senere 3 Aar ved Universitetet i Gøttingen. Sin første Chefskommando havde H. 1789 i Admiral v. Schindels Eskadre, hvor han førte Blokskibet «Sejeren», henhørende til Hovedstadens Defension.

1795 var nan Flagadjudant hos Viceadmiral Kaas i dennes Eskadre til Nevtralitetens Beskyttelse og 2 Aar derefter Chef for en Kutter i de norske Farvande. 1798 gik han som Chef for Briggen «Nidelven» til Middelhavet, underlagde sig Kommandørkapitajn St. Bille og benyttedes af denne til at konvoiere og beskytte dansk-norske Handelsskibe, et Hverv, der fordrede baade Mod og Snildhed over for de mange engelske og franske Orlogsmænd, men som han løste særdeles godt; han forblev der indtil 1800 og fik ved Sødefensionsforanstaltningerne den paafølgende Vinter Kommandoen over den lille Fregat «Elven», som i Slaget paa Reden 2. April 1801 gjorde Tjeneste som Repetitør. Vel kunde han med sit svagt armerede Skib ikke spille nogen stor Rolle i denne Kamp, men hans Forhold var dog rosværdigt, og det maa regnes ham til Ære, at han frelste Skibet ind paa Reden ved Slagets Ophør.

1802-6 sejlede han som Meddommer paa Kadetskibet og i Eskadrer. Da Krigen med England brød ud 1807, ansattes han som næstkommanderende ved Hovedstadens Sødefension og deltog som saadan i alle de 11 Træfninger, denne havde dels med den engelske Bombardernotille, der gjentagne Gange blev forjaget, dels med de engelske Landbatterier, hvilke det dog ikke lykkedes at bringe til Tavshed. 1808 fik han Kommandoen over de ved Fyn stationerede Kanonbaade, hvem det lykkedes at erobre en engelsk Brig, «the Tigress», og en Kanonbaad.

Ud paa Efteraaret s. A. sendtes han til Vliessingen, hvor han overtog Kommandoen over det med danske Matroser bemandede franske Linjeskib «Dantzick»; et andet Linjeskib, «Pultusk», var samtidig blevet betroet Kapitajn Rosenvinge. Under de ganske vist vanskelige og uklare Forhold, hvori disse 2 Officerer kom til de franske Myndigheder, lykkedes det dem ikke at løse deres Opgave; Besætningerne bleve misfornøjede, og i Steden for at berolige dem, gjorde H. og Rosenvinge sig til Talsmænd for dem paa en noget anmassende Maade, hvorved de vakte den franske Marineministers Vrede; de bleve afsatte fra deres Pladser, en Tid lang endogsaa arresterede, og hjemsendte Aaret efter.

Efter Tilbagekomsten til Danmark kom H. strax i Virksomhed paa ny og gjorde i Resten af Krigsaarene fortrinlig Fyldest, 1809 som Chef for Værftet i Gluckstadt og senere som højstkommanderende Søofficer for begge Hertugdømmerne.

Efter Freden 1814 indtraadte han strax som 3. Militærdeputeret i Admiralitetskollegiet og fik saaledes Lod og Del i den vigtige Opgave at gjenoprejse den danske Flaade, der efter Katastrofen 1807 og Norges senere Udskillelse af Monarkiet havde lidt et fast uovervindeligt Stød.

1825 arvede han Baroniet Holstenshus ved sin ældste Broders Død, men overlod strax Bestyrelsen af det til sin Søn Adam Christoffer Baron H. Samme Aar avancerede han til 2. Deputeret og Divisionschef, 1829 indtraadte han som 1. Direktør i Bestyrelsen af Søetatens Hospital, 1833 blev han Kollegiets 1. Deputerede, 1836 endogsaa virkelig Admiral.

H. var foruden med disse høje Tillidsposter bleven benaadet paa forskjellig Maade: 1808 blev han Kammerherre, 1836 hvid Ridder og 1839 Elefantridder. Han døde 13. April 1849. – H. blev 17. Nov. 1790 gift med Regitze Sophie Kaas (f. 5. Jan. 1769 d. 3. Sept. 1841), Datter af Admiral Frederik Christian K. og Sophie Elisabeth f. Charisius.
C. With.

(Hentet fra Dansk biografisk Lexikon)