Søk i persondatabasenSøk på dette nettstedet


LITTERATUR OM KAAS
OG TILKNYTTEDE SLEKTER
--------------------------------------------
Kaas i Dansk biografisk Lexikon 1887 - 1905

Inneholder både personer av Kaas med mur i våp-
enet og Kaas med sparre i våpenet. OBS: Enkelte
opplysninger er korrigert i senere slektsforskning.


---------------------------------------------------------------------------

"Familien Kaas - II. Mur-Kaas" presentert i
dansk Personalhistorisk tidsskrift 1-5 1884 

Hugo M-K's slektstavler for Kaas med mur i våpenet og
Clauson-Kaas (slekten etter de adopterte barna til Julius
Fr. Kaas). OBS: Stamtavlene må ikke benyttes til registrering
av slektsdata. Svært mange opplysninger er senere korri-
gert, og det er kommet mange tilføyelser. Fotnot-
ene om Kaas etter Clauson-Kaas inneholder mye
informasjon.

---------------------------------------------------------------------------

"Et par bidrag til en fuldstændigere Stamtavle
over Mur-Kaaserne" - av H. Harbou,
dansk Personalhistorisk tidsskrift. 2-4 1889
 

Inneholder viktige tilføyelser og korrigeringer, bl.a.
de øv
rige utenlandske grenene etter Jørgen Kaas.
Men også denne er mangefull og inneholder feil.
---------------------------------------------------------------------------

H. Munthe-Kaas: "Den norske
presteslekt Schelven og den
danske gullsmedslekt Winther"


To av sønnene til Ahasverus Kaas (1781-1859 giftet seg
med døtre av sogneprest Søren Bugge Schelven
og danske
Jacobine Marie Winther. Schelven- og
Winther-slektene er derfor blant anene til en stor
del av Munthe-Kaas-slekten. 

----------------------------------------------------------------------------

Thomle: "Nogle Oplysninger om
de ældste Slægtled af Familien
Garmann i Norge"

Stamfaren til den norske grenen av Kaas, Hartvig Kaas
(1695-1759) ble oppfostret hos pleieforeldre i Bergen fra han
var seks år gammel. Det var hos morens halvsøster Alida de
Qréqui dit la Roche og hennes ektemann Hermann
Garman. Ved siden av de Qréqui var Garman-
familien bl.a. knyttet til slektene Lem og Munthe.

----------------------------------------------------------------------------

 

LITTERATUR OM KAAS
OG TILKNYTTEDE SLEKTER
--------------------------------------------

Dansk Personalhistorisk Tidsskrift

Dansk Personalhistorisk Tidsskrift er en særdeles verdifull opplysningskilde, spesielt vedr  danske og norske slekter fra øvre samfunnslag. Ofte får man utdypende tekst omkring personer og deres hendelser. Generelle slektstema behandles også - spesielt vedrørende adelen. Mye stoff bringes dessuten fra kilder som ellers er utilgjengelig. Bindene inneholder også masse interessant historisk stoff, interessante dagbøker osv.

Et stort antall av de tidligste bindene er scannet og digitalisert og foreligger tilgjengelig på nettet i komplett form fra Open Library.

Hver linje nedenfor inneholder koblinger til nettsiden for det aktuelle bind, der man kan velge ulike gjengivelsesformater.

I den scannede versjonen "Read Online" finnes en søkefunksjon som er svært effektiv og nyttig. Treffene spres ved markører på en pagina-linje. Når man trykker markøren vises den aktuelle siden med søketeksten markert på siden.

For de fleste av bindene finnes også en digitalisert versjon for tekstkopiering (Full Text). Men denne versjonen inneholder som regel hyppige tekstfeil som gjør den risikabel å benytte ved søk og kan skape mye etterarbeid ved tekstkopiering.

En scannet versjon av bindet kan også nedlastes: Under menyvalget All Files: HTTP får man opp et vindu. Der velger man pdf-formatet og velger "lagre".  (Nedlastingen kan ta en del sekunder.)

Personalhistorisk Tidsskrift (1. række) - 2. bind - 1881

Personalhistorisk Tidsskrift (1. række) - 3. bind - 1882

Personalhistorisk Tidsskrift (1. række) - 5. bind - 1884

Personalhistorisk Tidsskrift 2. række - 1. bind - 1886

Personalhistorisk Tidsskrift 2. række - 3. bind - 1888

Personalhistorisk Tidsskrift 2. række - 4. bind - 1889

Personalhistorisk Tidsskrift 2. række - 5. bind - 1890

Personalhistorisk Tidsskrift 3, række -1. bind - 1892

Personalhistorisk Tidsskrift 3. række - 3. bind - 1894

Personalhistorisk Tidsskrift 3. række - 4. bind - 1895

Personalhistorisk Tidsskrift 3. række - 5. bind - 1896

Personalhistorisk Tidsskrift 4. række - 1. bind - 1898

Personalhistorisk Tidsskrift 4. række - 2. bind - 1899

Personalhistorisk Tidsskrift 4. række - 4. bind - 1901

 

OPPSLAGSVERK
-----------------------------------------------
Dansk biografisk Lexikon 1887-1905

Koblinger til de ulike bind:

(Navnene angir første og siste oppføring i bindene.)
Klikk på linjen for å følge koblingen.


I. Bind. Aaberg - Beaumelle
II. Bind. Beccau - Brandis
III. Bind. Brandt - Clavus
IV. Bind. Clemens - Eynden
V. Bind. Faaborg - Gersdorff
VI. Bind. Gerson - H. Hansen
VII. Bind. I. Hansen - Holmsted
VIII. Bind. Holst - Juul
IX. Bind. Jyde - Køtschau
X. Bind. Laale - Løvenørn
XI. Bind. Maar - Müllner
XII. Bind. Münch - Peirup
XIII. Bind. Pelli - Reravius
XIV. Bind. Resen - Saxtrup
XV. Bind. Scalabrini - Skanke
XVI. Bind. Skarpenberg - Sveistrup
XVII. Bind. Svend Tveskjæg - Tøxen
XVIII. Bind. Ubbe - Wimpffen
XIX. Bind. Vind - Oetken. Rettelser og Tilføjelser. C. F. Brickas Biografi
----------------------------------------------------------------------------

Salmonsens konversationsleksikon

- 2. utgave, 1915-1930

Dette omfattende oppslagsverket omtaler svært mange begreper, saker og navn man ikke finner i dagens leksikon. Leksikonet er på dansk i noe gammeldags språk, men lett forståelig. Det er scannet og digitalisert av Prosjekt Runeberg,

Nedenfor er koblinger til de ulike bind.  Ordene angir første og siste oppslagsord i bindene. Koblingene går til bindets register over samtlige oppslagsord, som har koblinger til den aktuelle siden der ordet/saken/personen omtales. Merk at et ord/navn etc. man ikke finner, kan stå i siste bind - supplementsbindet.

Bind Trykår
I: A—Arbejdergilder 1915
II: Arbejderhaver—Benzol 1915
III: Benzolderivater—Brides 1915
IV: Bridge—Cikader 1916
V: Cikorie—Demersale 1916
VI: Demeter—Elektriske Sikringer 1917
VII: Elektriske Sporveje—Fiesole 1918
VIII: Fiévée—Friehling 1919
IX: Friele—Gradient 1920
X: Gradischa—Hasselgren 1920
XI: Hasselmus—Hven 1921
XII: Hvene—Jernbaner 1922
XIII: Jernbaneret—Kirkeskat 1922
XIV: Kirkeskov—Kvadratrix 1923
XV: Kvadratrod—Ludmila 1923
XVI: Ludolf—Miel 1924
XVII: Mielck—Nordland 1924
XVIII: Nordlandsbaad—Perleøerne 1924
XIX: Perlit—Rendehest 1925
XX: Renden—Schinkel 1926
XXI: Schinopsis—Spektrum 1926
XXII: Spekulation—Søøre 1927
XXIII: T—Tysk frisindede Parti 1927
XXIV: Tyskland—Vertere 1928
XXV: Werth—Øyslebø 1928
XXVI: Supplement: A—Øyslebø 1930