Mogens Thomesen (mur)[1]

Mann Ca 1460 - 1521  (~ 61 r)


Personlig informasjon    |    Kilder    |    Alle    |    PDF

 • Navn Mogens Thomesen (mur) 
  Fdt ca 1460  Damsgaard, Ovtrup, Thisted Find all individuals with events at this location 
  Kjnn Mann 
  Gravfestet Århus Find all individuals with events at this location 
  Gravet opp. Interessant etterspill. Se notater. 
  Dd Før 15 Apr 1521 
  Notater 
  • til Damsgaard, nævnes 1500, skrives 1503 til Kaas, men 1504 i Ness i et Vidne af Hellum Herredsthing, ligeledes 1508, da hans Kapellan betænkes i Fru Gyde Lauridsdatters Testamente, som Mogens beseglede, men skrives 1517 til Damsgaard i et Vidne af Mors Sønder Herreds Thing, pantsatte 1518 med sin Husfrues to Brødre til Kongen al deres Arvelod efter Provst Ville Friis i Holm og Holms Gods (Kalslund H.), betalte 1519 ti færdige Øxne for "Hjemlov af denne Sveriges nærværende Reise, som iaar er", siges 1520 at være anslået til 300 Gylden og en Indtægt af 9 Læster Korn, var + 15 April 1521 i Aarhus.
   G. 1. m. Gertrud Nielsdatter Kaas af Sparre, 2. m. Eline Pedersdatter Friis af Haraldskær, der 1523 var Enke, og da for Rigens Raad kjærede, hvorledes Mogens Thomesen døde i Aarhus og som et ret christent Menneske fik alle sine Sakrementer og blev der begraven i Sortebrødrekloster og stod aldeles ingen Klage eller Kjære over ham den Tid han døde; nogen Tid derefter lod Kong Christiern (II) opgrave hans Krop og hænge imellem to Fjælle udi en Galge paa Aarhus Torv og siden udføre i Marken i heden Jord som et uskikkeligt Kreatur uden al Dom og Ret og lod tage under sig og Kronen alt hans og hendes Gods og Gaard, rørenndes og urørendes, hvorfor Kong Frederik og Rigens Raad atter dømte Mogens Thomsens Krop at komme i viet Jord og Fru Eline og deres Børn strax at aname hans og hendes Gods og Gaard etc. tilbage.

   (Se også Dokumenter)
  • Mogens Thomsen måtte for at blive fri for at "være med på den Sverigesrejse" som Kristian II foretog 1520, give 10 fede stude for hjemlov.
   (Allen. De tre nord. Rigers Hist. III 1. p. 115).
  • Mulig årsak til Rasmus Clementsens forfølgelse av Mogens Thomesen:
   Wikipedia om Lille Restrup i Hvam sogn, Rinds herred:
   I perioden 1508-11 opkøbte landsdommer og rigsråd Niels Clementsen flere gårde i Restrup, hvoraf den ene med sikkerhed vides at være Restrup Hovedgård, som Marine Nielsdatter og hendes søn Niels Skadeland skøder til landsdommeren i året 1508.

   Efter tvistigheder med Kronen beslaglagde den danske konge, Christian 2. Restrup Hovedgaard i 1518. Samme år dør Niels Clementsen. Restrup Hovedgaards tid som krongods blev dog kort. Niels Clementsens enke besad atter gården i 1520. Niels Clementsens datter og hendes mand Christen Harbou arvede Restrup (deres ligsten kan ses indmuret i koret i Hvam Kirke), og gården var i slægten Harbous besiddelse til efter år 1600.
  • Tituleres som væpner i et brev der han er vitne av 20. juni 1515 for Dueholms Diplomatarium. [2]
  Person ID I25  Kaas | Kaas
  Sist endret 15 Jan 2012 

  Far Thomes (Thomas) Jensen (mur),   f. ca. 1428, Gravlev Find all individuals with events at this location,   d. 1511  (Alder ~ 83 r) 
  Mor Kirsten Mogensdatter Glob (Due),   f. ca. 1432, Damsgaard, Ovtrup, Thisted Find all individuals with events at this location 
  Gift ca. 1449  Thisted Find all individuals with events at this location 
  Notater 
  • Kirstens søster Maren var gift med en Ove Ovesen. Thiset mener at "Efter Navnet at dømme har denne Ove Ovesen vistnok været en nær Slægtning af Thomas Jensen." [3]
  • Mogens Pedersen Glob står oppført som eier av Damsgaard i 1435. Det kan tyde på at eierskiftet skjedde da, men det kan også være at han har overtatt gården tidligere.
   Thomes Jensen står oppført som eier av Damsgaard "ca 1450" i følge eieroversikten. Det må ha vært senere (ca 1460.) Dokumentasjon må sjekkes. [4]
  Famile ID F12  Gruppeskjema  |  Familiediagram

  Familie 1 Gertrud Nielsdatter Kaas (sparre),   f. mellom 1460 og 1480, Kaas Find all individuals with events at this location,   d. Etter 1500  (Alder ~ 20 r) 
  Gift ca 1490 
  • Tidl. reg. gift 1494 i Svendborg - uten kilde. Gift i Svendborg virker lite sannsynlig. [4]
  Notater 
  • Fordeling og rekkefølge på barna er her endret i forhold til kilder og tidligere slektsoversikter. Oppstillingene i kildene plasserer Erik som eneste barn av Gertrud Nielsdatter Kaas og de øvrige som barn av Elline - uten dokumentasjon eller henvisninger. Eneste holdepunkt for fordelingen, ser ut til å være Thisets oppryddende artikkel om slekten Kaas i Historisk Tidsskrift 1-5, der han antar en slik fordeling fordi Erik Mogenssøn var den eneste av barna som antok navnet Kaas. Thisets antakelse svekkes ettersom Margrethe etter nyere kildegranskning må antas å være datter av Gertrud. Da må også Niels, som hennes verge i 1532, være Gertruds sønn. Det er dessuten mer sannsynlig at Niels er oppkalt etter sin morfar Niels Kaas (sparre) enn Elline Friis sin bror Niels.

   Mest nærliggende forklaring er vel at Erik, som den eneste i søskenflokken, følte et press til å anta fast etternavn etter kongens forordning om dette p.g.a. sin deltakelse i adelens Landemode.

   Fordeling og rekkefølge på barna endres derfor. Oppkallingstradisjonen legges til grunn når det ikke foreliger sterkere argumenter.

   Kilder hevder det eiendommelige i at begge guttene er oppkalt etter deres respektive mødres bispebror. Dette var i utgangspunktet kun en antakelse (som er motsagt over vedr. Niels).

   Det savnes uansett en første sønn, Thomes/Thomas, oppkalt etter Mogens far, ettersom Mogens har sønner med andre navn. Hvis Niels, mot formodning, likevel var Ellines sønn, må det også etterlyses en Peder, oppkalt etter hennes far.

   Det mest sannsynlige er vel at det i Mogens første ekteskap først ble født en Thomes, som ikke levde opp eller er kjent. og at neste sønn var Niels, oppkalt etter Gertruds far, (nå feilplassert i 2. ekteskap). Deretter Erik (gjerne oppkalt etter Gertruds bror). (Dette kan være noe av forklaringen på at det var Niels og ikke Erik som overtok gården.) Siden Erik og Niels hører til 1. ekteskap, kan situasjonen være at Elline bare har fått døtre, slik at en Peder oppkalt etter Ellines far ikke ble aktuelt.

   Margrethes ektemanns anklager mot sin svigerfar, sannsynliggjør at Elline Friis ikke var Margrethes mor - ettersom følgene av hans anklager da også ville gjort Margrethe fullstendig arveløs. Margrethe er dessuten et mer naturlig navn i slekten Kaas (sparre) enn i Friis-slekten. Man kunne være fristet til å spekulere i om Gertruds navn er feil, og at hun i stedet het Margrethe. Man kan også anta at Mogens datter Margrethe er oppkalt etter sin farmor. ved at årsaken til arvefølgen for Kaas-godset er feiltolket, og at Mogens likevel var sønn i Thomes 1. ekteskap med den man ikke vet fornavnet på. Men etterkommernes gravstener med forfedrenes slektsvåpen forkaster den siste teorien. Hvor navnet Margrethe kommer fra, finnes det altså ingen åpenbar forklaring på.

   Om det var flere døtre av Gertrud, ville nr. 2 etter tradisjonen hete Ellen, etter Gertruds mor. Det sannsynligjør at øvrige døtre er Ellines.

   Det var tradisjon at første barn av riktig kjønn skulle oppkalles etter en eventuell avdød ektefelle. Derfor savnes en Gertrud.

   Kirstens gravsten i Tapdrup kirke inneholder slektsvåpenet til Friis, noe som definitivt fastslår at hun er datter av Elline, og altså oppkalt etter dennes mor, Kirsten Nielsdatter (Banner). Da må man spekulere i hvorfor det ikke finnes en tidligere datter Kirsten, oppkalt etter Mogens' mor.

   Johanne må etter all sannsynlighet være oppkalt etter Ellines mormor, Johanne Sappi og må derfor plasseres i andre ekteskap. Hun burde, etter navnetradisjonen være yngre enn Kirsten.

   Det er for mye ulogisk i barnas navn til at alt i generasjonene over kan stemme. [4]
  Barn 
   1. Margrethe Mogensdatter (mur),   f. ca 1495,   d. Levde i 1532  (Alder ~ 37 r)
  +2. Erich Mogensen (Kaas) (mur),   f. ca 1500, Hillerslev, Salling, Svendborg Find all individuals with events at this location,   d. ca 1556  (Alder ~ 56 r)
  Sist endret 8 Aug 2012 
  Famile ID F19  Gruppeskjema  |  Familiediagram

  Familie 2 Elline Friis,   f. Irup, Thy Find all individuals with events at this location,   d. Etter 1523, Damsgaard, Mors Find all individuals with events at this location  [1
  Barn 
   1. Kirsten Mogensdatter (mur),   f. ca 1500,   d. Levde 1573  (Alder ~ 73 r)
   2. Niels Mogensen (mur),   f. før 1502,   d. før 11 Jun 1542  (Alder ~ 40 r)
   3. Johanne Mogensdatter (mur),   f. etter 1506, Damsgaard Find all individuals with events at this location
  Sist endret 8 Aug 2012 
  Famile ID F20  Gruppeskjema  |  Familiediagram

 • Kilder 
  1. [S05] Danmarks Adels Aarbog 1917 - slekten Kaas (mur) .

  2. [S215] Dueholms diplomatarium - Samling av Breve 1371-1571 af O. Nielsen.

  3. [S78] Thiset, A.; Bidrag til Oplysning om Slægtskabsforholdene mellem nogle danske Adelslægter af samme Navn.

  4. [S06] EMK (Admin).