Erich Mogensen (Kaas) (mur)[1]

Mann Ca 1500 - Ca 1556  (~ 56 r)


Personlig informasjon    |    Kilder    |    Alle    |    PDF

 • Navn Erich Mogensen (Kaas) (mur) 
  • I 1526 beordret kongen adelen til å anta faste slektsnavn. Erik Thomesen tok i bruk slekstnavnet Kaas - etter sin mors slekt som stammet fra godset Kaas og allerede hadde antatt dette navnet.
  Fdt ca 1500  Hillerslev, Salling, Svendborg Find all individuals with events at this location 
  • Antatt fødselsår 1495 i kilder er ubegrunnet. Anne Emmikesdatter er sannsynligvis født etter 1405 ettersom hun fødte Jørgen i 1454. Erik tilskrives ingen rolle i oppreisingen i 1523 etter farens død. Det kan være fordi han ikke var myndig, og altså var født etter 1505. Men det kan også være andre årsaker.) [2]
  Kjnn Mann 
  Dd ca 1556 
  • I flg. Dansk biografisk Lexikon ble hans sønn, Jørgen (f. 1554) faderløs 2 år gammel.
  • I flg eieroversikten for Gelskov i Wikipedia.dk står Erik Kaas oppført som eier fram til 1570, da etterfulgt av sin sønn Emmike Kaas.
  Notater 
  • "Erike Kooss" oppført under "Ridderskaff wdtj Jvtlandth" [Ridderskap uti Jylland] ca 14. september 1536 - straks etter "Grevens Fejde".

   "Erich Kaas" til Gielschow i flg "Den fynske adels Landemode i Odense 1550"

   Dette indikerer at Erik og Anne bosatte seg på Gjelskov først etter 1536. Faren Mogens skrev seg til Kaas i 1503. Hvis Erik var født på Kaas, og ved navneforordningen 1526 ikke hadde annen tilhørighet, kan dette være årsak nr. 2 på at Erik valgte etternavnet Kaas fremfor Gelskov/Gjelskov
  • Den ældste Søn [Erik - av Mogens Thomesen] blev Stamfader til den talrige Slægt Kaas, der efter sit Vaaben, en 3tindet Mur, betegnes som de Mur-Kaaser.
   Dansk biografisk Lexikon bd XVII - Thomesen
  • Trætte 1552 paa sin Hustrus vegene med Herman Skeel om noget af Anne Anders Ebbesens (Galt)s stiftet Vikariegods til Kolding Bys Kirke.
   Skrev sig 1553 til Gjelskov.
  Person ID I45  Kaas | Kaas
  Sist endret 25 Des 2010 

  Far Mogens Thomesen (mur),   f. ca 1460, Damsgaard, Ovtrup, Thisted Find all individuals with events at this location,   d. Før 15 Apr 1521  (Alder ~ 61 r) 
  Mor Gertrud Nielsdatter Kaas (sparre),   f. mellom 1460 og 1480, Kaas Find all individuals with events at this location,   d. Etter 1500  (Alder ~ 20 r) 
  Gift ca 1490 
  • Tidl. reg. gift 1494 i Svendborg - uten kilde. Gift i Svendborg virker lite sannsynlig. [2]
  Notater 
  • Fordeling og rekkefølge på barna er her endret i forhold til kilder og tidligere slektsoversikter. Oppstillingene i kildene plasserer Erik som eneste barn av Gertrud Nielsdatter Kaas og de øvrige som barn av Elline - uten dokumentasjon eller henvisninger. Eneste holdepunkt for fordelingen, ser ut til å være Thisets oppryddende artikkel om slekten Kaas i Historisk Tidsskrift 1-5, der han antar en slik fordeling fordi Erik Mogenssøn var den eneste av barna som antok navnet Kaas. Thisets antakelse svekkes ettersom Margrethe etter nyere kildegranskning må antas å være datter av Gertrud. Da må også Niels, som hennes verge i 1532, være Gertruds sønn. Det er dessuten mer sannsynlig at Niels er oppkalt etter sin morfar Niels Kaas (sparre) enn Elline Friis sin bror Niels.

   Mest nærliggende forklaring er vel at Erik, som den eneste i søskenflokken, følte et press til å anta fast etternavn etter kongens forordning om dette p.g.a. sin deltakelse i adelens Landemode.

   Fordeling og rekkefølge på barna endres derfor. Oppkallingstradisjonen legges til grunn når det ikke foreliger sterkere argumenter.

   Kilder hevder det eiendommelige i at begge guttene er oppkalt etter deres respektive mødres bispebror. Dette var i utgangspunktet kun en antakelse (som er motsagt over vedr. Niels).

   Det savnes uansett en første sønn, Thomes/Thomas, oppkalt etter Mogens far, ettersom Mogens har sønner med andre navn. Hvis Niels, mot formodning, likevel var Ellines sønn, må det også etterlyses en Peder, oppkalt etter hennes far.

   Det mest sannsynlige er vel at det i Mogens første ekteskap først ble født en Thomes, som ikke levde opp eller er kjent. og at neste sønn var Niels, oppkalt etter Gertruds far, (nå feilplassert i 2. ekteskap). Deretter Erik (gjerne oppkalt etter Gertruds bror). (Dette kan være noe av forklaringen på at det var Niels og ikke Erik som overtok gården.) Siden Erik og Niels hører til 1. ekteskap, kan situasjonen være at Elline bare har fått døtre, slik at en Peder oppkalt etter Ellines far ikke ble aktuelt.

   Margrethes ektemanns anklager mot sin svigerfar, sannsynliggjør at Elline Friis ikke var Margrethes mor - ettersom følgene av hans anklager da også ville gjort Margrethe fullstendig arveløs. Margrethe er dessuten et mer naturlig navn i slekten Kaas (sparre) enn i Friis-slekten. Man kunne være fristet til å spekulere i om Gertruds navn er feil, og at hun i stedet het Margrethe. Man kan også anta at Mogens datter Margrethe er oppkalt etter sin farmor. ved at årsaken til arvefølgen for Kaas-godset er feiltolket, og at Mogens likevel var sønn i Thomes 1. ekteskap med den man ikke vet fornavnet på. Men etterkommernes gravstener med forfedrenes slektsvåpen forkaster den siste teorien. Hvor navnet Margrethe kommer fra, finnes det altså ingen åpenbar forklaring på.

   Om det var flere døtre av Gertrud, ville nr. 2 etter tradisjonen hete Ellen, etter Gertruds mor. Det sannsynligjør at øvrige døtre er Ellines.

   Det var tradisjon at første barn av riktig kjønn skulle oppkalles etter en eventuell avdød ektefelle. Derfor savnes en Gertrud.

   Kirstens gravsten i Tapdrup kirke inneholder slektsvåpenet til Friis, noe som definitivt fastslår at hun er datter av Elline, og altså oppkalt etter dennes mor, Kirsten Nielsdatter (Banner). Da må man spekulere i hvorfor det ikke finnes en tidligere datter Kirsten, oppkalt etter Mogens' mor.

   Johanne må etter all sannsynlighet være oppkalt etter Ellines mormor, Johanne Sappi og må derfor plasseres i andre ekteskap. Hun burde, etter navnetradisjonen være yngre enn Kirsten.

   Det er for mye ulogisk i barnas navn til at alt i generasjonene over kan stemme. [2]
  Famile ID F19  Gruppeskjema  |  Familiediagram

  Familie Anne Emmiksen,   f. etter 1510, Frørup sogn, Slesvig Find all individuals with events at this location,   d. ca 1561, Salling, Svendborg Find all individuals with events at this location  (Alder ~ 51 r) 
  Gift etter 1528  Svendborg Find all individuals with events at this location 
  Notater 
  • Hugo M-K,s fødeslsår for barna kan ikke stemme.
   Fødselsåret 1521 for Mogens er ikke underbygget med kilder eller begrunnet. Det er 14 år før antatte fødselsår for neste barn. Ettersom yngste bror, Jørgen, med gode kilder, er født så sent som i 1554, kan ikke moren ha vært født før 1510. Da kan ikke Mogens ha vært født før 1528. [2]
  • Anne Emmiksen skrev seg til Gelskov i 1553. [3]
  • Trap; Danmark om Gelskov:
   "....Thale Flemming. Hun var g.m. Emmeke Hartvigsen (Emmiksen) til Revsø (Gram hrd.) og Brændore (t tidligst 1523)og levede endnu 1547. De afstod 1517 en femtepart i G. til hr. Otte Holgersen Rosenkrantz til Boller og Næsbyholm (t 1525), hvorom 1541-42 var sag ved rettertinget ml. dennes søn Holger Rosenkrantz til Boller m.m. (t 1575) og hans søskende på den ene side og ovenn. Thale Flemmings to døtre: Magdalene og Anne, der i øvrigt havde arvet gden., på den anden side. Magdalene var g.m. Albert Maltesen (Viffert) til Albæk (t tidligst 1585), hvis tilknytning til G. var ringe; Anne (t 1561), der 1553 skrev sig til G., ægtede Erik Kaas (Mur-K.) (t 1556)."
  • Etter oppkallingsreglene skulle Mogens være første sønn, Emmike andre sønn. Gertrud første datter og Thale andre datter. Barnas rekkefølge og antatte fødselsår er endret for å tilfredsstille dette. [2]
  • Nr. 417 ? Ribe 03.05.1542
   Dombog 4, Fol. 13R-14R
   Erik Kaas; Tale Flemming (adel ? Brænore, Taps S., Nr. Tyrstrup H., Vejle A.) mod Holger Rosenkrantz (adel ? Boller, Uth S., Bjerre H., Vejle A.)
   Hævd og besiddelse - ejendom (ejendom, gods, betroelse) ? Kongen fraværende; 19 fraværende fra rådet ? 1. instans.
   Udfald: Frikendelse
   Resume: Sagsøgerne tiltalte sagsøgte, fordi denne ikke ville tilbagegive Tale Flemming noget gods, hun havde givet Otte Rosenkrantz pro forma for at lægge en dæmper på hendes mands ødselhed.
  Barn 
  +1. Mogens Kaas (mur),   f. 1528-1532,   d. 28 Aug 1582  (Alder 50 r)
  +2. Emmike Kaas (mur),   f. før 1545,   d. 11 Jul 1584, Ystad Find all individuals with events at this location  (Alder ~ 39 r)
  +3. Niels Kaas (mur),   f. ca 1535,   d. Etter 1603  (Alder ~ 68 r)
   4. Gjertrud Kaas (mur),   f. ca 1535,   d. 1590, Koldinghus Find all individuals with events at this location  (Alder ~ 55 r)
   5. Thale Kaas (mur),   f. 1520-1557
   6. Sophia Kaas (mur),   f. ca 1550,   d. e. 1610  (Alder ~ 60 r)
   7. Inger Kaas (mur),   f. 1520-1557,   d. e, 1610  (Alder 53 r)
  +8. Anders Kaas (mur),   f. før 1545,   d. 13 Jul 1599, Kilegaard (Kiil eller Østergaard), Munkebo sogn, Bjerge herred Find all individuals with events at this location  (Alder ~ 54 r)
  +9. Herman Kaas (mur),   f. ca 1545, Gelskov, Hillerslev sogn, Sallinge herred Find all individuals with events at this location,   d. Før Feb 1614, Skovgaard, Tapdrup sogn, Nørlyng herred Find all individuals with events at this location  (Alder ~ 69 r)
   10. Hartvig Kaas (mur),   f. ca 1547,   d. 10 Sep 1625  (Alder ~ 78 r)
   11. Jørgen Kaas (mur),   f. 1554, Gjelskov (Gelskov) Find all individuals with events at this location,   d. 08 mai 1619, Aarhusgaard Find all individuals with events at this location  (Alder 65 r)
  Sist endret 16 Feb 2011 
  Famile ID F46  Gruppeskjema  |  Familiediagram

 • Kilder 
  1. [S05] Danmarks Adels Aarbog 1917 - slekten Kaas (mur) .

  2. [S06] EMK (Admin).

  3. [S30] Trap, J.P.: Danmark.