Søk i persondatabasenSøk på dette nettstedet


Peter Erik Gustav Munthe-Kaas 

Peter Erik Gustav Munthe-Kaas[1]


StartsideStartside    SøkSøk    Skriv utSkriv ut    Legg til bokmerkeLegg til bokmerke

Personlig informasjon    |    Notater    |    Kilder    |    Alle    |    PDF

Peter Erik Gustav Munthe-Kaas, advokat, tok examen artium i 1937, var stud. jur. da krigen brøt ut. Han deltok i kampene i Østfold og ble deretter internert i Sverige. Han kom tilbake til Norge og ble høsten 1940 medlem av Sentralledelse Milorg i motstansog deltok i Milorg til han måtte flykte til Sverige i 1942.  og var ansatt ved Den Norske Legasjonen i Stockholm. I 1944 returnerte han til NOrge, men. Tok

, men måtte etter opprullinger høsten 1942 flykte til Sverige hvor han drev kurértjeneste og var ble tilknyttet Idrettskontoret (senere Sambandskontoret) ved Den norske legasjon i Stockholm. HSom ledd i sin virksomhet her var han fra august til desember 1943 igjen i Oslo. Munthe-Kaas' arbeid for legasjonen opphørte våren 1944, og på høsten samme år reiste han til Trondheim for å bygge opp en lokal motstandsgruppe her. I februar 1945 ble han arrestert og var fengslet til frigjøringen. Han mottok deltagermedaljen med rosett og Christian 10.'s frihetsmedalje.

Etter krigen deltok han i avhør av tyskere. Han praktiserte senere som avdokat. - var dommerfullmektig fra 1947 til -49, deretter advokatfullmektig, fra 1951 overrettssakfører.

Peter Erik Gustav Munthe-Kaas var medeier i firmaet P M-K Assuraseforretning. Han deltok for øvrig aktivt i den offentlige debatt om samfunnsmessige og okkupasjonshistoriske emner.