Søk i persondatabasenSøk på dette nettstedet


Hans Jacob Arnoldt (Arnold)[1]
Mann 1669 - 1758


StartsideStartside    SøkSøk    Skriv utSkriv ut    Legg til bokmerkeLegg til bokmerke

Personlig informasjon    |    Notater    |    Kilder    |    Alle    |    PDF

 • Fødsel  21 Apr 1669  Haugen, Spydeberg sogn Finn alle personer med hendelser på dette stedet  [1
  Kjønn  Mann 
  Død  24 Des 1758  Christiania Finn alle personer med hendelser på dette stedet  [1
  Begravelse  11 Jan 1759  Vor Frelser kirke, Christiania Finn alle personer med hendelser på dette stedet  [2
  Person ID  I4155  Kaas
  Sist endret  30 Sep 2013 

  Far  Johan Arnoldt,   f. 18 Jan 1638, Sachsen Finn alle personer med hendelser på dette stedet,   d. 5 Jun 1709, Borestad, Gjerpen sogn, Vestfold Finn alle personer med hendelser på dette stedet 
  Mor  Anna Mogensdatter Stadsgaard 
  Gift  1668  Akershus (antagelig festningen) Finn alle personer med hendelser på dette stedet 
  Famile ID  F1756  Gruppe-skjema

  Familie  Karen Tønsberg,   d. 1737  [3, 4
  Gift  30 Nov 1702  Gjerpen kirke, Telemark Finn alle personer med hendelser på dette stedet  [4
  Notater 
  • Paret hadde tre sønner - ingen av disse ble gift. Minst en datter. [1]
  Barn 
   1. Johan Frederik Arnoldt,   d. 1785
  >2. Catharina Elisabeth Arnoldt,   f. 28 Mar 1709,   d. 16 Nov 1736
  Sist endret  01 Okt 2012 
  Famile ID  F1759  Gruppe-skjema

 • Notater 
  • Generalmajor i 1717 og Ridder av Danebrog i 1722. General i Norge 1736. Ridder av Elefanten. Feltmarskal. Tok initiativ til Den mathematiske Skole i Christiania (senere Krigsskolen), som ble opprettet i 1750.

 • Kilder 
  1. [S2] Dansk biografisk Lexikon 1887-1905, Carl Frederik Bricka , (http://runeberg.org/dbl).

  2. [S18] Begravelsesprotokoll scannet .

  3. [S205] Personalhistorisk tidsskrift (dansk).
   Rekke 2 - bind 3.

  4. [S21] Vigselsprotokoll scannet.

(Hentet fra Dansk biografisk Lexikon 1887-1905)

Arnoldt, Hans Jacob, 1669-1758, Officer. Han fødtes paa Gaarden Haugen i Spydebergs Sogn 21. April 1669 og var en Søn af nedennævnte Generalmajor Johan A. af dennes første Ægteskab.

Allerede 1687 blev han Fændrik ved Faderens (vesterlenske) Regiment, hvorved han 1600 avancerede til Lieutenant, og hvor han opføres som saadan lige til 1699, uagtet han allerede 1691 var Sekondlieutenant i Livgarden og 1693 blev Kapitajn i Dronningens Livregiment. I disse Aar deltog han med de danske Auxiliærtropper i Kampene i Irland, Italien, Ungarn og Nederlandene.

28. Febr. 1702 blev han Major i Livgarden og var i dette Aar igjen hjemme i Norge, da han 30. Nov. i Gjerpens Kirke blev viet til sin Faders Stifdatter, Karen Tonsberg (d. 1737).

1710 deltog han i det uheldige Slag ved Helsingborg og blev kort efter Oberst, først for riberske nationale Infanteriregiment, men overflyttedes strax efter til 2det danske Infanteriregiment. 1711-15 fulgte han de danske Tropper i Krigen i Nordtyskland, blev 1716 Kommandør for Livgarden til Fods og 1717 Generalmajor.

Ridder af Danebrog 1722, 1722-24 anvendt i en Sendelse til det svenske Hof, Kommandant i Rensborg 1728, Generallieutenant samt Inspektør og højstkommanderende over Fodfolket i Hertugdømmerne 1733.

Ved General P. Rømelings Død i Aaret 1736 udnævntes han til kommanderende General i Norge og Overinspektør over Fæstningerne sammesteds. 1739 blev han General af Infanteriet, fik 1746 Rang foran alle Gehejmekonferensraader, blev 1747 ved Frederik V’s Kroning Ridder af Elefanten og 1749 Feltmarskal ved Kongens Ankomst til Laurvig, hvor han modtoges af A., ligesom ogsaa Kongen ved sit andet Besøg i Christiania s. A. tog Ophold i hans Gaard (Finansdepartementets nuværende Lokale paa Hjørnet af Prinsens og Dronningens Gade).

1752 fik han Rang med Gehejmeraader i Konseillet. A. bevarede en usvækket Helbred til sin høje Alder og beklædte sin militære Stilling lige til sin Død, der indtraf 24. Dec. 1758 i Christiania, da han var nær 90 Aar gammel.

I de 22 Aar, han stod i Spidsen for den norske Armé, udviklede han stor Iver og Dygtighed for dens Organisation og Forsyning, hvorom navnlig Skiløberkorpset og Landeværnet bare Vidnesbyrd. Den mathematiske Skole i Christiania (Krigsskolen) for værende eller vordende Officerer, der oprettedes 1750, skyldtes væsentlig hans Initiativ, i det han fik Kongens Løfte paa Oprettelsen under dennes Ophold i Christiania 1749.

Paa Grund af sin Alder, Erfaring og Omsorg for sine undergivne betragtedes han af den norske Armé næsten som en Fader, og de Æresbevisninger, der bleve ham til Del fra Regeringens Side, og som ellers kun sjælden faldt i Nordmænds Lod, ansaas af Armeen, ja af Nordmændene overhovedet, som noget, der var af national Betydning.

Medens A. var ansat i Kjøbenhavn, kom han i Forbindelse med Theaterentreprenøren Etienne Capion, hvem han forstrakte med 7000 Rdl. til Opførelse af Komediehuset i Grønnegade, der tillige med Privilegiet snart blev A.s Ejendom, og som han beholdt til 1733, da Huset solgtes. Privilegiet beholdt han imidlertid fremdeles og fik det i 1747 endog fornyet paa 15 Aar, uden at dette dog i det hele taget synes at have været ham selv til nogen Fordel eller Kunsten til noget Gavn.

Ingen af A.s 3 Sønner bleve gifte, og Familien uddøde i Norden 1785 med den sidste af disse, Gehejmekonferensraad Johan Frederik A.; kun gjennem hans ene Datter Catharina Elisabeth A. (d. 1736), der var gift med Grev Christian Wedell af Wedellsborg (d. 1759 som Gehejmeraad, Amtmand i Segeberg m. m.), leve endnu Descendenter af ham i Danmark.

Hass’s Ære- og Eftermæle, Mskr. Nr. 338 d. in fol. i Univ. Bibi. i Chra., ved Aar 1758.
Vaupell, Den dansk-norske Hærs Hist. II, 62 ff.
Anker, Biogr. Data om norske Generalspersoner S. 34 f.

H. J. Huitfeldt-Kaas