Notater


Tre:  

Treff 1,001 til 1,500 av 5,693

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 7 ... 12» Neste»

 #   Notater   Linket til 
1001 Barna fra ekteskapet til Kirsten Nielson og Conrad Clauson ble adoptert av Kirsten Nielsons andre ektemann, Friderich Julius Kaas. Barna ble adlet under navnet Clauson Kaas (uten bindestrek) ved patent av 24. februar 1804. Familie (F471)
 
1002 Barna fra ekteskapet til Kirsten Nielson og Conrad Clauson ble adoptert av Kirsten Nielsons andre ektemann, Friderich Julius Kaas. Barna ble adlet under navnet Clauson Kaas (uten bindestrek) ved patent av 24. februar 1804. Clauson (Clauson-Kaas), Kirsten (I1190)
 
1003 Barna født fra 1806 og tidligere står ikke i Aabenraa kirkebog. Familie (F603)
 
1004 Barna står oppført med Pettersen i folketellingen 1900. (Men det kan være kun en sedvanlig registreringspraksis for barn som står uten etternavn i tellingen.) Familie (F2130)
 
1005 Barnet døde under eller rett etter fødselen, i likhet med moren. Kaas (mur), NN (I5608)
 
1006 Barnet og moren døde under barselen. Holter, Barn av Christina Arentsdatter og Oluf (I6406)
 
1007 Barnet som vokste opp, var enten ikke barn av Sofie Kristine, eller var død før juni 1739, ettersom vedkommende ikke var blant arvingene Sofie Kristines bror, Iver, som døde da. Familie (F1192)
 
1008 Barnets etternavn ble rettet fra morens etternavn Jørgensen til Kierkegaard i h.h.t. resolusjon 27 feb 1919. Jørgensen (Kierkegaard), Holger (I9524)
 
1009 Barnets navn står ikke i dåpsprotokollen. Stockfleth, NN (I4815)
 
1010 Barnløs. Mogensen (mur), Niels (I290)
 
1011 Barnløs. Kaas (mur), Hartvig (I407)
 
1012 Barnløse.
 
Familie (F436)
 
1013 Barnløse.
Alidas halvbror Ahasverus, født 1671, bodde hos dem i alle fall fra 1682 til 1685, og i 1682 ser vi også at både søsteren Catharina, broren Frederik Henrik og halvsøsteren Judith bor hos ekteparet Garman. Også halvsøsteren Gjertruds sønn Hartvig Kaas, født 1695, ble igjen og vokste opp hos Alida og Herman da søsteren flyttet med familien til Danmark i 1701. Det var nær kontakt mellom slektene Garman, Lem og de Créqui dit la Roche: Herman Garmans bror Willum var gift med Ingeborg Lem, en søster av Peder Lem, som var gift med Alidas søster Catharina

Kilde: Winnem/SIEC 
Familie (F122)
 
1014 Barnløse. Familie (F400)
 
1015 Barnløse. Familie (F114)
 
1016 Barnløse. Stamhuset Nedergaard ble overtatt av Ottos bror Henrik Valentin Eichstädt-Kaas. Familie (F578)
 
1017 Baron fra 1810.
 
Stampe, Holger (I1479)
 
1018 Baron til friherreskabet Stampenborg og ophøjet i den danske friherrestand 1810 d. 1/9. Han var kommandørkaptajn og kammerherre samt Ridder af Dannebrog og Dannebrogsmand. Stampe, Holger (I1479)
 
1019 Baron, konferensraad. Iselin, Reinhard (I3533)
 
1020 Baron, statsmann. Juel, Jens (I5574)
 
1021 Baron.
Berømt forfatter. 
Holberg, Ludvig (I1605)
 
1022 Baron. Oberstløytnant. von Preising, Christoph (I3079)
 
1023 Baronesse Kaas (mur), Regitze Sophia (I776)
 
1024 Baronesse Gyldencrone. Güldencrone, Kirstine (I772)
 
1025 Baronesse til Baroniet Wintersborg. von Winterfeld, Sophie Margrethe (I2567)
 
1026 Baronesse til friherreskabet Stampenborg fra 1810. Kaas (mur), Kirsten (I775)
 
1027 Baronesse. von Preising, Bernhardina Maria Violanta (I1272)
 
1028 Basert på at han kom i skole 1590. Juul, Frands (I422)
 
1029 Basert på testamente av 1754 og arveoppgjør etter ham fra 3. mars 1760. Rantzau, Frederik (I2901)
 
1030 Basert på tidspunktet for foreldrenes ekteskap og fornavnet. Kaas (mur), Mogens (I354)
 
1031 Batterisjef i preussisk tjeneste.
 
Clauson-Kaas, Fritz (I1412)
 
1032 Beate Helvig Kaas' lik ble 20. juni 1768 overført fra Nyborg kirke til Ringe kirke for insettelse i gravkapellet til broren Henrik Bielke Kaas. Hun var enke etter Claude de Place (død 1737), Svogeren Casper Wessel flyttet til Nyborg i 1760, da han ble enkemann etter sin 2. hustru, Elisabeth Scheel på Broholm. Casper Wessel døde tre måneder etter Beate Helvig. Kaas (mur), Beate Helvig (I1204)
 
1033 Beauvisage - Sam, a citizen, arr. with his barque 20.9.1696 (Gouv. Journ.)- he was a planter arriving from petit Gandis with his new ship 10.4.1697 [...] and his widow Cathrine De Windt engaged to Claus Hansen 5.2.1701 (Gouv. Journ.) Familie (F1509)
 
1034 Begge er faddere for Minna Kaas Adamsen, datter av Lauras storesøster Thora, i mars 1908 i Esbjerg - et og et halvt år før deres bryllup. Familie (F1725)
 
1035 Begge fornavn i følge Georg Carl von Kaas' opptegnelser i 1852. Det står kun August i DAA1917. von Kaas (mur), August Herman Freiherr (I3815)
 
1036 Begge hadde ekteskap bak seg før sitt ekteskap. Familie (F2429)
 
1037 Begge hennes fornavn er typisk for Kaas, men ingen slektninger i hennes nærhet hadde denne navnekombinasjonen. Det er mulig hun er har fått navn etter barnefarens mor, eller etter lt. Winterfelds enke. som moren losjerte hos under fødselen. Kaas (Barfoed), Sophie Kirstine (I2974)
 
1038 Begge oppgitt med bosted Tangen (Drammen) i vigselsprotokoll. Familie (F73)
 
1039 Begge sønnene fra dette ekteskapet står nevnt med navn i skiftet etter Michel Søfrenson da det ble åpnet 28. april 1696. Familie (F2504)
 
1040 Begge var født Petersen i følge Valdemars dåpsprotokoll og vigselsprotokoll. Familie (F1730)
 
1041 Begges bosted reg. som Leikanger i vigselsprot. Familie (F97)
 
1042 Begravelse 1808 ikke funnet i Vor Frue eller Vor Frue Assistenskirkegaard.  Blechingberg, Ida (I4397)
 
1043 Begravelse ikke funnet Magnussen, Ole (I5996)
 
1044 Begravelse ikke funnet i Aker eller christianias kirkeprotokoller. Herlofsdatter, Inger Susanne (I9429)
 
1045 Begravelse ikke funnet i Garnison, Homen, Trinitatis eller Helligånd, heller ikke Diernæs eller Faaborg. Kaas (mur), Regitze Sophia (I776)
 
1046 Begravelse ikke funnet i Gjerpen kirke. Bamble kirke eller Vor Frelser kirke, Christiania. Leopolda, Barbara (I6194)
 
1047 Begravelse ikke funnet i Thorning 1860-1870. Kaas (mur), Hans Hansen (I3049)
 
1048 Begravelse ikke funnet i Thorning 1860-1870. Kaas (mur), Christine Pauline Amalie (I3050)
 
1049 Begravelsen ble bekostet av rådmann Christopher Jørgensen Flood, som betalte 13 rd. for gravstedet i "Nordre Kors Kirke", ringing med alle klokker og for likkledet. Flood, Inger Pedersdatter (I9403)
 
1050 Begravelsen er ikke funnet i Egebjerg inntil 1779. Ektemannen fikk nytt embete i Vordingborg sogn desember 1773. Han giftet seg pånytt 30. juli 1779 i følge vigselsprotokoll. Prestegården i Vordingborg brant ned 7. juli 1781. Sognets kirkebok fra 1766 til 1781 er ikke å finne på Arkivalieroneline. Kaas (mur), Lovise (I376)
 
1051 Begravelsen er ikke funnet i Kongens Lyngby, Ejby eller Holbæk Skt Nikolaj omkring den oppgitte dødsdato. Kaas (mur), Cecilie Pauline (I2039)
 
1052 Begravelsen er ikke funnet i Norderhov kirke. Neumann, Johan Mathias (I9433)
 
1053 Begravelsen er ikke funnet. Registrert som gravlagt 10 sep 1926 på Vestre gravlund av Gravferdsetaten. Munthe-Kaas, Marius William (I160)
 
1054 Begravelsen ikke funnet i Fårevejle, Højby, Ledøje eller Korsør i 1752 eller 1762. Kaas (mur), Karen Malene (Magdalena) (I137)
 
1055 Begravelsen ikke funnet i protokollen Holmen, 1788-1794. Heller ikke i Trinitatis, Frederiks tyske kirke eller Vor Frue for nov-des 1792. Kaas (mur), Ulrik Christian (I1568)
 
1056 Begravelsen skjedde i Oslo domkirke, men kisten/sarkofagen ble senere innsatt i Mecklenbourgs gravkammer under Strømsø kirke i Drammen. Kaas (mur), Lene Sophie (Helene Sophie) (I1197)
 
1057 Begravelsen står ikke oppført i Sanderum sogns kirkebok. Denne er for øvrig meget ufullstendig.  Kaas (mur), Hilleborg (I1372)
 
1058 Begravelseprotokollen er utydelig skrevet - med enkelte latinske uttrykk. Her et forsøk på oversettelse:
". 15 May - 9 Velbaaren Jomfru Anne Krabbe fød Aar 1660 på Høyriis af Velb: Ifver Krabbe og Velb: Frue Birte Kaas, efter sin Sl [salige=døde] Frue Moders alt ..ilig død komen til Velb: frue Sophie Rostrup til Deibierlund og X blefen udj 8te Aar Derfra til Hartvig Kaas til Ulstrup udj 18ten Aar, siden hos sin Sødster [?] til Døds Dagen. A: 1694 efter for Tst: Vivid kom hun her til byen med sin Velb: Sø.. Frue Sophie Krabbe, Fer 2. Pahl: [?] [mandag i påskeuken?] kom hun xxxxx fra Kongsrud [?] ved sin Død udj xxxx x placide [rolig?] ai pie ]from] 28 April kor: 9. Matuts [morgen] xxxxxxx æt: [alder] 33 Aar 7 Maane oc 14 Dage Virgo pia oc pradica (= forannevnte fromme jomfru?) 
Krabbe, Anne (I2706)
 
1059 Begravelser i Sønder Lem sogn er først ført i kirkeboken fra 1758. Allerup, Christen Christensen (I2902)
 
1060 Begravelser mangler i Rye kirkebok for dette 1774-1776. Kaas (mur), Eleonore (I2055)
 
1061 Begravelsesprotokollen gir navn og data på hennes foreldre, barn og barnebarn. Charisius, Friderice Amalie (I730)
 
1062 Begravelsesprotokollen har notert at han "døde under et midlertidig Ophold i Laurvig". Hugo M-K oppgir også i en slektsoversikt at han døde der, men oppgir feil dødsdato (29 juli). I følge "Slekten Munthe-Kaas 1848-1998" var Carl H. S. med sin hustru og sin datter, Agnes, på sitt årlige kuropphold ved Larvik Bad. "Her pådro han seg en forkjølelse som tok en alvorlig vending" skrives det i lektsboken.

I begravelseprotokollen står det at dødsårsaken var "Tarmkatarrh" - som gir en pekepinn om at det heller var en infeksjon han fikk ved kurbadet. 
Kaas (Munthe-Kaas), Carl Herman Selim (I158)
 
1063 Begravelsesprotokollen lister opp hans karriere, tre hustruer og fire barn m ektefeller. von Wildenradt, Johan Rotkiær (I4791)
 
1064 Begravelsesprotokollen oppgir at han døde av lungebetennelse. Olsen (Stene), Jon (I13275)
 
1065 Begravelsesprotokollen oppgir at han var 46 år ved sin død. Folketellingen i 1801 oppgir hans alder til 33 år.  Olsen (Ingelsrud), Anders (I4716)
 
1066 Begravelsesprotokollen oppgir at han var 61 1/2 år da han døde. Lindahl, Philip Johan (I5034)
 
1067 Begravelsesprotokollen oppgir at han var 74 år da han døde. Beichmann, Nicolai (I2927)
 
1068 Begravelsesprotokollen oppgir at hennes fødsel var 22. mars 1789. Datoen kan stemme, men året var i følge dåpsprotokollen 1788. (Hun ble døpt 1. april.) Gamborg, Karen Sophie (I964)
 
1069 Begravelsesprotokollen oppgir at hun døde av lungebetennelse. Pedersdatter (Røstadbakken), Ingeborg Ana (I13276)
 
1070 Begravelsesprotokollen oppgir hans fødselsdato. Henningsen, Peter Wilhelm (I6404)
 
1071 Begravelsesprotokollens tekst (tysk kirke): "Aprill 19 - Aprill 27" [døds- og begr.dato] "Sven Svensen Lindahl Knapmachermeister, wurde um 12 Uhr auf dem 2. xxxxx [gravplass] begraben alt 54 Jahr, Hr. Past. Schwings warf Erde auf."  Lindahl, Sven Svensen (I5032)
 
1072 Begravet i Gisselfeld gravlund. Kaas (mur), Birgitte Sophie Christiane (I1495)
 
1073 Begravet i Nykjøbing på Mors 4. sept 1695, 44 1/2 år gammel, Løytnant i Kavaleriet, 1679 "reduceret" fra Rostjenesten, 1683 ansatt pånytt ved 1. sjæl. Kavalleriregt., avgått 1686.

Var deretter forpakter på Faddersbøl, som han hadde part i. Solgte 1690 sin part til Hartvig Kaas og flyttet til Nykjøbing. 
Fursman, Jens Christensen (I2883)
 
1074 Begravet opprinnelig under koret. Kaas (mur), Erik (I501)
 
1075 Begravet på "Nordre side".  Olsøn (Olsen), Truels (I1114)
 
1076 Begravet på Københavns Ass. kirkegård. Kaas (mur), Hans Henrik Peter Sophus Christian (I1501)
 
1077 Begravet samtidig med sin sønn, Christopher, som ble født tre måneder tidligere. Kaas (mur), Erica Christine (I1382)
 
1078 Begravet under koret i Fodslette kirke. Kaas (mur), Hans (I1376)
 
1079 Begravet under koret. Markdanner, Anne (I1377)
 
1080 Begynte på Sorø skole i 1592. Kaas (sparre), Eggert (I850)
 
1081 Bekreftes av eiendomsoversikten for Sostrup slott. Familie (F998)
 
1082 Bekreftet 08 apr 1834 i Slotskapellet, København. Familie (F167)
 
1083 Bent Jacobsen Norby i flg. Holbek Norby, Bent (I1509)
 
1084 Beregnet utifra 2. ekteskap inngått før 1458. Flemming, Inger (I1897)
 
1085 Beregnet utifra alder oppgitt i begravelsesprotokollen. Det står "4 maan. 19 dage" [til dødsdato]. Fødselsdato ikke oppgitt i dåpsprotokollen.  Kaas (mur), Johan Wolfgang (I178)
 
1086 Beregnet utifra oppgitt alder ved død i begr. prot. I begravelsesprot. 10 may 1731 står det at hun ble "53 år, 2 mndr. og 3 uker" gammel. Kaas (mur), Sophia Kirstine (I1209)
 
1087 Beregnet utifra opplysninger i morens skifte. Guldager - sønn av Christen Guldager, NN (I2907)
 
1088 Beregnet utifra opplysninger i morens skifte. Guldager - sønn av Christen Guldager, NN (I2907)
 
1089 Bergamtassessor og kommerseråd. Borse, Halvor (I9354)
 
1090 Berghauptmann i Kongsberg. Giedde, Brostrup (I4149)
 
1091 Minst en nlevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. Webster, Bergljot Cecilie (I4341)
 
1092 Bernt Nagel fekk borgerskap i Bergen, Hordaland 1592. Slekten Nagel har gjennom flere hundre år spilt en framtredende rolle i Bergens og Bergensfylkets personal- og kulturhistorie. Slektsnavnet Nagel (Nagell) finnes på 1500- og 1600-tallet såvel i Danmark og Sverige som i Tyskland, og navnet er nok av germansk opphav. Den første en kjenner med dette navnet i Bergen er at rådmennene i Bergen 24. mars 1445 leier til "Hans Nagele stadzens almenning, som Bredealmenning heder," ovenfor gaten fra denne og opp til muren ved St. Nikolai kyrkjegard til å bygge bakerhus, og derfor skal han og ættlingene hans hver påske gi rådet "en tønne øl i 18 år, dinest 2 pund engelsk" hvert år. Om "vår" Bernt Nagel, som tok borgarskap i 1592 og som er den første kjente mannen i slekten, ætter fra Hans Nagel, kan ikke vites sikkert. Men det er ikke urimelig at Bernt Nagel har tilhørt en slekt som har vært bosatt i Bergen før sin tid, og har vært velkjendt der. Forbindelsen hans (og sønnene hans) til Indre Sogn kan tyde på at slekten har hatt tilknyting til Indre Sogn fra en tid som ligger lenger tilbake enn Bernt Nagels, bl.a. kjøpte han gården Svaheim i 1611. Det kan også nevnes at Bernt hadde i seglet sitt et skjold med 3 nagler med spissen vendt mot hverandre. Over skjoldet var bokstavene B. N.

I et kongebrev fra 1617 blir Bernt, sammen med borgermesteren i Bergen, Søren Sørensson, pålagt å ikke gjøre urett mot Lisbet Thieller, ei borgerske i Bergen. I 1618 var han mellom de mest fremstående næringsdrivende i Bergen, og var mellom de som borgerskapet valgte til å ivareta sine interesser i svært viktige forhandlinger med regjeringen. Han var i 1618 nettopp gått fra stillingen som kemner i Bergen. Han må være død etter 1622 da han er fadder hos Maurits Bostede, men før 22. januar 1635 . Den 14. november 1636 gir sønnen Arent Nagel tilkjenne at han og medarvingene hans har gjeld å innkreve i Trondheim etter hans "afgangne fader Berent Nagel".
Kilde:
http://tango.flipp.net/~eriaun/database/d0004/g0000088.html#I775 
Nagel, Bernt (I698)
 
1093 Berte Lillienschiold sendte innberetning 8. desember 1746 vedr. sitt adelsskap fra Odense i forbindelse med adelsinnberetningene til Klevenfeldt. Lillienskiold, Berte (I6087)
 
1094 Berømt norsk maler, tegner, bok og tekstilkunstner.
Kommandør av St. Olavs Orden, Ridder av Dannebrog og Nordstjerneordenen. 
Munthe, Gerhard Peter Frantz Wilhelm (I3652)
 
1095 Beseglede 1427 til Vitterlighed med sin Broder, med hvem han 1429 solgte Spangsbjerg, levede endnu 1451
 
Emmiksen, Emmike Esbernsen (I668)
 
1096 Besegler 1387 til Vitterlighed et Pantebrev paa Hovedgaarden Kjeldkjær, var 1397 endnu kun Væbner, men blev før sin død Ridder
 
Emmiksen, Esbern Tagesen (I670)
 
1097 Besitter av Baroniet Guldborgland etter farens død 1847. Fra 1860 i tillegg besitter av Baroniet Lehn. Godseier, direktør for flere kunstinstitusjoner og politiker. Utenriksminister 1870-1892. Kammerherre. Fikk Storkorset av Dannebrog 1874.Døde fem dager før han skulle utnevnes til Ridder af Elefanten.  Familie (F1306)
 
1098 Besitter av det "2. Nør'ske Fideikommis".  Moltke (af Nør), Frederik Christian grev (I2620)
 
1099 Besitter av Stamhuset Nedergaards successorfond.
Kunsthandler. 
Kaas (mur), Niels Heiberg (I3002)
 
1100 Beskikket 06 mar 1686 til amtmann over Silkeborg og Mariager amt. Giedde, Knud (I546)
 
1101 Bevilling 06 Aug 1712 i flg Skeel Familie (F128)
 
1102 Minst en nlevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. Olsen (Aune), Else Margrethe (I11)
 
1103 Bevilling for oberstløjtnant Hans Gotfred Steensen til Steensgaard og frue Anne Sophie Kaas for
den efterlevende at sidde i uskiftet bo indført 24.2.1750 efter HGS?s død. 
Familie (F1425)
 
1104 Bevillingen som myndig er trolig ordnet i ledd med arveoppgjøret etter hennes onkel Iver Kaas som døde 7. juni 1739. Arveoppgjøret ble avsluttet 28. sept. 1740. Kaas (mur), Charlotta Cathrine (I1328)
 
1105 Bild, Preben, 1536-1602, til Aggersborg, Lindholm og Lundegaard blev født paa Stenviksholm i Norge 22. Febr. 1556 og var en Søn af ovennævnte Evert B. Efter Faderens Død kom han i Huset hos sin Morbroder, Mourits Podebusk til Kjørup, der 1571 sendte ham til Hove, hvor han tjente til 1578, da han drog udenlands og tog Tjeneste med 12 Heste i den nederlandske Krig. Efter endt Kampagne begav
han sig til Kurfyrst August af Sachsen, ved hvis Hof han tjente de følgende 3 Aar. 1581 kom han hjem og blev strax ansat som Hofsinde; 1588 forlenedes han med Nordfjord Len i Norge og Aaret efter med Lister Len, som han beholdt til sin Død. Fra 1590-93 var P. B. Hofmarskal hos Prinsen (Christian IV), og ved sin Fratrædelse fra dette Embede blev han forlenet med Vinstrup i Sjælland; dette Len ombyttede han 1597 med Hindsgavl, som han beholdt til 1. Maj 1602, da han blev forlenet med Lundenæs, hvor han
imidlertid allerede døde 19. Juni 1602. P. B. havde 25. Febr. 1593 paa Kjøbenhavns Slot ægtet en Datter af Erik Kaas til Lindbjærggaard, Anne K., der da var i Enkedronningens Jomfrukammer. Hun overlevede ham i mange Aar, thi endnu 1642 var hun i Live.
Kilde: Bricka og Gjellerup, Den danske Adel i det 16. og 17. Aarh. I, 397 ff.
Danmarks Adels Aarbog 1887, S. 71.
Thiset.  
Bild, Preben (I1363)
 
1106 Billung--slekten. von Sachsen, hertug av Sachsen, Bernhard I (I2266)
 
1107 Birgitte Helvig f. ca 1686 er også fjernet. Det finnes ikke noen dokumentasjon på henne. Det er utenkelig at foreldrene skulle døpe to barn med første fornavn Birgitte. Den eldste Birgitte, gift med Huitfeldt, er vel dokumentert.
Videre er det et annet barn som også har Helvig som fornavn nr 2, Beate Helvig. Hun er også vel dokumentert. 
Familie (F194)
 
1108 Birgitte i flg "Kong Kristian den fjerde og hans mænd pa Bremerholm" om sønnen Stalder Kaas.
 
Kaas (sparre), Birte (I114)
 
1109 Birgitte Rosenkrantz, enke etter Niels Kaas, ble halshugget for å ha begått blodskam med hans fetter Gjord Kaas. Han flyktet i eksil, men ble fakket etter å ha vendt tilbake 14 år etter, og ble deretter halshugget. Rosenkrantz, Birgitte (I746)
 
1110 Birgitte Sofie tidl. registrert i kilder. Kaas (mur), Birgitta Sophia (I2300)
 
1111 Birgitte Urdahls mor var Ingeborg Munthe, datter av Birgitte Ludvigsdatter Munthe og Christopher Giertssøn Morgenstierne. Familie (F966)
 
1112 Birgittes bror Ullrich ble i følge sin gravsten født på Hastrup i 1677. Da er det sannsynlig at også Birgitte er født der. Kaas (mur), Birgitte (I1214)
 
1113 Birgittes Sehesteds kusine, Øllegaard Sehested, var gift med Niels Kaas, halvbror av Jørgen Grubbe Kaas' far. Familie (F179)
 
1114 Birte Seefeld døde kun 18 uker etter bryllupet. Hennes far tiltalte Erik Kaas for å ha forvoldt hennes død. Hva utfallet ble, er ikke oppgitt av kildene. Familie (F1363)
 
1115 Birte til fornavn i følge da. Per.hist. Tidsskrift 1-5. Olufsdatter, Bodil (I3306)
 
1116 Birthes mor Maren Dyre var søster av Frands Dyre gift med søsteren til Hermans far. De var ellers beslektet lenger ut både gjennom Kaas av sparre-slekten og Flemming-slekten. Familie (F48)
 
1117 Bisatt i kapellet. Forflyttet 6. april til Præstø kirke, innsatt i "famiebegravelsen" i Præstø kirke 8. april 1842. Kaas (mur), Kirsten (I775)
 
1118 Bisatt i Vinds gravkapell ved Domkirken i Trondheim.  Vind, Joachim Friderich (I5824)
 
1119 Biskop i Akershus og Hamar prosti. Professor. Stockfleth, Henning (I4816)
 
1120 Bispelensmand Horsetofte (Skarsholm).
Bispelensmand Ellinge. 
Grubbe, Gertrud Pedersdatter (I2095)
 
1121 Bispelensmann under Viborg. Ovesen (mur), Ove (I18)
 
1122 Blant arvingene etter Margrethe Hansdatter Hoffmann. Garmann, Jens (I2739)
 
1123 Blant fadderne var "frøken de Place" (sikkert farens kusine - en datter av Beate Kaas). "Schoutbynight Wessel" (Caspar Wessel - farens stefar) og rittmester Keyserlingk -antakelig han som 21 år senere giftet seg med den neste i dåpsprotokollen, Anna Margrete Kaas (sparre).  von Eickstädt, Henrich Christopher Valentin (I4417)
 
1124 Ble "hofjunker" 06 aug 1669.  Sehested, Frederik (I2572)
 
1125 Ble "naturalisert" til dansk adel 24. sept. 1777. Han hadde tapt det tyske adelspatentet under krigen. Stibolt, Caspar Henrik (I5281)
 
1126 Ble 21. mars 1717 i Hundborg kirke "publice absolverit" pga. "leiermaal" med en "Cornet Navnlig Christian"

Ble 21. aug. 1718 i Hundborg kirke publ. absolv. pga. "leiermaal" med Peder Berthelsen Kudsk [kusk]. 
Kaas (mur), Anna Maria (I1259)
 
1127 Ble 26 juli 1655 sammen med Christen Hvas beskikket til "Commisarier" på skiftet etter Jacob Krabbe til Lindberg. Kaas (mur), Herman (I400)
 
1128 Ble adlet under navnet Werenskiold. Wernersen (Werenskiold), Jens (I5705)
 
1129 Ble adlet under navnet Werenskiold. Wernersen (Werenskiold), Christian (I5704)
 
1130 Ble adlet under navnet Werenskiold. Wernersen (Werenskiold), Arnt Niels (I4132)
 
1131 Ble adlet under navnet Werenskjold. Wernersen (Werenskiold), Arnt Niels (I4132)
 
1132 Ble begravet samtidig med lillebroren Owe.

I begr.protokollen er det tilføyet at likene ble flyttet til Fraugde kirke 14 mai 1798. 
Kaas (mur), Sophia Hedewig Agatha (I1548)
 
1133 Ble begravet samtidig med storesøsteren.

I begr.protokollen er det tilføyet at likene ble flyttet til Fraugde kirke 14 mai 1798. 
Kaas (mur), Owe (I1550)
 
1134 Ble drept av broren Henrik Brockdorff. Brockdorff, Schack (I2694)
 
1135 Ble drept i kamp. von Althaus (mur), Ernest (I4499)
 
1136 Ble født i et "illegitimt" forhold. Om hun ble gitt farens etternavn Schousboe eller morens etternavn Haverkan, er uvisst. Fra hun ble adoptert i 1862 fikk hun etternavnet Heiberg etter sin adoptivmor.  Schousboe (Heiberg), Sarah Henriette (I2454)
 
1137 Ble født syv måneder etter farens død. Kaas (sparre), Niels (I486)
 
1138 Ble gift med pavelig dispensasjon. Etter kildene var dette fordi de var slektninger. Jeg kan imidlertid ikke finne tilstrekkelig nært slektsskap utifra Danmarks Adels Aarbog. Familie (F1354)
 
1139 Ble immatrikuleret i 1531 i Wittenberg, 1536 i Louvain og Marburg,
1538 forlenet med et kannikedømme i Roskilde,
1542 Sekretær i Kancelliet.
1542-56 forlenet med Irup.
1553 Kannik i Viborg.
1543 Kantor i Ribe.
1549 Rentemester.
1552 Landsdommer, i Jylland. 
Skeel, Herman (I3255)
 
1140 Ble immatrikulert 7. nov 1595 i Wittenberg. Kaas (mur), Jørgen (I1431)
 
1141 Ble kjøpt ut (?) av Sostrup gods av halvbroren i 1485. Kan se ut som han brukte pengene til å kjøpe fri evt. andre deleiere av Kaas som datteren fikk i medgift i 1486. Kan også ha vært deleiere på Damsgaard. Jensen (mur), Thomes (Thomas) (I22)
 
1142 Ble myrdet rett over nyttår i 1359 på vei hjem til Jylland etter et uforsonlig møte med kong Valdemar. Bugge, Niels (I2123)
 
1143 Ble også hjemmedøpt denne datoen. von Offenberg, Erich Kaas (I2919)
 
1144 Ble oppført som vertshusholder både i Valdemars dåp og vigsel. 
Petersen, Anton (I4097)
 
1145 Ble oppgitt å være 22 år ved skiftet etter moren i juni 1732. Tønsberg (de Tonsberg), Amalie Cathrine (I4119)
 
1146 Ble oppgitt å være 72 år da hun døde. Nissen, Erichine Nicoline Cathrine (I4381)
 
1147 Ble opptatt i grevestanden i 1684. Wedel (Wedel-Jarlsberg), Gustav Wilhelm (I5879)
 
1148 Ble sendt til Holland for sin utdannelse. Døde før han ble voksen. Moll, NN (I3564)
 
1149 Ble senere gift med Elisabet Skeel, som tidligere hadde vært gift med Niels Sehested til Broholm og Gislev [Lykkesholm?]. Wessel (von Wessel), Casper (I1193)
 
1150 Ble som enke saksøkt for gjeld i 1625. von Ahlefeldt, Adelheid (I4568)
 
1151 Ble såret fire dager før i slaget ved Malplaquet og døde som følge av dette. Liket ble ført til Danmark hvor han ble begravet fra Næsby kirke, Sjælland.  Bielke, Christian Frederik (I5558)
 
1152 Blev 1687 d. 28/4 løjtnant ved det ene nye gevorb. regiment tilfods, 1702 20/6 kaptain ved de gevorbne dragoner. 1712 d. 8/9 major og fik 1713 d. 2/5 oplandske kompagni ved oberst Øtkens dragonregiment. Afsked 1723 11/10 med titel af oberstløjtnant.
Han døde Tinden i Fet 1739 d. 7/6 kl. 6 morgen.
I novbr. 1737 havde han optegnet sine arvinger som var 3 broderdøtre. Boet sluttedes 1740 d. 28/9 og udleveredes til arvingerne; det udgjorde over 3000 Rdl.
 
Kaas (mur), Iver Herman (I1325)
 
1153 Blev 1691 fændrik, 7/5-1701 løjtnant; 10/7-1707 kaptajn ved reserven af oplandske infanteriregiment, 1718 ved østre gudbrandsdalske kompagni. Tog 5/3-1732 sin afsked, men efterfulgtes af sønnen.
 
Kaas (mur), Laurids (I388)
 
1154 Bodde 1776 i Køkn og førte tittelen friherreinne. Kaas (mur), M. Philippine (I1269)
 
1155 Bodde 1776 i Køln. Kalte seg da friherreinne. Nonne i klosteret på Eigelstein i Køln. Levde ennå 1803. Kaas (mur), M. Caroline (I3078)
 
1156 Bodde hos foreldrene i Rudkøbing i FT1880. Han står oppført som bokbinder, i likhet med faren. Vilhjelm, Henrik Peter Valentin (I3007)
 
1157 Bodde hos sin bror amtmann Holsten i Nykøbing. Holsten, Edele Sophie Elisabeth (I3903)
 
1158 Bodde hos sin datter Antonie i Niagara Street, Sheboygan, da hun døde. Deckner, Mathilda (I3818)
 
1159 Bodde hos sine foreldre i Visborg, Hindsted herred i FT 1787. Høegh, Sophie Margrethe (I4400)
 
1160 Bodde i 40 år i Elverum prestegjeld - fra 1850 på "sin vaktre, lille eiendomsgaard Alfheim". Munthe, Christopher Pavels (I3649)
 
1161 Bodde i Hals år 1700 ved skiftet etter Palle Kaas. Familie (F1409)
 
1162 Bodde i huset til Ole Mow på Bragernes ved arveoppgjøret etter ham i |732. Hadde tidligere bodd på Øfreby. Hansen, Rasmus (I4830)
 
1163 Bodde i mange år ved slutten av sitt liv på Tersløsegaard, Merløse herre, Holbæk amt. I følge konferensraad A T von Heespen (som var gift med datteren til Edele Elisabeth Bielke), flyttet Beathe Margrethe Bielke fra Tersløsegaard til Caspar Wessels hus (dvs. til sin søsterdatter Edele Cathrine Kaas) i Næstved sommeren 1734. Hun døde der 11 desember samme år. Bielke, Beathe Margrethe (I5555)
 
1164 Bodde i Nyhavn i 1769 da Sophia E. Charisius døde, i følge begr.protokollen. Familie (F310)
 
1165 Bodde i Stormgaden København under bybrannen i 1728. Huset han leide bolig i ble skånet for brannen. Kaas (mur), Christian Banner (I1394)
 
1166 Bodde på "Blakkestad g. i Ascher" - d.v.s. Blakstad gård i Asker - da datteren Elen ble døpt i 1829. Familie (F1768)
 
1167 Bodde på Askjær Gaard i Slavs herred i 1683. Kruse, Magdalene (I1313)
 
1168 Bodde på Faddersbøl 1610. Kaas (mur), Inger (I557)
 
1169 Bodde på Hafslund. Familie (F1743)
 
1170 Bodde på husmannsplas under Løkenes i Asker ved folketellingen i 1801. Familie (F1769)
 
1171 Bodde på Kjørnes i 1801, som "losjerende", i flg FT1801. Familie (F970)
 
1172 Bodde pø Faddersbøl i 1610. Kaas (mur), Sophia (I489)
 
1173 Bodde som enke i Nykøbing på Mors i 1698. Kaas (mur), Else (I1293)
 
1174 Bodde ugift hos foreldrene i Rudkøbing i følge FT1880. Vilhjelm, Augusta Vilhjelmine (I3008)
 
1175 Bogermester i Nakskov. Sønn av den styrtrike Thomas Mikkelsen Holdentze.

Se omtale av ham i dansk Personalhistorisk tidsskrift 2. rekke, 4. bind s. 272. 
Holdentze, Thomas Mikkelsen (I2884)
 
1176 Bokbinder i Rudkøbing. Vilhjelm, Frantz Ludvig (I1505)
 
1177 Boken "Skiensfamilien Flood" oppgir begravelsen til 04. oct 1769 i Skien. Dette var da trolig dødsdatoen. Møller, Gjørol (Hansdatter) (I9396)
 
1178 Boken "Slekten Munthe-Kaas 1848-1998" oppgir hans dødsdato til 17. september 1971, som umulig kan stemme ettersom hans dødsfall ble bekjentgjort i Aftenposten 16. september med dødsdato 14. september.
Gravferdsetatens database oppgir dødsdato 12. september 1971. 
Munthe-Kaas, Hans (I936)
 
1179 Bokhandler Bang, August (I3015)
 
1180 Bokholder. Hoffmann, Samuel Conrad (I6132)
 
1181 Boletta Christina i flg. Vigde i Hafslo 1717-1920 Pavels, Bolette Christine (I229)
 
1182 Bonde i Sletjord, Ankenæs, Evenæs. Abrahamsen, Niels (I5222)
 
1183 Bonde og gaardbeboer, forhenværende lensmand". Hansen, Hans (I4755)
 
1184 Bonde ved Randers ca 1530. Bugge, Lauritz (I2362)
 
1185 Bonde ved Randers. Bugge, NN (I2367)
 
1186 Borger og gullsmed i Bragernes (Drammen).
 
Truelsen (Mow), Oluff (Ole) (I4808)
 
1187 Borger og handelsmann. Schierven, Oluf Lauritsen (I1806)
 
1188 Borgermester i Bergen. Jensen, Ove (I2825)
 
1189 Borgermester i Bergen. Stoud, Rasmus Lauritssøn (I3668)
 
1190 Borgermester i Bocholt. Diepenbrock, Friedrich (I3083)
 
1191 Borgermester i Horstmar. Hüning, NN (I3084)
 
1192 Borgermester i Roskilde. Lunde, Niels (I4731)
 
1193 Borgermester i Skien. Han eide Gimsø Kloster og jordegods i Hardanger. Ansbach, Jørgen (I9352)
 
1194 Borgermester i Tønsberg 1547-55. Holck, Laurids Olufsen (I1801)
 
1195 Bortsett fra Friderike er det ikke registrert flere begravelser for familien i kirkeboken til Egebjerg sogn fram til 1780. Hele familien flyttet sannsynligvis da han fikk sognekall i Vordingborg i i desember 1773. Kirkeboken for Vordingborg er sannsynligvis forsvunnet da prestegården i Vordingborg brant ned i juli 1781. Familie (F149)
 
1196 Bosatt hos "hs Excellense generalløytnant Hausmand" i 1714. Blichfeldt, Dorothea (I1123)
 
1197 Bosatt i 305 Michigan avenue, Sheboygan, da han døde. von Kaas (mur), Hans Freiherr (I3829)
 
1198 Bosatt i Aarhus i 1975. Familie (F1087)
 
1199 Bosatt i Batteriet 186, Arendal ved Nennys død. Familie (F343)
 
1200 Minst en nlevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. Familie (F457)
 
1201 Bosatt i Bergen. Proprietær til Urnæs i Sogn. Bugge, Jens Samuelsen (I1683)
 
1202 Minst en nlevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. Familie (F450)
 
1203 Minst en nlevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. Familie (F449)
 
1204 Bosatt i Bærum.
 
Familie (F431)
 
1205 Bosatt i Christiania ved skiftet etter svogeren Ole Mow 24 jul 1732. Blichfeldt, Dorothea (I1123)
 
1206 Bosatt i Esrum i 1975. Familie (F1091)
 
1207 Minst en nlevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. Familie (F428)
 
1208 Bosatt i Hellerup i 1975. Familie (F571)
 
1209 Bosatt i Holmestrand.
Bosatt i Lardal 1801-23.
Bosatt i Drammen 1823-26.
 
Familie (F443)
 
1210 Minst en nlevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. Familie (F1248)
 
1211 Bosatt i Kongsberg i 1732. Hansdatter, Berte (I4829)
 
1212 Bosatt i Oslo.
 
Familie (F400)
 
1213 Minst en nlevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. Familie (F453)
 
1214 Minst en nlevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. Familie (F403)
 
1215 Bosatt i Sarpsborg. Familie (F427)
 
1216 Bosatt i Skien. Winter, Elias (I1828)
 
1217 Minst en nlevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. Familie (F433)
 
1218 Bosatt Oslo.
 
Familie (F402)
 
1219 Bosatt på "Lennenes" (nåv. Lengnes i fjordarmen Skjomen) ved vigselen i 1841.  Moe, Elias Johannesen (I5992)
 
1220 Bosatt på Bryn, Oslo.
 
Familie (F435)
 
1221 Bosatt på Frederiksgave. Banner, Christian (I1536)
 
1222 Bosatt på Hekkelstrand i Ballangen i 1852 da han giftet seg. Olsen, Benjamin (I6008)
 
1223 Minst en nlevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. Familie (F447)
 
1224 Bosatt på Slemdal i Oslo.
 
Munthe-Kaas, Carl Fredrik (I903)
 
1225 Bosatt på Smedstad, Oslo Familie (F349)
 
1226 Bosatt på Smedstad, Oslo og på Trandum, Akershus Familie (F434)
 
1227 Bosatt på Smestad i Oslo.
 
Familie (F351)
 
1228 Minst en nlevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. Familie (F399)
 
1229 Bosatt på Solvang, Arendal.
 
Familie (F345)
 
1230 Minst en nlevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. Familie (F422)
 
1231 Bosatt på Søndre Fogstad med hustru og fraskilt datter, "Berte Johanne", i FT 1801 for Hof, Vestfold.  Hansen, Hans (I4755)
 
1232 Bosatt på Valler i Bærum. Familie (F398)
 
1233 Bosted "Prindsens gade 19" ved folketellingen 1865, konfirmasjonen til Olaus 1870 og folketellingen 1875. I konfirmasjonsprotokollen til Olaus står det i rubrikken fødested "Chr" [Christiania], og på linjen under står det "Prindsens gt. 19". De øvrige oppføringene på protokollsiden avslører at veiadressen må være bostedet ved konfirmasjonen. Familie (F10311)
 
1234 Bosted 09 okt 1900 (Vibekes dåp): Ørstedsvej 46, 4. etg., København.
Ved datteren Vibekes vielse er bostedet oppgitt til Ringsted - som også står oppgitt på avdøde Adelheid. 
Familie (F1108)
 
1235 Bosted 1863 v. dåp: Ankerske Weisenhus
Bosted 1865: "Akersveien (Ankerske Weisenhus)"
Bosted 1866 v. dåp: Ankerske Weisenhus
Bosted 1869 v. dåp: Ankerske Weisenhus
Bosted 1872 v. dåp: Ankerske Weisenhus
Bosted 1874 v. dåp: Ankerske Weisenhus
Bosted 1875: "Akersveien 31" (nå gravlund)- ant. samme sted
Bosted 1891: "Gjetemyrsveien 19
Bosted 1900: "Gjetemyrsveien 19, 2. etg."
Bosted 1905 v. hennes død: Gjetemyrsveien 19.
Bosted 1907 v. hans død:

Det Ankerske Waisenhus flyttet fra Akersveien 31 til Gjetemyrsveien 19. Etter alt å dømme har de hatt bolig i Waisenhuset helt til sin død. 
Familie (F6494)
 
1236 Bosted 1863 v. dåp: Ankerske Weisenhus
Bosted 1865: "Akersveien (Ankerske Weisenhus)"
Bosted 1866 v. dåp: Ankerske Weisenhus
Bosted 1869 v. dåp: Ankerske Weisenhus
Bosted 1872 v. dåp: Ankerske Weisenhus
Bosted 1874 v. dåp: Ankerske Weisenhus
Bosted 1875: "Akersveien 31" (nå gravlund)- ant. samme sted
Bosted 1891: "Gjetemyrsveien 19
Bosted 1900: "Gjetemyrsveien 19, 2. etg."
Bosted 1905 v. hennes død: Gjetemyrsveien 19.
Bosted 1907 v. hans død: Dahlsbergstien 3.

Det Ankerske Waisenhus flyttet fra Akersveien 31 til Gjetemyrsveien 19. Etter alt å dømme har de hatt bolig i Waisenhuset helt til hennes død. 
Familie (F32)
 
1237 Bosted 1865: Prindsens gt. 19 Olsdatter, Maren Oline (I782)
 
1238 Bosted 1865: Prindsens gt. 19 Olsdatter, Maren Oline (I10782)
 
1239 Bosted 1900: Gjetemyrveien 19, 2. etg. - sammen med foreldrene. Thormodsæter, Maren Kathrine (I2169)
 
1240 Minst en nlevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. Familie (F1090)
 
1241 Minst en nlevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. Familie (F1092)
 
1242 Bosted Amalienborg da de to sønnene Ulrich og Christian døde 1768-1769 er i følge begr.protokollen. Familie (F468)
 
1243 Bosted i begr.protokollen står oppført som "Do??en" - ser ut som Dopren - skal trolig være "Doquen" [Dokken]. Scheen, Anna Birgitta (I136)
 
1244 Bosted i FT1910: Riddervolds gate 4 i Kristiania (bak slottet). Familie (F361)
 
1245 Bosted i Ribe står oppført i begravelsesprotokollen, men er vanskelig å tyde. Kaas (mur), Georgine Grubbe (I550)
 
1246 Bosted Leikanger ved vielsen. Leganger, Samuel Bugge (I233)
 
1247 Bosted nærmere angitt i begr.protokoll: "... hos madame Giede ..." (trenger tyding).  Kaas (mur), Hans (I230)
 
1248 Bosted reg. 2005: Roskilde Familie (F567)
 
1249 Bosted ved død: "Grensen - Bager Verdichs [?]gaard." Kaas (Munthe-Kaas), Ahasverus (I155)
 
1250 Bosted ved død: Klampenborgvej 50 Prior, Hans Peter (I2461)
 
1251 Bosted ved død: Taulov sogn, Elbo herred, Vejle amt Sørensen, Erasmine Caroline Petrea (I3051)
 
1252 Bosted ved Johanne Elisabeths dåp: Ladegaardsveien 52, Stavanger. Familie (F444)
 
1253 Bosted ved vielsen i 1901 var Brogade 12 i Christianshavn. Friis, Emma Augusta (I1457)
 
1254 Bosted: Slagstad på Bjarkøy, Senja. Nevnt i skattemanntallet 1611. Jonassøn, Ellef (I2823)
 
1255 Bostedet da han døde var i følge begr.protokollen Camelegaden (e.l) - i København. Kaas (mur), Ahasverus (I135)
 
1256 Bostedsadresse Skippergaten 211 i 1863, da Hermine ble døpt, i følge hennes dåpsprotokoll. Familie (F71)
 
1257 Boudewijn V fra Lille, også kalt den store (Arras 1012 - Lille?, 1. september 1067) var greve av Flandern fra 1035 og frem til sin død.

Som sønn og arving av Boudewijn IV og Ogiva av Luxemburg arvet han grevskapet da faren døde. Han giftet seg med Adéle av Frankrike (1009 - Mesen, 8. januar 1079) i 1028. Hun var datter av kong Robert II av Frankrike og Constance av Arles, og enke etter hertug Richard III av Normandie (?-1027).

Han mistet sine tyske rikslen i 1046, Valenciennes, ettersom han hadde sluttet seg til hertug Gottfried III av Nederlothringens opprør. Etter at han i 1056/1059 hadde sluttet fred og forsonet seg med den tyske keiseren fikk han herredømme over markgrevskapet Ename, et viktig bolverk i Lorraine (øst for elven Schelde som fra gammelt av anga grensen mellom Frankrike og det tyske riket). Slik fortsatte med å forsterke han farens politikk; å skaffe seg tyske rikslen. Boudewijns etterfølgere ble dermed lensmenn underlagt den tyske keiseren. Dette var da også grunnen til områdets navn, «Rijks-Vlaanderen» (Riks-Flandern).

Boudewijn, hans eldste sønn, fikk også et markgrevskap i len av den tyske keiseren, muligens var dette Ename. Dette forhindret ikke at Boudewijn V et par år senere sluttet seg til opprøret som hertug Gottfried med skjegget gjorde mot keiseren. I sammenheng med denne politikken tvang han enken etter Herman av Bergen (død 1051), Richilde av Hainaut, til å gifte seg med sin eldste sønn. Gjennom dette ekteskapet frarøvet han Herman og Richildes barn farsarven, og føyde grevskapet Hainaut til sitt eget Flandern. Etter at den tyske keiseren Henrik III (1056) plutselig døde mens sønnen Henrik IV var mindreårig, fører adelen i Lorraine, erkebiskop Anno II av Köln, pfalzgreve Hendrik I van Lotharingen fredsforhandlinger i Andernach (1056 og 1059) med Boudewijn. Ekteskapet han hadde fremtvunget mellom sønnen og Richilde var kanonisk ugyldig siden de var nært beslektet, men dette ble kort etter at fredsforhandlingene var avsluttet likevel godkjent av paven.

Gjennom giftermålet mellom Boudewijns yngste sønn, Friseren Robrecht og Geertrui, enken etter greve Floris I av Holland strakte den flamske innflytelsen seg over en stor del av Nederlandene. Respekten man hadde for Boudewijn var så stor at han ble anvist som fogd for Filip, arvingen til Frankrikes trone, da hans far kong Henrik I døde i 1060.

Innenfor grevskapene forsterker Boudewijn sin posisjon gjennom en reorganisasjon av den geografiske inndelingen. Han bytter ut de tyske gau med borggrevskap (fransk châtellenie, nederlandsk kasselrij) og minsket makten som klostrenes fogder har. Dette siste er dels grunnet innflytelsen fra Richard van Saint-Vannes kirkelige reformasjonsbevegelse. For å sørge for en bedre forbindelse mellom de brakkliggende, tynt befolkede områdene sentralt i grevskapet og de rike byene som vokste frem langs kysten og elven Schelde anla han en rekke nye byer inne i Flanderns: Torhout, Ieper, Mesen, Lille, Cassel og Aire. Disse nye byene ble borggrevskapenes seter, og hver av dem fikk retten til å arrangere et stort marked en gang i året for å tiltrekke seg kjøpmenn.

Like før han døde ga Boudewijn støtte til svigersønnen Vilhelm Erobrerens ekspedisjon til England i 1066. Dette var et farlig sjakktrekk, den anglo-normanniske blokken som kunne true Flanderns fremtid ble ikke svekket av dette. En av grunnene til at han likevel støttet Vilhelms ekspedisjon kan ha vært at han mente det ga ham en mulighet til å uskadeliggjøre en del av de adelige som reiste med Vilhelm på ekspedisjonen.

Boudewijn V døde 1. september 1067, og hans enke trakk seg da tilbake til et kloster i Mesen der hun avla klosterløftet. Adéle av Frankrike døde i klosteret i 1079.

Etterkommere
Boudewijn VI av Flandern
Matilda (1032 - Caen, 2. november 1083), gift med Vilhelm I av England, erobreren, hertug av Normandie og konge av England i 1053.
Robrecht I av Flandern, far til Adela som ble gift med Knut IV av Danmark.
 
van Rijsel, greve av Flandern, Boudewijn V (I2254)
 
1258 Bregndalgaard nævnes hos Arent Berntsen som Hovedgaard, men betegnes 1660 som Bondegaard, da Iver Kaas til Ulstrup skødede den til Datteren Ingeborg, der havde ægtet en ufri Mand Mikkel Jensen Ravn. De solgte den 1671 til Enevold
Kaas, som 1676 skødede den til Hans Juul til Staarupgd. 1572 havde Kronen mageskiftet den til Niels Kaas til Taarupgd.
 
Kaas (mur), Ingeborg (I2999)
 
1259 Bregndalgaard nævnes hos Arent Berntsen som Hovedgaard, men betegnes 1660 som Bondegaard, da Iver Kaas til Ulstrup skødede den til Datteren Ingeborg, der havde ægtet en ufri Mand Mikkel Jensen Ravn. De solgte den 1671 til Enevold
Kaas, som 1676 skødede den til Hans Juul til Staarupgd. 1572 havde Kronen mageskiftet den til Niels Kaas til Taarupgd.
 
Ravn (Rauffn), Mikkel Jensen (I9529)
 
1260 Brigadeintendant.
 
Kaas (Munthe-Kaas), Hartvig Cornelius Forman (I169)
 
1261 Brigadér (over oberst). Bielke, Christopher (I5553)
 
1262 Bror til Jacob? Jacobsen, Abraham (I1080)
 
1263 Broren Erik er født i første ekteskap (oppkalt etter sin mors bror, Viborgbispen. Han er anslått født ca 1505. Johanne er født i andre ekteskap (oppkalt etter moren Ellines mormor Johanne Sappi). Mogensdatter (mur), Johanne (I2523)
 
1264 Broren Georg Carl von Kaas oppgir vigselsdatoen til 26 nov 1838. Familie (F1609)
 
1265 Broren Jørgen ble tatt hånd om av storebroren Mogens da de ble foreldreløse. Ingenting foreligger om at Anders også var mindreårig. Han bør derfor være født før 1545. At han ble innkalt til krigstoget mot Sverige i 1564, støtter dette. Kaas (mur), Anders (I317)
 
1266 Broren Ulrich har kalt sin 4. sønn Malte. Denne er demed sannsynligvis oppkalt etter sin onkel. Kaas (mur), Malte (I1216)
 
1267 Brorer Poul oppgir han i sin notisbok som "Jan Nilsen". (Nielson (Nilsen), Jan (Johan) (I5730)
 
1268 Brukte det latiniserte navnet Jonas Elovius. Opprinnelig etternavn i følge nettsteder uten henvisning. Ellofssøn (Elovius), Jon (Jonas) (I190)
 
1269 Bryggeformand Olsen, John Olaus (I10777)
 
1270 Bryllupet ble holdt på Kjørnes. Familie (F94)
 
1271 Butikksjef hos H. Munthe-Kaas A/S i Sandvika. (Elektrisk forretning) Munthe-Kaas, Anna Louise (I914)
 
1272 Byfogd i Bergen. Stoud, Knud (I3670)
 
1273 Byfogd i Holstebro. Guldager, Christen Jacobsen (I2906)
 
1274 Byfogd. Familie (F7829)
 
1275 Byggmester i Slesvig. Major. Müller, Ole Johan (I3737)
 
1276 Både "Anna" og "Anne" sammensatt med både "Katrine" og "Cathrine" er oppgitt av kildene som siterer testamenter, skifter etc. der hun er nevnt. Kaas (mur), Anna Cathrine (I315)
 
1277 Både dåpsprotokoll og begravelsesprotokoll skriver "Wentzel Rothkiær". Det kan ikke være en tilfeldighet. Kaas (mur), Wentsel Rothkiær (I425)
 
1278 Både han og faren skriver etternavnet "Gide" på skjøteoverdragelsen for Hastrup. Giedde, Friderich Christian (I2484)
 
1279 Både han og hustruen Gunvor Lovise døde av Spanskesyken, han en dag før henne. Hansen (Solberg), Borger Solberg (I3130)
 
1280 Både han og sønnen skrev i skjøteoverdragelsen etternavnet sitt "Gide". Kilde: ww.pappelsoft.de/jensp/hastrup1706.htm Giedde, Knud (I546)
 
1281 Både hun og ektefellen døde av Spanskesyken, hun en dag etter ham. Munthe-Kaas, Gunvor Lovise (I954)
 
1282 Både hun og Owe døde "af hoste" - om begr.protokollen er tydet korrekt. Kaas (mur), Sophia Hedewig Agatha (I1548)
 
1283 Både hun og Owe døde "af hoste" - om begr.protokollen er tydet korrekt. Kaas (mur), Owe (I1550)
 
1284 Både Lauritz, Peder og Mikkel Bugge er oppgitt som hans far på de ulike nettsteder. Bugge, Niels (I2364)
 
1285 Båret til dåpen av mormoren, Anna Margrethe Banner til Hiortholm.
"Faddere Capitain Erich Kaas, Monsieur ?eckel?dorph lieutenant under Marinerne, Velbr. Dorothea Elisabeth Banner, Velbr. fr: Charlotta Amalia Banner." 
von Offenberg, Charlotta Amalia (I2865)
 
1286 Bølling herred gejstlig skifteprotokol 1685-1805. B 42B-1

24 "Birgitte Cathrine Kaas i Lem præstegaard. 25.7.1715, fol.237.
Etterlatte: Christen [Allerup, prest i Sønder Lem.
Avdød barn: Kirsten, født 1700, "der døde 6 år gammel".

Arvinger:
1) søster Sofie Christine Kaas, usikkert oppholdssted, sist kjente var Maglemer på Lolland
2) bror Erik Kaas Hermansen, løjtnant i Århus g.m. Anne Helvig Kaas i Aalum ved Randers
3) bror Iver Kaas, major i Christiania i Norge.

Dokument av 10.4.1715, som viser hva avdøde har medbragt i ekteskapet som gave fra moster Else Buchwald, enke efter Claus Ulrich Mormand til Tviskloster, underskrevet av:

1) Jacob Krabbe til Strandbjerggaard
2) Birgitte Sofie Sested, enke efter Jørgen Grubbe Kaas til Rybjerg, amtmann i Lundenæs og Bøvling amter
3) Margrethe Kaas
4) Birgitte Kaas i København. 
Kaas (mur), Berithe (Birgitte) Cathrine (I1324)
 
1287 ca 1332 i flg Slaegt.ulmarweb.dk. Munk, Ellen Pedersdatter (I1876)
 
1288 ca 1428 i flg Reventlow.dk Bille, Jacob (I2090)
 
1289 Ca dødstidspunkt antatt utifra begravlsesdato. Kaas (mur), Hans (I230)
 
1290 Cand. act. i 1945.
Ansatt i Livsforsikringsselskapet Brage.
Senere økonomidirektør i Rikstrygdeverket. 
Munthe-Kaas, Gunnar (I904)
 
1291 Cand. act., Cand. oecon.
Aktuar.
Sekretær i Livsforsikringsselskabet Idun.
 
Munthe-Kaas, Carl Fredrik (I903)
 
1292 Cand. jur
"Blev 1794 amanuensis hos sin far bisp M. i Ribe". Oppgitt kilde; "Brev i Ø. Horne til provstis arkiv".
21 jun 1799 [Jydske Registranter 437] "succed. forstander ved Ribe hospital eft. Niels Ussing." 
Middelboe, Povl Mathias Bildsøe (I4560)
 
1293 Cand. jur i 1866, cand. philos i 1868, "Copist i Marine- og Post-Departementet" 1874.. Munthe, Peter Pavels (I3653)
 
1294 Cand. jur., politiadjutant Strømsæther, Haakon (I1099)
 
1295 Cand. mag. Redaktør, korrespondent i Asia for NRK.  Munthe-Kaas, Harald (I1030)
 
1296 Cand. med. Klouman, Peter Hans (I6457)
 
1297 Cand. oecon.
Direktør for Det norske Brandforsikringsselskab "Fram".
 
Munthe-Kaas, Hans (I945)
 
1298 Cand. oecon.
Redaktør. Reklamemann. 
Munthe-Kaas, Einar Schelven (I61)
 
1299 Cand. phil. Lous, Carl Severin Schelven (I2309)
 
1300 Cand. real.
Technical officer i I.C.I.
Ingeniør i Norsk Hydro.
Overingeniør.

 
Munthe-Kaas, Arne (I905)
 
1301 Minst en nlevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. Vogt, Tone (I1054)
 
1302 Cand. theol.
Amtsskolebestyrer 
Munthe-Kaas, Hans Rasmus Leganger (I879)
 
1303 Cand. theol.
Sogneprest til Lunde og Outrup. 
Rindom, Niels Lauritsen (I4735)
 
1304 Cand. theol. 27/4 1787.
Prost.
4/10 1793: Sogneprest til Haurum, Houlbjerg herred, Viborg amt,
12/6 1795 til sin død: Sogneprest til Hvorslef og Gjerning, herred, Viborg amt, [mellom Århus og Viborg] .  
Tolstrup, Lauritz (I2502)
 
1305 Minst en nlevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. Bersvendsen, Atle (I1150)
 
1306 Cand.real.
Lektor ved Oslo Kathedralskole 
Munthe-Kaas, Hugo Severin Ahasverus (I693)
 
1307 Capitain Knud Rudolph Kaass og hands Broder Mogens Christian Kaass af gammel Dansk Adel. Deres Far-Fader skal have væred Niels Kaass, Grosz Cantzler udi Christiani Qyarti tiid, og Moders Far-Fader, Knud von Hadelen, Lehns Herre paa Aggershuus Slot udi højstbemelte Konges Tid. De ere begge ugifte og uden nogen Betiening.
("Stifts Relationer om Adelige i Danmark og Norge. - Øvre Rommeriges Fogderie") 
Kaas (mur), Mogens Christian (I789)
 
1308 Capitain Lieutenant Wilhelm Friderieh Orning og hands Frue Anna Agatha Zitlov Kaas, begge af god gammel Dansk Adel, er
ingen Midler uden een ringe Bonde-Gaard, som de paaboer, ejende.
"Stifts Relationer om Adelige i Danmark og Norge. - Øvre Rommeriges Fogderie" 
Familie (F317)
 
1309 Carl August i Pht 1-5. I vigselsprotokollen står det Carl Gustav. von Keiserlingk, Carl Gustav (I1543)
 
1310 Carl Christian Clausewitz besuchte das Paedagogium in Halle. 1756 tritt er die Stelle eines Hofmeisters bei den Söhnen des im Stedinger Hof wohnenden Amtmanns von Segeberg, Christian Günther Graf v. Stolberg, Christian (geb. 1748) und Friedrich Leopold (geb. 1750) an. Kein Zweifel, daß die Berufung mit der engen Verbundenheit der Familie Stolberg in Bramstedt mit dem halleschen Pietismus in Zusammenhang stand, der durch die verwandtschaftliche Beziehung Graf Zinzendorfs zur dänischen Königsfamilie Christian VI. (Regierungszeit 1746 - 1766) im dänischen Gesamtstaat und damit auch in den Herzogtümern in gewissen Adelskreisen eine größere Anhängerschaft gewonnen hatte, was sich wiederum auf die Wahl der Pastoren auswirkte, die dem Pietismus nahestanden, war doch der Superintendent Adam Struensee, der Vater Johann Friedrich Struensees, ebenfalls Pietist.  Clausewitz, Carl Christian (I4725)
 
1311 Carl Peter Antonisen Kaas
Født 3 dec. 1858, Christiania870.
Søn af Hans Kaas og Engel Marie Antonisen.
Blev Student 1876, tog anden Examen 1877, blev norsk Tandlæge 1880 og amerikansk Tandlæge (D.D.S.) 1881. Praktiserer som Tandlæge i Christiania.870

Børn af Ada Skjelderup og Carl Peter Antonisen Kaas:

2102.1897. Carl Kaas, f. 1884, Christiania
2103.1897. Michael Skjelderup Kaas, f. 1885, «Kvældsro» i Bærum
2104.1897. Hans Kaas, f. 1887, Christiania
2105.1897. Marie Kaas, f. 1889, Stabæk i Bærum
2106.1897. Arthur Sigurd Kaas, f. 1891, Christiania
2107.1897. Johannes Kaas, f. 1893, d. 1893
2108.1897. Ada Sigrid Kaas, f. 1897, Christiania

Kilde: http://www.nose.dk/Norge/schjelderup.html
 
Familie (F313)
 
1312 Caspar Markdanner var lensmand på Koldinghus fra 1585 til 1617. Han var født i 1533 af ukendte forældre, men han fik en adelsmands uddannelse med udlandsophold og fyrstetjeneste, og i 1571 blev han adlet af den tyske kejser.

Da han kom tilbage til Danmark, gjorde han en så strålende karriere, at den kun kan forklares ved, at kongefamilien må have følt sig forpligtet over for ham. Man sagde senere, at han var uægte søn af Christian 3. (1536-59), men det er mere sandsynligt, at det var Frederik 1. (1523-1533), der var hans far. Som 59-årig giftede Caspar Markdanner sig for første gang. Bruden var den 15-årige fynske adelsjomfru Sophie Oldeland.

Kilde: Koldinghus Museum 
Markdanner, Frederik (I2550)
 
1313 Christen ble oppgitt å være ugift da han ble "tilsagt" i prinsens bryllup i 1634. Christen Kaas og Anne Galt må ha giftet seg etter dette. Anne Galt døde i 1647. Familie (F187)
 
1314 Christen Christensen Linde, f. 1626 i Holstebro, † 1708. skal have begyndt som Bissekræmmer og ved en heldig Handel lagt Grunden til sin Rigdom, som i Tidens Løb forøgedes, til¬dels ved, at han til de daværende lave. Eiendomspriser ind¬kjøbte en Del Sædegaarde. Han var Eier af Volstrup, Kjær¬gaardsholm, Pallisbjerg og Stenumgaard da han 17/10 1704 blev optagen i Adelsstanden, og gift med Dorothea Nielsdatter . med hvem han havde 17 Børn; 9 døde i en ung Alder. 4 Sønner, der overlevede ham, slægtede Faderen paa. De eiede i Alt 22 complette Godser med henved 7000 Tdr. Hrtk. Jordegods og 1100 Tdr. Hrtk. matr. Tiender, og have bidraget meget til at fremme Jyllands Udvikling.  Linde, Christen Christensen (I2703)
 
1315 Christian Banner Kaas står som eier av Nedergaard i 1731. Familie (F812)
 
1316 Christian Johan, is a fendrik marr. Anna Uytendahl, late P.
Christensens widow 11.9.1697 (Gouv. Journ.) his
daugther died 6.11.1698.
Christian Johan, mentioned as repatriated with wife and children 26.2.1701 (Gouv. Journ.) 
Christina (Christian?), Zise (Sira?) Magdalena (I3539)
 
1317 Christina Munthe i flg vielsesprot. 29 apr 1796. Ørbech fremkommer ikke i noen av kirkebøkene. Munthe, Christine (Trolle) (I209)
 
1318 Minst en nlevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. Bergersen, Svein Henrik (I1146)
 
1319 Minst en nlevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. Bergersen, Kari Anne Helvig (I1145)
 
1320 Minst en nlevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. Munthe-Kaas, Jan (I1055)
 
1321 Minst en nlevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. Munthe-Kaas, Otto (I1104)
 
1322 Colbitzer Superintendent Thieme, M. Clemens (I4747)
 
1323 Comtesse Ahlefeldt-Laurvigen, Sophie Caroline (I2952)
 
1324 Conrad Clauson døde ikke i 1786 slik enkelte kilder hevder, men 20. mai 1785 - og var da nesten 32 år. Dåpsdato 13. august 1753 tilsier at han var omkring 20 år da han overtok driften av Bærums Verk - ikke 18, slik enkelte kilder hevder.  Friderichsen (Clauson), Conrad (I1189)
 
1325 Consistorialassessor og sogneprest til Førslev på Sjælland. Juhl, Lorentz (I6113)
 
1326 Constance of Arles (also known as Constance of Provence) (986 - 25 July 1034) was the third wife and queen of King Robert II of France. She was the daughter of William I, count of Provence and Adelais of Anjou, daughter of Fulk II of Anjou. She was the sister of Count William II of Provence.

Biography
In 1003, she was married to King Robert, after his divorce from his second wife, Bertha of Burgundy. The marriage was stormy; Bertha's family opposed her, and Constance was despised for importing her Provençal kinfolk. Robert's friend, Hugh of Beauvais, tried to convince the king to repudiate her in 1007. Constance's response was to have Beauvais murdered by the knights of her kinsman, Fulk Nerra. In 1010 Robert even went to Rome, accompanied by his former wife Bertha, to seek permission to divorce Constance and remarry Bertha. Constance encouraged her sons to revolt against their father, and then favored her younger son, Robert, over her elder son, Henri.

During the famous trial of Herefast de Crepon (who was alleged to be involved with a heretical sect of canons, nuns, and clergy in 1022[1]), the crowd outside the church in Orleans became so unruly that, according to Moore:

At the king's command, Queen Constance stood before the doors of the Church, to prevent the common people from killing them inside the Church, and they were expelled from the bosom of the Church. As they were being driven out, the queen struck out the eye of Stephen, who had once been her confessor, with the staff which she carried in her hand.
The symbolism, or reality, of putting an eye out is used often in medieval accounts to show the ultimate sin of breaking of one's oath, whether it be heresy, or treason to ones lordship, or in this case both. Stephen's eye was put out by the hand of a Queen wielding a staff (royal scepters were usually tipped with a cross) thus symbolically providing justice for the treasoned lord on earth and in heaven.

At Constance's urging, her eldest son Hugh Magnus was crowned co-king alongside his father in 1017. Hugh Magnus demanded his parents share power with him, and rebelled against his father in 1025. He died suddenly later that year, an exile and a fugitive. Robert and Constance quarrelled over which of their surviving sons should inherit the throne; Robert favored their second son Henri, while Constance favored their third son, Robert. Despite his mother's protests, Henry was crowned in 1027. Fulbert, bishop of Chartres wrote a letter claiming that he was "frightened away" from the consecration of Henry "by the savagery of his mother, who is quite trustworthy when she promises evil."

Constance encouraged her sons to rebel, and Henri and Robert began attacking and pillaging the towns and castles belonging to their father. Robert attacked Burgundy, the duchy he had been promised but had never received, and Henry seized Dreux. At last King Robert agreed to their demands and peace was made which lasted until the king's death.

King Robert died in 1031, and soon Constance was at odds with both her elder son Henri and her younger son Robert. Constance seized her dower lands and refused to surrender them. Henri fled to Normandy, where he received aid, weapons and soldiers from his brother Robert. He returned to besiege his mother at Poissy but Constance escaped to Pontoise. She only surrendered when Henri began the siege of Le Puiset and swore to slaughter all the inhabitants.

Constance died in 1034, and was buried beside her husband Robert at Saint-Denis Basilica.


Children
Constance and Robert had seven children:

Advisa, Countess of Auxerre, (c.1003-after 1063), married Count Renaud I of Nevers
Hugh Magnus, co-king (1007-September 17, 1025)
Henri (May 4, 1008-August 4, 1060)
Adela, Countess of Contenance (1009-June 5, 1063), married (1) Duke Richard III of Normandy (2) Count Baldwin V of Flanders
Robert I, Duke of Burgundy (1011-March 21, 1076)
Eudes (1013-1056)
Constance (1014-unknown), married Manasses de Dammartin
 
d’Arles, dronning av Frankrike, Constance (I2257)
 
1327 Copist Jacob Kræfting" er blant fadderne. Nillson, Haagen (I5725)
 
1328 Da hans fars bror, Iver Kaas, i nov 1737 opptegnet sine arvinger, oppga han "3 broderdøtre" (barn av Erik). [1] Kaas (mur), Herman (I1332)
 
1329 Da hans fars bror, Iver Kaas, i nov 1737 opptegnet sine arvinger, oppga han kun "3 broderdøtre" (barn av Erik). Kaas (mur), Hartvig (I1331)
 
1330 Da hun bar et barn til dåpen høsten 1723 skrives hun til Skovsgaard. Enten hadde hun flyttet dit, eller så har presten skrevet feil, ettersom foreldrenes gods var Vestergaard. von Offenberg, Hilleborre Sophie (I2895)
 
1331 Da lillesøteren Alida fikk et uekte barn, Hellene Sophie Kaas, i 1808, stilte Wollert opp som fadder. Alida fikk åpenbart bo på gården med datteren. Selv om Wollert solgte gården til prokurator Lund i 1835, bodde de fortsatt på gården. Hellene Sophie giftet seg i 1839 med en snekkersvenn Jens Lindahl. Begge står i vigselsprotokollen med bostedsadresse Kjørnes. Wollert var forlover i dette bryllupet, 72 år gammel. Året etter fikk han oppleve at Hellene og Jens' sønn ble døpt Vollert Formann Kaas Lindahl, noe som tydelig viser foreldrenes takknemlighet til barnets grandonkel Wollert Kaas. Også denne gang stilte han opp som fadder.
 
Familie (F92)
 
1332 DAA 1917 har registrert en sønn født 30. april 1732 og død 10. nov. samme år. Denne registreringen er helt feil. Både dåpsprotkoll og begravelsesprotokoll har tydelig registrert datteren Anne Margrete døpt 24. oktober og begravet 10. november dette året. Familie (F812)
 
1333 DAA 1917 hevder hun døde 22. okt. 1728, begr. i Velling kirke. I hvert fall er dødsåret feil - trolig også dødsdatoen. Sehested, Birgitte Sophie (I466)
 
1334 DAA 1917 og "Slekten Munthe-Kaas" oppgir samme dato, men i 1875 - som altså er feil.
M-K-kontakten nr 2 gjengir avskrift av gravsten med dødsår 1870 - som altså også er feil. 
Kaas (Munthe-Kaas), Sophie (I176)
 
1335 DAA 1917 oppgir 15 desember 1792. Kaas (mur), Ulrik Christian (I1568)
 
1336 DAA 1917 oppgir at han døde 16. mai, som synes noe tidlig i forhold til begravelsesdatoen og er muligens er forveksling med denne. Huitfeldt, Henrik Jørgen (I1199)
 
1337 DAA 1917 oppgir dødsdato 07 Oct 1892. På hans gravsten står også dødsåret 1892. I så fall kan ikke fødselsårene for barna født i 2. ekteskap være korrekt. Kaas (mur), Ervin baron (I3999)
 
1338 DAA 1917: "Boede endnu 1705 hos sin Søn paa Strandbjerggaard (73); g. 1637 m. Iver Krabbe (af Damsgaard), levede 1661."
Oppgitt kilde: O. Nielsen, Historisk-topografiske Efterretninger om Skodborg og Vandfuld Herreder, s. 164. 
Kaas (mur), Birgitte (I1300)
 
1339 DAA's opplysning "levede 1737" må være feil. Kaas (mur), Johannes Iver (I1262)
 
1340 DAA1917 oppgir 2 Jan 1852. Kaas (mur), Ervin baron (I3999)
 
1341 DAA1917 oppgir dødsdato 29 des. 1910. Ungarsk Wikipedia oppgir 2. des. 1910 -som er feil Kaas (mur), Ivor (Ivar) baron (I3810)
 
1342 DAA1917 oppgir Edmund som fornavn. Family Cemetery of Farmos oppgir Ödön. Kaas (mur), Ödôn (Edmund) (I4004)
 
1343 DAA1917 oppgir etternavnet til "von Matolcsy de Szathmár". Matolcsy, Károly (I3809)
 
1344 DAA1917 oppgir feil dødsdato; 10 Jul 1876 i følge. Richter, V.: "100 års Dødsfald i Danmark (1791-1890)" basert på avisomtaler oppgir i likhet med begr.protokoll 11. juli 1876. Kaas (mur), Friderik Christian (I1502)
 
1345 DAA1917 oppgir fornavnet Elisabeth. Family Cemetery of Farmos oppgir Erzsébet. Kaas (mur), Erzsébet (Elisabeth) (I4005)
 
1346 DAA1917 oppgir fornavnet Theodor. Family Cemetery of Farmos oppgir Tivadar. Kaas (mur), Tivadar (Theodor) (I4007)
 
1347 DAA1917 oppgir hans navn til Sigismund von Vizy de Nagy Ohaj.  Vizy, Zsigmond (Zigismund) (I3998)
 
1348 DAA1917 oppgir hennes fødsel til 26 Jan 1809. von Kaas (mur), Bertha Johanna Auguste (I3803)
 
1349 DAA1917 oppgir navnet: Lónyay de Nagy Lónya et Vásáros Namény. Lónyay, Ilona (Helene) (I3811)
 
1350 DAA1917 skriver fornavnet som Ivar. Ungarske nettsteder oppgir Ivor, som det også står på onkelens grav. Kaas (mur), Ivor (Ivar) (I4003)
 
1351 Dagens genealoger mener at han var en sønn av Johannes Reventlow fra den holstenske/mecklenburgske Reventlow-slekten. Likheten i slektsvåpnene indikerer også dette, i følge heraldikere. Jensen (mur), Ove (Aage) (I13)
 
1352 Dame de l’union parfaite 1753, Datter af Chr. Greve F. (Dansk Biogr. Lexik. V, 414).
Hun fik 1756 af sin Moster Gehejmeraadinde Charlotte Amalie Sehestedt, f. Gersdorff,
testamenteret Stamhuset Ravnholt med Hellerup og Nislevgaard, og i taknemmelig Erindring heraf fører den fra O. J. stammende yngre Linje af Lilje-Juulerne endnu Navnet Sehestedt J.
 
Friis-Frijsenborg, Sophie Hedevig (I1180)
 
1353 Minst en nlevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. Jensen, Marie (I1463)
 
1354 Dampskipsfører i Kristiania. Jacobsen, Jacob (I1062)
 
1355 Dansk biografisk Lexikon har oppgitt 1768 - som altså er feil. Familie (F290)
 
1356 Dansk biografisk Lexikon oppgir "o. 1640". Hugo M-K skrev i sin første slektsopptegnelse: "Ifølge indskriften på hans kiste, døde Hans Kaas 1700, 60 år gammel; (se Hofmans Fundatssaml. IV p. 370). Angivelsen af hans fødselsår til 1657 er af flere grunde umulig."
Fødselsåret ble av H-M-K oppgitt til "ca. 1640". I PhT 1-5 står det "1640 (?)", men i DAA1917 står det igjen 1657 - uten begrunnelse. Dette må skyldes en feil.

1657 kan ikke være korrekt, ettersom han ble amtmann og giftet seg i 1673 (- og var page før det).

Oppkalt etter sin farfar er det meget sannsynlig at han ble født før Jørgen Grubbe Kaas (f. jan. 1643), som er oppkalt etter morfaren. Dersom foreldrene ble gift 10 sep. 1640, er det sannsynlig at Hans ble født i 1641 eller 1642, og altså ikke var helt 60 år da han døde i mai 1700. 
Kaas (mur), Hans (I506)
 
1357 Dansk biografisk Lexikon oppgir Sofie Hedvig Friis. I Hugo M-K's slektstavle er navnet oppgitt til Sofie Hedvig Gersdorff. Hennes tante hadde dette etternavnet. Det er muligens skjedd en forveksling. Friis-Frijsenborg, Sophie Hedevig (I1180)
 
1358 Dansk biografisk Lexikon skriver at han var født 1707. I Danmarks Adels Aarbog står han som født 1717 - som virker mer sannsynlig utifra karriere, hustruens og barnas fødselsår. Men noen begravelse som skulle dokumentere at den Johan Rantzau Kaas som ble født i 1707 døde, er ikke funnet - heller ingen dåp for noen Johan Rantzau Kaas i 1717. Kaas (mur), Johan Rantzau (I1351)
 
1359 Dansk dronning 1080-1086. van Vlaanderen, Adela (I2245)
 
1360 Dansk kjøpmann i Altona, senere i Rendsborg. Willinck, Abraham (I371)
 
1361 Dansk rigsraad og marsk. Urne, Jørgen (I3197)
 
1362 Datert med "Dominica Invocavit". Kaas (ukjent opprinnelse), Jørgen (I2766)
 
1363 Datert som 14. søndag etter Trinitatis. Mosling, Margrethe Susanne (I3590)
 
1364 Dato for begravelsen står ikke oppført i protokollen. Lindahl, Hans Gabriel Holst (I5047)
 
1365 Dato for ekteskapsbevilling. Familie (F492)
 
1366 Dato i november er uteglemt i protokollen. Familie (F520)
 
1367 Dato noe usikker. Lindahl, Oskar Karl Vilhelm (I3573)
 
1368 Dato og sted fra usikker kilde. Hennes dåp er ikke funnet i Janderup kirkebok omkring den tiden. Brochmand, Magdalene Margrethe (I5962)
 
1369 Dato står ikke oppført i protokollen. Familie (F1634)
 
1370 Dato utledet av begravelsen. Kaas (mur), Wentzel (I205)
 
1371 Datoen 4. juli 1765 registrert i "Skifteprotokol for Militaere 1760-1777". DAA1917 skriver "død 29. juli 1765 paa St. Thomas". Esmit, Anna Dorothea (I2031)
 
1372 Datoen er med DAA 1917 som kilde. Kaas (mur), Kirsten (I775)
 
1373 Datoen er meget utydelig i protokollen, Måned og år er sikkert. Kaas (mur), Ida Constance (I1498)
 
1374 Datoen er stadfestelsen i dåpsprotokollen av hjemmedåpen. Registreringen er datert "Ultimo Veneris Maji" og kommer etter en dåp datert 21. mai og før en dåp datert "Festo Trinitat.", som det året var 26. mai. Envoldsen (Enevoldsen), Mette (I1433)
 
1375 Datoen er utydelig. Gamborg, Mikkel (I6416)
 
1376 Datoen er ytydelig i begravelsesprotokollen. Et 2-tall er tydelig. Måned og år er sikkert. Kaas (mur), Ida Constance (I1498)
 
1377 Datoen i mars i dåpsprotokollen er utydelig. Den ender på "-te", så det må være 1., 5. eller 6. februar. I familiens slektsoversikt oppgis 5. februar. Lyngaas, Lars (I5902)
 
1378 Datter af generalløjtnant Mathias de Leth til Sanderumgård. de Leth, Adolphine (I9566)
 
1379 Datter av Johann Freidrich Locke, f. 1676, d. 1747, og Anne Juliane Henneberg.
Hennes far var hvitgarver (feldbereder) fra Arnstadt i Thüringen, Schwarzburg-Arnstadt,(Tyskland). Hennes bror, som også var feldbereder, kom til Moss på begynnelsen av 1720-tallet. Han overtok der senere sin mesters garvervirksomhet, men måtte oppgi denne av økonomiske årsaker, Han var siden garver i Christiania, men endte med samme resultat, hvorpå han bosatte seg i Hole som bonde.
Se Arkivverkets brukerforum "[#25507] Nicolai Locke på Bekkelaget" for deres aner. 
Locke, Anne Marthe Friedrichsdatter (I9488)
 
1380 Datter av Anders Nielsen (Munk), halbror av Thomes Jensen (mur). Andersdatter Due (Munk), Gertrud (I2450)
 
1381 Datter av auksjonsdirektør Peter Henrik Barclay (død 1770) og Emerentze Carlsen (1742?1802). Barclay, Helene Carlsen (I9542)
 
1382 Datter av biskop Ole (Oluf) Boesen. biskop i Christiania 1639-1646. Han var født på Sjælland i 1583 og døde i Christiania i 1646.  Boesen, Elisabeth (I9459)
 
1383 Datter av Christopher Gulbrandsen og Margrete Gulbrandsdatter, Skiaker, Land, Oppland. (Ved Dokka) Christophersdatter, Mari (I9282)
 
1384 Datter av Eiler Høeg d. 1660. Høeg (Banner), Marie (I5828)
 
1385 Datter av en plantasjeeier på St. Croix. Kortrigh, Sara Heyliger (I3716)
 
1386 Datter av en plantasjeeier på St. Croix. Schaeffer, Marie Sophie (I3719)
 
1387 Datter av Frederik Gotschalck von Haxthausen f. 1705 og Juliane von Eldern. von Haxthausen, Anne Christine (I6262)
 
1388 Datter av fyrst Volodar av Novgorod og Richiza av Polen. (Kilde: gravsted.dk) av Minsk, Sofia (I2299)
 
1389 Datter av grev Friedrich av Luxemburg og Irmtrud von der Wetterau (Gleiberg), datter av grev Heribert von der Wetterau. van Luxemburg, grevinne av Flandern, Ogiva (I2259)
 
1390 Datter av grev Heinrich I. der Kahle von Stade. von Stade, hertuginne av Sachsen, Hildegard (I2267)
 
1391 Datter av grev Otto von Henneberg eller grev Heribert im Kinziggau. NN, Gerberga (I2265)
 
1392 Datter av Hans Lem og Marie Sophie Christense Heiberg. Lem, Catharine Sophie (I2844)
 
1393 Datter av Heinrich von Schweinfurt og Gerberga von Henneberg. Se tysk Wikipedia for deres aner. von Schweinfurt, Eilika (I2249)
 
1394 Datter av Henrik Christopher Pultz. von Pultz, Sophie (I2958)
 
1395 Datter av Henrik Huitfeldt til Berritsgaard. Huitfeldt, Øllegaard (I5636)
 
1396 Datter av Henrik Lindenov til Øvids kloster. Lindenov, Helvig (I5638)
 
1397 Datter av Jørgen Høeg og Anne Enevoldsdatter Stygge. Høeg (Banner), Else (I3421)
 
1398 Datter av Jørgen Lud pg Karen Gyldenstierne. Lud, Anne (I4576)
 
1399 Datter av kontreadmiral Daniel Ernst Bille. Bille, Cæcilie Andrea (I2930)
 
1400 Datter av Niels Eilersen (Lykke) til Torp og Tanderup (1542-1575) og Karen Mogensdatter Gyldenstjerne. Nielsdatter (Lykke), Anne (I2859)
 
1401 Datter av Niels Grubbe. Grubbe, Gunhild Christine (I9419)
 
1402 Datter av sognepresten til Sogndal. Aabel, Christine Margrete Pavels (I3650)
 
1403 Datter av Valdemar I den store. Valdemarsdatter, Estrid (I1956)
 
1404 Datter av William I, hertug av Provence, og Adelais av Anjou, datter av Fulk II av Anjou.
Biography. 
d’Arles, dronning av Frankrike, Constance (I2257)
 
1405 Datter Hedvig (Anne Helvig) var (uten kilde) registrert med fødselsår 1643-44. En av opplysningene må være feil. Grubbe, Helle Lauridsdatter (I2417)
 
1406 Datteren kan ikke være født særlig senere fordi hun kjøpte Buderupholm i 1640. Familie (F141)
 
1407 Datterens navn "Kistine Mangaard Kaas" [i flg. sjelebok 1760] tilsier at Mette Sophie Fürstenberg må være Hermands kusine, barn av morens søster Christina Mangor, gift Fürstenberg.
[red. anm.] 
Fürstenberg, Mette Sophie Amalie (I274)
 
1408 De ble forlovet 09 april. Forlovelsen med festebonden skjedde 2 1/2 måned før hun døde. Dette hadde kanskje en sammenheng. Familie (F1852)
 
1409 De ble viet "på Rask, 1671 i Hvirring" i følge breil.dk's oversikt over "udensogns vielser før 1814 i Tyrsting, Vrads, Voer, Nim, Nørvang og Tørrild herred". Familie (F209)
 
1410 De bodde i 1774 i Store Kongens gade i følge begr.protokollen til Chr. Ulrich. Familie (F59)
 
1411 De bodde i Virikveien 16 i Sandefjord da Eva Marie ble døpt. Familie (F404)
 
1412 De eldste sønnene er registrert med ombyttet plass i barnerekken i forhold til det som står i DAA 1917. Fødselsårene er der angitt uten dato eller dokumentasjon/kilde. At Jørgen, oppkalt etter farfaren, må være den eldste, er overveiende sannsynlig. Malte bør være den nesteldste, oppkalt etter morfaren.

I DAA 1917 er datteren Margrethe oppført som "Anne Margrethe", uten fødselsår, vigsel eller dødsår, kun med følgende tekst; "boede 1711 paa Skovsgaard (30), skal have været g. m. sin Ridefoged."
Note (30): "Topografisk Samling i Rigsarkivet, Pergament Movtrup."
Fornavnet Anne er feil i h.h.t. all annen dokumentasjon, blant annet hennes signatur i testamentet til Berithe Cathrine Kaas 1715. "Anne" er trolig fremkommet ved feiltyding av dåpsprotokollan til Rudolph Offenberg 12. jan. 1711, der hun bar barnet. Det står Anne Margrethe med "Anne" kladdet over. Overkladdingen er ved nærmere undersøkelse prestens overstrykning, men er muligens tolket som en flekk av kilden til DAA.

Hun ble etter all sannsynlighet døpt kun Margrethe - oppkalt etter sin mormor Margrethe Reedtz. 
Familie (F179)
 
1413 De er i FT 1787 oppført som bosatt i Randers "købstad", Østre Grave no. 295, 405, han 33 år, hun 19 med en tjenestepike, 25 år, ugift, en tjener (dragon ved hans regiment), 39 år, ugift, og en losjerende avskjediget soldat, gift, 60 år. Familie (F1031)
 
1414 De er trolig gift i 1671 eller de nærmeste årene etterpå. I kirkeboken for Ryde var det etter all sannsynlighet Birgitte Sophie som bar barn til dåpen ved tre anledninger i 1669-1671:
08. aug 1669: "Jomfru Birette Sophia bar barnet"
12. juni 1770: "Jumfru Beritte paa Ryhaff baar barnet"
05 mar 1771: "Jumfru Beritte baar barnet". 
Familie (F179)
 
1415 De fikk 14 barn. Ernst Wilhelm, gift med Kirsten Kaas, skal ha vært barn nr. 10. Familie (F2161)
 
1416 De fikk kongelig bevilling 21 dec. 1680. Familie (F1061)
 
1417 De hadde (utifra registrerte barn på nettsteder) minst 14 barn. Familie (F2189)
 
1418 De hadde 10 barn. Anna Maria var eldst. Familie (F7892)
 
1419 De hadde 14 barn. Familie (F1868)
 
1420 De hadde fem barn - kun sønnen levde opp. Familie (F2494)
 
1421 De hadde fem barn i følge gjengivelse av hans dødsannonse i Gløersens "Dødsfall i Norge ..". Familie (F7785)
 
1422 De hadde fem barn. De tre øvrige var ugift. Familie (F7896)
 
1423 De hadde fire døtre. Familie (F7887)
 
1424 De hadde i følge kilder fem barn. Tre døtre vokste opp. To sønner døde unge. Familie (F2496)
 
1425 De hadde i følge kilder åtte barn totalt. Familie (F317)
 
1426 De hadde i hvert fall 17 barn sammen. (I tillegg hadde han minst tre barn fra føste ekteskap. Familie (F188)
 
1427 De hadde i hvert fall fire sønner. En av dem var født i 1692, som indikerer at ekteparet ble gift i 1692 eller tidligere. Familie (F2352)
 
1428 De hadde i hvert fall seks barn. Familie (F7802)
 
1429 De hadde ingen barn. Familie (F2581)
 
1430 De hadde minst ni barn. Fem av disse døde som barn. Familie (F2401)
 
1431 De hadde seks barn. Familie (F2389)
 
1432 De hadde syv barn i følge kildene. Familie (F2497)
 
1433 De hadde syv barn som vokste opp. Familie (F7803)
 
1434 De hadde syv barn. Familie (F2178)
 
1435 De hadde to sønner som begge gikk i utenlandsk krigstjeneste. Familie (F2341)
 
1436 De hadde åtte barn, hvorav tre sønner, men ingen av sønnene fikk barn. Familie (F7897)
 
1437 De har etterkommere. Familie (F2582)
 
1438 De har etterkommere. Familie (F2583)
 
1439 De laget gjensidig testamente 24 sep. 1795 - under en måned etter at hennes bror Bernhard døde. Skifte etter Heyliger ble holdt 17. oct 1799, skifte etter henne 3. juli 1800. Familie (F168)
 
1440 De mange navneregistreringene som "Lars Jacobsen" gjør det overveiende sannsynlig at han var sønn av en Jacob eller har at han var et uekte barn og har arvet Jacobsen fra sin morfar. Det finnes ingen Jacob Kaas av adelsslektene.
Ved sitt første ekteskap, 1760, står han som "Lars Jacobsen".
Ved sitt andre giftermål, 1763, står han som "Lars Jacobsen Kaae", eventuelt "Kaaes".
Ved sitt tredje giftermål, 1764, står han som "Lars Jacob Kaaes".
Ved sin sønn Lars' død i 1766 står han som "Lars Jacobsen Kaas".
Ved sitt fjerde giftermål, 1773, står han som "Lars Jacobsen Kaas".
Ved begravelsen til Friderica Orning, 1786, står han som "Lars Kaas".
Ved sitt femte ekteskap, 1786, står han som "Lars Kaas".
Ved sin død, 1796, står han som "Lars Jacobsen Kags".  
Kaas (ukjent opprinnelse), Lars Jacobsen (I1220)
 
1441 De må ha bodd i Bergen så sent som 1738. Ulrichs hustru var fadder i Nykirken både 11. juni og 15. september det året. Familie (F205)
 
1442 De oppgitte fadderne i Oluf Holters bok stemmer ikke med kirkeprotokollen. Holter, Dorothe (I6409)
 
1443 De registrerte barna er de som sto oppført i husstanden i folketellingene 1900 og 1910. Det kan fortsatt være flere, men som har dødd før FT 1900. Familie (F2466)
 
1444 De sto begge faddere sammen med Kirstens far og mor i en dåp 1. mai 1785 i Holmen kirke. (Den døptes foreldre var Hans Jørgensen og Ellen Olsdatter.)  Familie (F534)
 
1445 Minst en nlevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. Familie (F2467)
 
1446 De står i folketellingen 1787 for Hylderslev by i Janderup sogn, Ribe herred, oppført som "Jens Jensen Kaas, 35 år, Huusmand og Skræder. Hustru Maren Jensdatter, 31 år, begge i første Ægteskab, Ingeborg Jensdatt, 9 år, Jens Jensen, 6 år - deres børn." Familie (F2441)
 
1447 De står ikke i begravelsesprotokollen for Gevninge i de oppgitte dødsår. Familie (F1030)
 
1448 De står kun oppført med Elsa av barn både i FT1900 og FT1910. Familie (F401)
 
1449 De står oppført i vigselsprotokollen som "Lieutenant Møller og Anne Helvig Wengaard [e.l.]".
Det er trolig seneren hendelser som identifiserer hustruen som Anne Helvig Pedersdatter Flood i "Skiensfamilien Flood". Blant annet antok datteren sin mors navn Flood. 
Familie (F7825)
 
1450 De står som "trolovede" ved Jons dåp. Familie (F11355)
 
1451 De to døtrenes fødsel/dåp motsier hverandre. En må være feil. Familie (F1879)
 
1452 De tok til seg Kirsten Kaas (sparre), datter til Jyttes søster Johanne, da foreldrene hennes døde med to måneders mellomrom i 1639. Kirsten var da åtte år gammel. Familie (F1451)
 
1453 De tre siste fornavnene er hentet fra DAA1900 der hun står oppført som Elisabeth Frederikke Christine Magdalene Clauson-Kaas. Clauson-Kaas, Elisabeth Frederikke Christine Magdalene (I1422)
 
1454 De var bosatt i Nacka, Stockholm. Familie (F2150)
 
1455 De var bosatt på "Rundtom no 26" med sønnen Lage Olsen, "13 år" på Strømsøe i FT 1801. Familie (F2008)
 
1456 De var bosatt på "Sindsaker" da Marie Lovise ble døpt. Familie (F601)
 
1457 De var fetter og kusine. Familie (F2484)
 
1458 De var firmenninger gjennom Malte Sehested og Margrethe Reedtz. Familie (F1045)
 
1459 De var gift i januar 1700 da det ble foretatt skifte etter hennes bror Palle Kaas. Familie (F1415)
 
1460 De var i 1698 barnløse (og forble da trolig også det). 2. april 1698 fikk de kgl. konf. [kongelig godkjennelse] på deres gjensidige testament av 28. mars 1696.

Testamentet inneholdt at lengstlevende skulle få sitte i uskiftet bo. Når begge var døde, skulle deres avdøde søster "Kathrine Rothkircks" to barn hver få 2000 rdlr [riksdaler]. Hvis en av dem døde uten livsarvinger, skulle den andre få dennes del. De to barna var "Sofie Antonette Lange og Anne Kristine Lange", som (i følge Nygårds sitat) var oppfostret av ekteparet "af deres vugge". Øvrig arv skulle fordeles etter loven. 
Familie (F1061)
 
1461 De var søskenbarn gjennom mødrene (Wintherfeldt). Han var for øvrig sønnesønn av Gregers Ulfstand Høegh som i et annet ekteskap var gift med Birgitte Kaas (1644-1665), datter av Jørgen Kaas f. 1618. Familie (F1056)
 
1462 De var søskenbarn. Familie (F486)
 
1463 De var søskenbarn. Familie (F1130)
 
1464 De var søskenbarn. Christian var sønn av Jens Hiort og ble adoptert av Else Marias far Johan Hiort da Jens døde i 1773. Familie (F7782)
 
1465 De var søskenbarn. Deres mødre var søstre. Familie (F1288)
 
1466 De var tremenninger etter brødrene Jørgen og Erik Kaas - sønner av Hans Andersen Kaas. Birgittes søster Sofie giftet seg med Hans Kaas' bror, Jørgen Kaas.  Familie (F293)
 
1467 De var tremenninger etter Hans Andersen Kaas. Familie (F478)
 
1468 De var tremenninger. Familie (F1129)
 
1469 De var tremenninger. Birgitte Christines morfar, Henrik Bielke var bror til Henrik Huitfeldts mormor, Maren Bielke.  Familie (F476)
 
1470 De var tremenninger. Christines mormor, Christine Pedersdatter Hanning, var søster av Ludvigs mormor, Margrethe Pedersdatter Hanning. Familie (F91)
 
1471 De var tremenninger. Gjertruds mormor, Christine Pedersdatter Hanning, var søster av Gerhards mormor, Margrethe Pedersdatter Hanning. Familie (F94)
 
1472 De var tremenninger. Ove Bielkes mormor, Dorothea Juel, var søster av Marens farfar, Herman Nielsen Juel. Familie (F1020)
 
1473 Deibjerglund ble solgt av broren Hans, samme år som Birgitte ble gift, i 1724. Familie (F481)
 
1474 Deltaker i komplott mot Erik Menved sammen med dennes bror Christoffer den 2.  Stigsen (Hvide), Anders (I1511)
 
1475 Deltaker i Syvaarskrigen 1563-64
Kilde: Om Rytteriet i de danske Hære i det 16de Aarhundrede (tidsskrift.dk) 
Kaas (sparre), Iver (I2471)
 
1476 Deltok 1848 i felttoget i Italia (Ø.L.), Kaptein i den østerrikske generalstab, 1841 Oberstløitnant, utmerket seg under gatekampene i Milano i 1848, von Kaas (mur), August Herman Freiherr (I3815)
 
1477 Deltok som kaptein i det vellykkede angrepet på svenske styrker på Norderhov gård (under ledelse av major Iver Herman Kaas) natten til 29. mars 1716. Sehested, Knud Gyldenstierne (I4518)
 
1478 Den digitale registreringen av vielsen staver navnet Liebacher, men i de private brevene i familien står det Liebscher. Liebscher, Marie (I3869)
 
1479 Den dødfødte er oppført uten navn i dåpsprotokollen med fødselsdato og gjentagelsestegn for dåpsdato. Kaas (mur), Dødfødt pike (I2955)
 
1480 Den ene forloveren var Elias Moe, som ble gift med datteren til Amund Amundsens 1. hustru, Karen K Willumsdatter, 27. september 1840 (15 dager tidligere). Familie (F2460)
 
1481 Den franske skrivemåten av navnet. (Kilde: Fransk Wikipedia) d’Arles, dronning av Frankrike, Constance (I2257)
 
1482 Den fynske linje.
 
Reventlow, Kirsten (I643)
 
1483 Den fynske linje.
Landsdommer i Fyn.
 
Reventlow, Knud Joachimsen (I648)
 
1484 Den fynske linje. Rantzau, Eler (I1917)
 
1485 Den første tiden etter ekteskapet ser paret ut til å ha bodd på Kvitsøy, idet presten 23. mars 1693 - altså tretten dager etter bryllupet - ”skriver inn” Welædle Vensel Rodckircs Kaas under gifte uten å nevne ektefellens navn. Etter noen år i Norge vendte Wentzel Rothkirch Kaas tilbake til Danmark med familien i 1701, og de kom senere ikke til Norge igjen. Unntaket var sønnen Hartvig, som vokste opp hos sin tante, Gjertruds halvsøster, Alida de Créqui dit la Roche og hennes ektemann i Bergen. Gjertrud og Wentzel hadde seks barn. Familie (F54)
 
1486 Den jydske slekten Dyre Dyre, Lage Jensen (I2165)
 
1487 Den oppgitte alderen ved hennes død (1 år, 4 mnd. og 9 dager) og begravelsesdatoen 16. juli tilsier at hun må være født tidligere enn datoen for hjemmedåpen (som var 10. mars i følge dåpsprotokoll).
Det er også mulig at hjemmedåpsdato eller utregningen i begravelsesprotokollen er feil. Dersom man har regnet fra fødsels- til begravelsesdato, vil fødseldatoen ha vært 7 mars. 
Kaas (mur), Jytte Margrete (I2871)
 
1488 Den registrerte rekkefølgen på fornavnene står både i dåps- og begravelsesprotokollen. I DAA1917 står det "Gunder Valentin Henrik". Kaas (mur), Valentin Hendrik Gunder (I1439)
 
1489 Den siste av sin slekt. von Althaus, Francisca (I3080)
 
1490 Den siste i slekten Raasted. Raasted, Kirsten Jesperdatter (I2015)
 
1491 Den siste mann av slekten. Han var ugift. Arnoldt, Johan Frederik (I5874)
 
1492 Den siste mannlige av denne grenen - og antageligvis den siste mann i hele slekten Kaas (sparre) av de som var adelige. Kaas (sparre), Christian Frederik (I2935)
 
1493 Den svenske landgangen over Lillebælt til Fyn skjedde 30. jan. 1658. Dette må derfor være korrekt dødsdato - som også oppgis av Dansk biografisk Lexicon. DAA 1917 oppgir 16. jan.  Kaas (mur), Jørgen (I500)
 
1494 Den vanlige formen av navnet er Regitze. I dåpsprotokollen for hennes uekte barn står det Rigeste. I begravelsesprotokollen står det Rigitze, I forlovelses- og vigselsoppføringen ser det ut som hun kalte seg Riese, (eller at presten oppfattet dette når hennes navn ble oppgitt.) Kaas (mur), Regitze (I386)
 
1495 Den yngste av tvillingene. Kaas (mur), Friderich Christian (I444)
 
1496 Den ældste Søn [Erik - av Mogens Thomesen] blev Stamfader til den talrige Slægt Kaas, der efter sit Vaaben, en 3tindet Mur, betegnes som de Mur-Kaaser.
Dansk biografisk Lexikon bd XVII - Thomesen
 
Mogensen (Kaas) (mur), Erich (I45)
 
1497 Denne datteren er ikke registrert i Hugo M-K's oversikt (men denne mangler barna etter Mogens' ekteskap med Elline Friis), heller ikke i Roskildehistorie. Derimot er hun oppført i oversikten for slekten Friis i DAA, også i oversikten for slekten Hvide. (Dette baserer seg på gjengivelsene av disse hos Skinnerup.org.)  Mogensdatter (mur), Johanne (I2523)
 
1498 Denne dåpen er den eneste i det aktuelle tidsrom i Trøgstad der faren heter Olsen. Olsen, Karen (I87)
 
1499 Denne Kurt Voss Nagel på Familysearch opererer også med en Erik født 1585. Ingen andre kilder har 2 barn av Herman ved navn Erik. Kaas (mur), Erik (I350)
 
1500 Denne personen er ikke funnet døpt i Bregninge mellom 1726 og 1733. Kaas (mur), Lorentz Eggert (I3087)
 

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 7 ... 12» Neste»