Søk i persondatabasenSøk på dette nettstedet


Iver Vind[1]
Mann 1590 - 1658


StartsideStartside    SøkSøk    Skriv utSkriv ut    Legg til bokmerkeLegg til bokmerke

Personlig informasjon    |    Notater    |    Kilder    |    Alle    |    PDF

 • Fødsel  1 Jun 1590  Roskilde Finn alle personer med hendelser på dette stedet  [2
  Kjønn  Mann 
  Begravelse  27 mai 1658  Odnse Sct Knuds kirke, Odense Finn alle personer med hendelser på dette stedet  [2
  Død  17 Feb 1658  Odense Finn alle personer med hendelser på dette stedet  [2
  Person ID  I4418  Kaas | Vind
  Sist endret  21 Jun 2012 

  Far  Jacob Vind,   f. 1544, Grundet, Hornstrup sogn, Nørvang herred. Vejle amt Finn alle personer med hendelser på dette stedet,   d. 14 Apr 1607, Roskilde Finn alle personer med hendelser på dette stedet 
  Mor  Else Høeg (Banner),   d. 16 Jan 1649 
  Famile ID  F1445  Gruppe-skjema

  Familie  Helvig Skinkel,   f. 12 Jan 1602,   d. 28 Jun 1677  [3
  Gift  1 Jun 1600  Gjerskov, Skeby sogn, Lunde herred, Odense amt Finn alle personer med hendelser på dette stedet  [1
  Barn 
  >1. Anne Iversdatter Vind,   f. 1622,   d. etter 1689
  >2. Else Vind,   d. 9 Sep 1655
  >3. Karine Vind,   f. apr-jun 1626,   d. 22 Nov 1705, Boltinggaard, Ringe kirke, Gudme herred, Svendborg amt Finn alle personer med hendelser på dette stedet
  Sist endret  30 Sep 2012 
  Famile ID  F1847  Gruppe-skjema

 • Notater 
  • Ridder og rigsraad. Kantor i Ribe. [2]

 • Kilder 
  1. [S1] Danmarks Adels Aarbog, (Danmarks Adels forening).
   1916.

  2. [S1] Danmarks Adels Aarbog, (Danmarks Adels forening).

  3. [S212] Dansk biografisk Leksikon 1979-84.

  Rigsraad Iver Vind (1590-1658).

(Omtale i Dansk biografisk leksikon 1932-44)

Vind, Iver, 1590—1658, Rigsraad. F. 1. Juni 1590 i Roskilde, d. 17. Febr. 1658 i Odense, begr. i Dalum K. Forældre: Jakob V. til Grundet (1544—1607) og Else Jørgensdatter Høg (Banner) (d. 1649). Gift 17. Juni 1621 i Odense med Helvig Skinkel, f. 12. Jan. 1602 paa Torpegaard, d. 28. Juni 1677, begr. i Dalum, D. af Niels Hansen S. til Gerskov og Søholm (d. senest 1617) og Mette Stensdatter Bille (d. senest 1636).

I. V. gik først i Roskilde Skole, kom derpaa 1601 til Sorø Skole, 54 Vind, Iver. rejste 1607 til Tyskland, Schweiz, Frankrig og Holland og efter et kort Ophold hjemme atter 1610 til Frankrig. 1612 blev han ansat i Kancelliet og fik 1614 et Kanonikat i Ribe. Han benyttedes i den følgende Tid til mange Sendelser, saaledes 1613 til Brandenburg og Wolfenbuttel, 1614—15 til Rusland, idet han lagde Vejen frem og tilbage over Archangelsk, 1617 med Hertug Frederik (III.) til Bremen og Verden og 1620 til Mecklenburg; 1616 og 1619 var han til Herredage i Norge, i det sidstnævnte Aar fulgte han tillige Christian IV. til hans Møde med Gustaf Adolf i Halmstad, 1620 var han til Landdag i Flensborg. 1621 opgav han foreløbig Tjenesten i Kancelliet. 1624 v a r han til Hertug Ulriks Ligbegængelse i Biitzow, men levede ellers mest i disse Aar paa sin Fædrenegaard Grundet og i Ribe. 1626 betroedes der ham den vigtige Stilling som øverste Sekretær i Kancelliet, og han udfoldede som saadan en flittig Virksomhed i den følgende Tid; han fik ogsaa s. A. et Kanonikat i Aarhus og 1631 Kantoriet ved Viborg Domkapitel og forlenedes 1629 mec^ Lister i Norge, hvilket Len han 1637 ombyttede med Lundenæs. 1629 fulgte han Christian IV. til Mødet med Gustaf Adolf i Ulfsbæk, var 1635 °g l^4:1 m e £ i ham til Herredage i Norge, sendtes flere Gange til Landdage i Hertugdømmerne og 1638 som Gesandt til Hertugerne af Gottorp og Sachsen-Lauenburg ligesom til den svenske Gesandt Salvius i Hamburg. Baade 1635 og 1640—41 forhandlede han paa Kongens
Vegne med Kirsten Munk og hendes Moder Ellen Marsvin. 1644 ledsagede han Kongen paa Toget til Søs og var saaledes med i Slagene baade ved Lister-Dyb og paa Kolberger-Heide; om Efteraaret fulgte han ham til Skaane. Dec. s. A. blev han Medlem af Rigsraadet og fik 1645 Dalum Len i Stedet for Lundenæs. Han sluttede sig øjensynlig nær til Kongen; saaledes var han stemt for Flaadens Udsendelse til de norske Farvande, imod hvad Flertallet af hans Raadsfæller ønskede, og Rigsmarsken Anders Bille saa i ham en Modstander, da han 1645 havde sin Strid med Kongen, og beskyldte ham for at have sat ondt for sig hos denne. 1646 fulgte han Christian IV. til Herredag i Kristiania. Her var han ogsaa til Frederik 111.s Hylding 1648. I den følgende Tid spillede han næppe nogen videre Rolle. Dog overdroges det ham efter Bestemmelserne paa Odensemødet i Febr. 1657 sammen med Mogens Høg at modtage Bevillingerne fra Jylland og Fyn. Jan. 1658 opholdt han sig i Odense og kom derved til at dele flere andre Rigsraaders
Skæbne, at blive taget til Fange af Svenskekongen Karl Gustaf. Kort efter døde han. Grundet (Hatting H.) havde han solgt 1624, men købte senere flere andre Herregaarde, saaledes 1627 Torpegaard (Aasum H.), 1631 Nørholm ( 0 . Horne H.), hvor han opførte en ny Hovedgaard, 1636 Haltrup (Skast H.) og 1647 Agerkrog (0. Horne H.); en Tid havde han Part i Fædrenegaarden Klarupgaard (Fieskum H.). — Ridder 1648.

Maleri paa Sanderumgaard.
Stik af Alb. Haelwegh efter Maleri af Abr. Wuchters.
Et Maleri paa Frijsenborg, som i lang Tid gik for at være I. V., kan efter Aldcrsangivelsen ikke være ham.

Danmarks Adels Aarbog, LVIII, 1941, II, S. 74. O. Nielsen: Kort Fremstilling af Nørholms Historie, 1868, S. iof. Dsk. Saml., IV, 1868—69. C. Bricka og J. A. Fridericia: Kong Christian den Fjerdes egenhændige Breve, II—VI, 1878—91. Kr. Erslev: Aktstykker og Oplysninger til Rigsraadets og
Stændermodernes Historie i Kristian IV.s Tid, I—III, 1883—90. L. Laursen: Kronens Skøder, I, .892.
J A Fridericia (C. 0. Bøggild Andersen*).