Søk i persondatabasenSøk på dette nettstedet


Wilhelm Friderich Wedel (Wedell-Wedellsborg)[1]
Mann 1640 - 1706


StartsideStartside    SøkSøk    Skriv utSkriv ut    Legg til bokmerkeLegg til bokmerke

Personlig informasjon    |    Notater    |    Kilder    |    Alle    |    PDF

 • Fødsel  27 Nov 1640  Jarlsberg, Vestfold, Norge Finn alle personer med hendelser på dette stedet  [1
  Kjønn  Mann 
  Død  7 Feb 1706  Rugaard Gods, Hyllested s, Djurs Sønder h, Raders a Finn alle personer med hendelser på dette stedet  [1
  Person ID  I4143  Kaas | Wedell-Wedellsborg
  Sist endret  01 Okt 2012 

  Far  Georg Ernst von Wedel,   f. ca 1597,   d. 1661 
  Mor  Anna von Ahlefeldt,   f. ca 1615,   d. 1660 
  Gift  1632 
  Famile ID  F2403  Gruppe-skjema

  Familie  Christiane Sophie komtesse Sehested,   f. 1644,   d. 1693  [2
  Barn 
  >1. Hannibal Wedell-Wedellsborg,   f. 1660, Wedellsborg, Husby, Odense amt Finn alle personer med hendelser på dette stedet,   d. 16 Apr 1708, Wedellsborg, Husby, Odense amt Finn alle personer med hendelser på dette stedet
  Sist endret  01 Okt 2012 
  Famile ID  F1749  Gruppe-skjema

 • Notater 
  • Opprettet grevskapet Wedellsborg. Ble opptatt i grevestanden i 1672. [1]

 • Kilder 
  1. [S2] Dansk biografisk Lexikon 1887-1905, Carl Frederik Bricka , (http://runeberg.org/dbl).

  2. [S203] Dansk biografisk Leksikon 1932-44.

(Utdrag fra Dansk biografisk Lexikon 1887-1905 med tilføyelser fra DBL 1932-34)

Wedell (-Wedellsborg), Vilhelm Frederik Greve, 1640-1706, ældre Broder til Grev Gustav Vilhelm W. til Grevskabet Jarlsberg, var født 24. Nov. 1640 og kom i en ung Alder til Danmark; at han, der i Tyskland utvivlsomt har været Officer, skulde have staaet i dansk Militærtjeneste, er der intet Spor af.

Imidlertid gjorde han her i Landet sin Lykke, da han tidlig blev gift med Christiane Sophie Sehested, eneste Barn af Hannibal S. , og derved blev Arving til hans Godser i Fyn, Iversnæs og Tybrind, af hvilke han n. Dec. 1672, samtidig med at han optoges i Grevestanden, oprettede Grevskabet Wedellsborg, hvilket Navn fra den Tid tillagdes Iversnæs. Desuden havde han 1665 kjøbt Rugaard af Kongen, og 1681 kjøbte han af Trinitatis Kirke i Kjøbenhavn Søndergaarde, ligesom han forøgede sine Besiddelser ved Erhvervelsen af adskillige Kirketiender.

Naar W. hyppig er bleven kaldt Gehejmeraad, er det en Misforstaaelse, da en saadan Udnævnelse ikke findes. Derimod blev han allerede 1663 Kammerherre (fra Nytaar 1666 at regne), og 1674 fik han det hvide Baand. Han døde 7. Febr. 1706. Efter sin Hustrus Død (begr. 31. Jan. 1694) havde han 1702 ægtet Hedevig Magdalene v. Dankwarth, Datter af Oberstlieutenant Joachim v. D. og Anna v. d. Wisch; hun overlevede ham i mange Aar og døde 17. Juli 1735, 68 Aar gammel.

W. var en højst excentrisk Mand, og hans Selvfølelse var ganske overordentlig; den gav sig Udtryk paa en uskyldig Maade, naar han efter Sagnet lod sig blæse til og fra Bords af 12 Trompetere, men den viste sig uheldigvis ogsaa i Overgreb af meget betænkelig Art. Jævnlig var det over for Præster og Degne paa Grevskabet, han tillod sig at udøve en Myndighed, som, foruden at være til Fortræd for de paagjældende, bragte ham i Konflikt med Provst og Biskop. Men værst blev det, da han 1695 nedsatte en Gaardsret af sine egne Folk og lod en Mand og hans Kone dømme til Forbrydelse af deres Boeslodder og Konen til Kagstrygning, hvilken han trods hendes Protester lod exekvere ved sin egen Skarpretter. Denne Sag paadrog ham en alvorlig Irettesættelse af Kongen, der ophævede Dommen, men tilgav W. hans Forseelse af sær Naade og af Hensyn til hans Broders tro Tjeneste.

Faa Aar efter blev han af Højesteret idømt svære Bøder for den haarde Medfart, han havde givet sin Sognepræst. Ogsaa i hans Familiekreds beredte hans vanskelige Sind ham mange Ubehageligheder, især i Forholdet til hans ovfr. anførte Søn Grev Hannibal W.-W.

Vedel Simonsen, Rugaard III, 152 ff.
Danske Herregaarde VIII: Wedellsborg.
Kirkehist. Saml. 3. R. V.


G.L. Wad.

Wedell, Wilhelm Frederik, Greve, 1640—1706, Lensbesidder. F. 24. Nov. 1640, d. 7. Febr. 1706 paa Rugaard, begr. i Husby K. Forældre: Generalmajor, Friherre Georg Ernst v. Wedel (ca. 1597—166I) til Reetz og Noeremberg og Anne Ahlefeldt (ca. 1615—60).

Gift 1° med Komtesse Christiane Sophie Sehested, f 3. Juni 1644, d. 1693, begr. 31. Jan. 1694 i Husby K., D. af Hannibal S. (s. d.) Og Christiane (s. d.). 2° 4. Dcc. 1702 i Veflinge med Hedevig Magdalene v. Danckwerth, f. 4. Maj 1672, d. 17. Juli 1735, begr. i Husby K., D. af Oberstløjtnant i fynske Rytterregiment Joachim v. D. (d. 1690) og Anne v. der Wisch (d. tidligst 1714).